Dobrodošli u e-Dijasporu Općine Kakanj


Općina Kakanj želi jačati veze sa kakanjskom dijasporom i uspostaviti što bolju saradnju i komunikaciju. Platforma e-Dijaspora obuhvata bazu podataka dijaspore podijeljenu u tri dijela: fizička lica, organizacije i firme.

Cilj e-Dijaspore je kvalitetna izrada baze podataka za evidenciju državljana, nerezidenata, sa porijeklom iz općine Kakanj kako bismo napravili poveznicu u domenu očuvanja naše tradicije, kulture, običaja, ali i pokrenuli privrednu saradnju firmi iz cijeloga svijeta sa lokalnim partnerima u Kaknju. e-Dijaspora pruža efikasan i kvalitetan servis za ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga (rodni list, smrtni list, vjenčani list), državljanstva sa mogućnošću dostavljanja na vašu kućnu adresu u cijelom svijetu.

POVEŽI SE

Vrijeme je da obnovite svoje rodbinske, školske, kolegijalne i prijateljske konekcije sa Kakanjkama i Kakanjcima iz vaše generacije. Studentska razmjena, godišnjica mature, učlanjenje u kulturno-sportske manifestacije kao i aktivacije u humanim misijama omogućene su putem platforme e-Dijaspora odabirom opcije "POVEŽI SE."

INVESTIRAJ

Tražite interesantne projekte u koje ćete investirati? Imate projekat i želite ga predstaviti potencijalnim partnerima? Želite uspostaviti saradnju sa lokalnim firmama? Želite se informisati o podsticajnim sredstvima za poduzetništvo, poljoprivredu ili gradnju objekata? Sve to možete postići jednostavnim odabirom opcije "INVESTIRAJ."

PROMOVIŠI

Najljepši je rodni kraj, želite se aktivirati u promociji ljepota kakanjskog kraja, organizovati posjete vaših članova porodice, prijatelja i poslovnih kolega. Želite biti aktivan učesnik u kulturno-historijskim društvima i napraviti neraskidivu vezu sa rodnim krajem? e-Dijaspora platforma Vam nudi mogućnost aktivnog učešća kroz opciju "PROMOVIŠI."

  1. Popunite obrazac
  2. U obrazcu je potrebno odabrati jednu od ponuđenih opcija radi identifikacije vaših zahtjeva i očekivanja. Operater Općine Kakanj će Vas kontaktirati i u skladu sa vašim odabirom interesovanja informisati i predložiti daljnje korake spajanja
  3. Podnosioci elektronskog obrazca će poslije slanja obrazca putem maila dobiti jedinstven link za pristup bazi podataka e-Dijaspora

Za sve informacije možete se obratiti opcinaka@bih.net.ba

Odaberite jedan od obrazaca