2. SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Datum održavanja: 06.08.2020.godine u 17:00h

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinske izborne komisije,
  2. Prijedlog Instrukcije o postupanju OIK-a Kakanj u uvjetima pandemije COVID-19 i epidemioploške situacije u BiH,
  3. Ostalo

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                  OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                     Edin Kasper

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin