Općina Kakanj

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA I POSLODAVACA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJEM LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA I IZBOR POSLODAVACA

Molimo Vas da unese šifru i kliknete na dugme Pokaži rezultate.