Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/kakanjgo/public_html/e-opcina/dokumenti.php on line 6
e-Maticar | Općina Kakanj

Dobrodošli u e-Dokumente Općine Kakanj


Sa željom da olakšamo procedure i da omogućimo građanima što jednostavniji pristup obrascima, pripremili smo elektronske obrasce zahtjeva koji se obično popunjavaju u Centru za pružanje usluga građanima i matičnim uredima. Sada sve ove dokumente možete preuzeti ovdje, te ih popuniti u svom domu, a nakon toga predati u Centru za pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.​

Tel: 032/771-827
Mail: opcinaka@bih.net.ba

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti - tehnički uslovi - (pravna lica)
Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti - tehnički uslovi - (fizička lica)
Zahtjev za izdavanje odobrenja o samostalnom privređivanju (zanatska ili uslužna radnja)
Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju ugostiteljske radnje
Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje
Zahtjev za izmjenu rješenja o osnivanju radnje ili obavljanju djelatnosti
Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti prevoza stvari za vlastite potrebe
Zahtjev za izdavanje odobrenja dopunske djelatnosti
Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavnice
Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prevoza kao samostalne djelatnosti
Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o ispunjavanju uslova za dodjelu dopunske oznake
Zahtjev za izdavanje dopunskih taksi oznaka za taksi vozilo
Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o izdatim dopunskim oznakama
Zahtjev za povrat  uplaćene takse
Zahtjev za izlazak na lice mjesta stručne komisije
Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u izdvojenom poslovnom prostoru
Zahtjev za donošenje odobrenja za vanredni prevoz
Zahtjev za najavu rada po privremenoj odjavi
Zahtjev za privremenu odjavu rada
Zahtjev za izmjenu rješenja
Zahtjev o stalnom prestanku rada
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registrovanoj-neregistrovanoj djelatnosti
Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje javnog skupa
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine
Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti
Zahtjev za izdavanje vodne dozvole
Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova u pojasu javne površine ceste
Zahtjev za izdavanje rješenja za privremeno korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
Zahtjev za utvrđivanje faktičkog stanja objekta   
Zahtjev za izdavanje rješenja za izgradnju priključka na cestu
Zahtjev za produženje važenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti ili odobrenja za građenje
Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine - fizička lica
Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine - pravna lica
Upit o mogućnosti gradnje - fizička lica
Upit o mogućnosti gradnje - pravna lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o postojanju odobrenja za građenje
Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti - fizička lica
Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti - pravna lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje - fizička lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje - pravna lica
Zahtjev za tehnički prijem objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o starosti objekta - fizička lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o starosti objekta - pravna lica
Zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti
Zahtjev za trajnu promjenu kulture zemljišta
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije
Zahtjev za izdavanje rješenja o lokacijskoj informaciji - fizička lica
Zahtjev za izdavanje rješenja o lokacijskoj informaciji - pravna lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu - fizička lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu - pravna lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti - fizička lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti - pravna lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja - faktičko stanje objekta - fizička lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja - faktičko stanje objekta - pravna lica
Zahtjev za davanje klauzule pravosnažnosti - fizička lica
Zahtjev za davanje klauzule pravosnažnosti - pravna lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine - fizička lica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine - pravna lica
Prijava građenja - fizička lica
Prijava građenja - pravna lica
Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje - fizička lica
Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje - pravna lica
Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju - fizička lica
Tel: 032/771-811, 032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
       032/771- 816 (Matični ured Kakanj),
       032/ 557-091 (Matični ured Brnjic),
       032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska)
       032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o državljanstvu
Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih
Zahtjev za izdavanje izvoda  iz matičnih knjiga (zajednički)
Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
Zahtjev za ispravku podataka u matičnim knjigama
Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Prijava (zahtjev) za upis u matičnu knjigu rođenih podataka djeteta u matičnu knjigu rođenih
Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu državljana
Prijava za naknadni upis neupisanih podataka u matičnoj knjizi
Prijava za naknadni upis činjenice nacionalnosti u MKR
Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u MKR
Zahtjev za upis podataka u matičnu knjigu umrlih
Prijava za zaključenje braka
Zahtjev za sklapanje braka u roku kraćem od 30 dana iz opravdanih razloga
Zahtjev za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih
Prijava (zahtjev) za vračanje prezimena prije zaključenja braka
Kućna lista
Kućna lista sa svjedocima
Izjava
Izjava sa svjedocima
Izjava o životu
Punomoć
Punomoć sa 2 svjedoka
Pritužba-preporuka
Zahtjev za ovjeru potpisa van zgrade općine
Zahtjev za korištenje arhive iz ranijih godina
Ugovor o kupoprodaji
Tel: 032/554-600 (Služba civilne zaštite),
       121 (Operativni centar),
       123 (Vatrogasci),
       032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska)
       032/770-339 (Matični ured Bilješevo)
Mail: opcinaka@bih.net.ba

Zahtjev za uviđaj na licu mjesta
Zahtjev za izdavanje potvrde

Popunjeni obrasci se predaju u Centru za  pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili  u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.

Podsjetimo, Općina Kakanj izvršila je umrežavanje centralnog matičnog ureda u Kaknju sa područnim matičnim uredima. Dosadašnja ograničena mogućnost pružanja usluga u matičnim uredima u   Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Bilješevu značila je dugo putovanje    građana do Centra za pružanje usluga u Kaknju kako bi dobili građevinsku dozvolu, podnijeli zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć,   zahtjev za stipendiju, zahtjev za pomoć pri saniranju šteta od   elementarnih nepogoda...

Realizacijom projekta „Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za   pružanje usluga građanima“ gotovo sve  usluge koje su ostvarivali u   Kaknju, u Centru za pružanje usluga, građani mogu ostvariti u matičnom   uredu kojem geografski pripadaju. Osim toga, osoba koja je upisana u   matične knjige rođenih npr. u Kraljevoj Sutjesci moći će dobiti rodni   list ili uvjerenje o državljanstvu u matičnim uredima u Brnjicu,   Bilješevu ili Kaknju, i obrnuto.

Radi se o ostvarenju principa savremenih administracija koji kaže „putuju podaci, a ne građani“.

Kontakti:

032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
032/771- 816 (Matični ured Kakanj)
032/ 557-091 (Matični ured Brnjic)
032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska
032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

Mail: opcinaka@bih.net.ba

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 7.00 - 17:00 sati
utorak-četvrtak: 7.00 - 15:30 sati

Status vašeg zahtjeva

Podnijeli ste zahtjev i želite znati status istog. Molimo Vas da popunite formu ispod i javit će Vam se nadležna osoba.


Izjava

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.