20. maj – Dan Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj: Iz ljetopisa škole

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Godine 1908. otvorena je Državna osnovna škola u Zgošći. Prvi učitelj Škole bio je Andrija Elegović.

U prvom razredu bilo je 30 učenika, a u drugom samo 9. Nastava se izvodila u prizemlju zgrade Direkcije rudnika. Tri godine kasnije, 1911. godine, izgrađena je zgrada za školu sa četiri prostrane učionice i drugim pomoćnim prostorijama.

Na proslavi 50-te godišnjice rada, 29. novembra 1958. godine, škola je postala osmogodišnja i dobila je naziv “Rudi Čajavec” koji je nosila sve do 4. jula 1995. godine kada je dobila ime “Mula Mustafa Bašeskija”.

Nastavni kadar 1957/58. školske godine činili su: Samuel Šternberg, Olga Novaković, Emina i Husnija Alagić, Božana Zdravković, Mejra Buljina, Milena Vidaković, Milka Petronijević, Dika Haračić, Angela Butorac i dr.

Marta 1962. godine izvršeno je pripajanje škole Bukovlje i Bijele Vode, a 1984. došlo je do prvog pripajanja škole u Tršću sa školom “Rudi Čajavec“.

Kamen temeljac za sadašnju zgradu postavljen je 20. maja 1972. godine, a nova, današnja zgrada škole predata je na upotrebu 14. septembra 1974. godine.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin