Dobrodošli u e-Matičar Općine Kakanj


Lica koja borave u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „E-Matičar Općine Kakanj.“

Izvode iz matičnih knjiga, uvjerenje o državljanstvu, vjenčani list ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju možete dobiti putem elektronskog obrasca „E-Matičar Općine Kakanj.“ Traženi dokumenti će biti dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Plaćanje ove usluge možete izvršiti putem banke uz instrukcije za uplate iz inostranstva ili iz Bosne i Hercegovine. U cijenu zahtjeva dokumenta je uračunata administrativna taksa, troškovi dostave i provizija banke.

 1. Popunite obrazac
 2. Uz obrazac potrebno je priložiti skenirani/uslikani dokument sa slikom (lična karta/pasoš) radi identifikacije podnosioca zahtjeva

Operater Matičnog ureda Općine Kakanj provjerava da li se traženi podaci nalaze u evidenciji Općine Kakanj i šalje podnosiocu zahtjeva mail sa instrukcijom za plaćanje usluge.

Po prijemu uplate podnosioca zahtjeva, traženi izvod iz matičnih knjiga šaljemo preporučenom poštom na adresu navedenu u zahtjevu.

Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige (član 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14).

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže porodice (bračni partner – bračni, vanbračni, te djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad) i šire porodice (roditelji – otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj, unuci, braća, sestre, djedovi i bake), usvojitelja ili staratelja.

Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uslovi da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka, Općina Kakanj garantuje da se vaši lični podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje Izvoda iz matičnih knjiga.

 • Izvod iz matične knjige rođenih 3,00 KM
 • Izvod iz matične knjige rođenih – internacionalni 10,00 KM
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih 3,00 KM
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih – internacionalni 10,00 KM
 • Izvod iz matične knjige umrlih 3,00 KM
 • Izvod iz matične knjige umrlih – internacionalni 10,00 KM
 • Uvjerenje o državljanstvu 3,00 KM
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ili nepostojanju bračnih smetnji za zaključenje braka 5,00 KM
 • Apostille pečat 10,00 KM + 3,5 KM bankarske provizije

CIJENA DOKUMENTA = ADMINISTRATIVNA TAKSA + CIJENA POŠTARINE (u BiH iznose 5,00 KM, a za inostranstvo 10,00 KM).

Primjer:

 • U BiH treba vam Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), PLAĆATE: 3,00 + 5,00 KM = 8,00 KM
 • U inostranstvu trebate Izvod iz matične knjige rođenih - međunarodni (rodni list), PLAĆATE: 10,00 + 10,00 KM = 20,00 KM (obračanuto po kursu EUR-a na dan uplate)
 • U BiH treba vam Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) sa Apostille pečatom, PLAĆATE: 3,00 + 5,00 KM + 10,00 KM = 18,00 KM
 • U inostranstvu trebate Izvod iz matične knjige rođenih - međunarodni (rodni list) sa apostille pečatom, PLAĆATE: 10,00 + 10,00 KM + 10,00 KM = 30,00 KM (obračanuto po kursu EUR-a na dan uplate)
Tarifnici kojima se reguliše cijena usluge
 • Za cijene izvoda iz matičnih knjiga kliknite ovdje.
 • Za cijenu dostave preporučene pošte kliknite ovdje.
 • Za cijenu i informacije o apostille pečatu kliknite ovdje.
 • Uplate iz inostranstva

Uplata koja po kursu odgovara iznosu u KM na dan uplate za izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga (administrativna taksa) i troškovi dostave dokumenta (poštarina) za inostranstvo (10,00 KM) uplaćuju se na račun Općine Kakanj otvoren u EUR.

Općina Kakanj
Svrha uplate: Naknada za izvod iz MK
Beneficiary: OPĆINA KAKANJ
Beneficiary s address: Branilaca bb
IBAN CODE: BA391340070900013603
Account with institution: ASA BANKA D.D. SARAJEVO
Bank of Beneficiary: IKBZBA2XXXX

Za uplate u EUR:
 1. Privredna Banka Zagreb DD Zagreb / Croatia, SWIFT: PBZGHR2XXXX
 2. Abanka DD Ljubljana / Slovenia, SWIFT: ABANSI2XXXX
 3. Erste Group Bank AG Vienna, SWIFT: GIBAATWGXXX
 4. Intesa Sanpaolo SpA Milan, SWIFT: BCITITMMXXX
Za uplate u USD:
 1. Erste Group Bank AG Vienna, SWIFT: GIBAATWGXXX
Za uplate u CHF:
 1. Privredna Banka Zagreb DD Zagreb / Croatia, SWIFT: PBZGHR2XXXX
Za uplate u GBP:
 1. Privredna Banka Zagreb DD Zagreb / Croatia, SWIFT: PBZGHR2XXXX
Za uplate u SEK / NOK / AUD / CAD / HRK / DKK / CZK / HUF / JPY:
 1. Privredna Banka Zagreb DD Zagreb / Croatia, SWIFT: PBZGHR2XXXX
 • Uplate iz Bosne i Hercegovine

Uplata za izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga (administrativna taksa) i cijena poštarine (5,00KM) uplaćuju se na račun:

Račun javnih prihoda Općine Kakanj
Svrha uplate: Administrativna taksa za izvod iz MK
Budžet Općine Kakanj
žiro-račun: 1340200000370849
br.partije: 722 131
broj poreskog obveznika: 0802991197191
vrsta prihoda: 722131
opština: 043
budžetska organizacija: 0000000
poziv na broj: 0000000000
porezni period: ostaje prazno

Radno vrijeme Matičnog ureda u Kaknju je od 7:00 do 15:30 sati od ponedjeljka do petka.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu: maticar@kakanj.gov.ba.

Općina Kakanj
Ulica branilaca br. 1
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
BESPLATNI INFO broj: 0800 206 06 (pozivi iz BiH)
Telefon: +387 32 771 800 (pozivi iz inostranstva)

NAPOMENA! Neophodno je navesti email, te na isti očekivati upute matičara o eventualnim daljnjim obavezama.

Odaberite jedan od obrazaca