Javni poziv: Predlaganje kandidata za člana komisije za ocjenjivanje i izbor projekata

Pozivaju se udruženja poljoprivrednih proizvođača da dostave prijedlog jednog  kandidata koji će biti imenovan za člana i jednog kandidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača koji će se finansirati  iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, po LOD metodologiji, a po Javnom pozivu broj:02/1-2624/19 od 4.4.2019. godine.

Predloženi kandidati  bi trebali imati iskustva u pripremi i implementaciji projekata iz oblasti  koja je navedena u javnom pozivu.

Prijedlog  za člana odnosno zamjenskog člana treba da sadrži:

  1. Ime i prezime predloženog kandidata sa naznakom da li se predlaže „za člana“ ili  „zamjenskog člana“
  2. Kontakt telefon udruženja i predloženog kandidata

Odabir kandidata izvršit će se na osnovu broja  prijedloga pristiglih za tačno određenog kandidata za člana odnosno zamjenskog člana Komisije.

Prijedlozi kandidata koji će biti imenovani za člana i kanidata koji će biti imenovani za zamjenskog člana  Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, mogu se podnijeti do 26.04.2019. godine  na email. djenan.rahman@kakanj.gov.ba  ili putem protokola Općine Kakanj svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati u zatvorenoj koverti  sa naznakom „Služba za privredu,urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj – Prijedlog kandidata za ocjenu projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača “.

Prijedlozi  dostavljeni poslije navedenog roka neće biti razmatrani.

Općinska stipendija za učenike: Konačna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2018/2019. godinu sačinila je Konačnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna.

Svaki kandidat za stipendiju može vidjeti liste, uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs, klikom ovdje

Kandidati za stipendiju mogu uputiti žalbu Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća Kakanj putem Službe za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.

Vezani tekst:

Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje

Čestitka povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma

Svjetski dan Roma – 8. april obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni.

Na planu inkluzije Roma Općina Kakanj realizira sljedeće aktivnosti:

– Stipendiranje učenika i studenata automatski bez bodovanja,

– Finansiranje predškolskog odgoja kroz projekte sa CARITAS-om i UNICEF-om,

– Novčane pomoći za liječenje,

– Rješavanje stambenih pitanja,

– Podrška projektima romskih nevladinih organizacija,

– Unaprjeđenje kvaliteta života romske populacije u svim oblastima,

– Povećanje uključenosti romske djece u obrazovni sistem na području općine Kakanj,

– Razvoj životnih vještina kod djece,

– Promocija kulturne baštine Roma (očuvanje romske kulture i tradicije),

– Svakodnevni rad sa pripadnicima romske populacije.

Našim sugrađanima Romima upućujemo čestitku povodom Svjetskog dana Roma.

Obilježavanje 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja: Upriličen svečani prijem za predstavnike Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. godina općine Kakanj

Ponedjeljak, 8. april 2019. godine: U okviru obilježavanja 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja,  načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo danas je u svom uredu upriličio prijem za predstavnike Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. godina općine Kakanj.

Svojim gostima načelnik je čestitao Dan oslobođenja Kaknja, a tokom prijema se razgovaralo o potrebi i značaju njegovanja i jačanja antifašizma koji je čuvar najvećih humanih i civilizacijskih vrijednosti.

“Priča o antifašizmu mora polaziti od porodice i škole jer će budućnost našeg bosanskohercegovačkog društva biti svijetla samo ako djecu i mlađe naraštaje naučimo da uvijek i u svakoj prilici budu antifašisti, rodoljubi, slobodoljubivi i uzorni građani, vrijedni radnici i dobri ljudi koji njeguju prijateljstvo, zajedništvo, solidarnost, osjećajnost, ljubav i mir”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

 

 

 

 

 

Sajam preduzeća za vježbu “Bijeljina 2019”: STŠ “Kemal Kapetanović” se predstavila sa dva preduzeća za vježbu: Queen Travel i Auto Shopping

Na Sajmu preduzeća za vježbu “Bijeljina 2019” održanom u petak, 5. aprila, STŠ “Kemal Kapetanović” se predstavila sa dva preduzeća za vježbu: Queen Travel i Auto Shopping. Preduzeće za vježbu (PZV) je model namijenjen za učenike.

U PZV-u se odvijaju svi praktični slučajevi, od nabavke do prometa, a i sam proces registracije PZV-a je isti kao i proces registracije bilo kojeg privrednog subjekta ili obrta.

Roba i usluge, koji su predmet kupoprodaje, kao i novac koji je potreban za plaćanje u PZV-u zapravo ne postoje.

Informacije i dokumenti koji su potrebni za jedno preduzeće izrađuju se i razmjenjuju se upotrebom modernih informacionih tehnologija i Interneta. Učenici kroz ovaj model praktične nastave objedinjuju znanje koje su stekli tokom četverogodišnjeg obrazovanja i razvijaju sposobnosti i vještine potrebne za pokretanje i razvoj vlastitih preduzeća i obrta.

Inače, ovo je prva generacije učenika ekonomske struke koja je uspjela realizovati praktičnu nastavu u okviru PZV i to pod mentorstvom profesora Adnana Zečevića.

Preduzeća su predstavljale učenice četvrtog razreda ekonomske struke i to PZV Queen Travel: Nejra Duranović, Dženita Banjić i Ena Grbavac, a PZV Auto Shopping: Kanita Hrusto i Emina Jašarspahić.

Vremeplov: 8. aprila 1987. godine u rad puštena nova Autobuska stanica u Kaknju

Osmog aprila 1987. godine u rad je puštena nova Autobuska stanica u Kaknju. Radna organizacija GMK gotovo šest mjeseci je radila na izgradnji objekta u kojeg je uloženo oko 20 milijardi dinara. Objekat je građen sredstvima općinskog samodoprinosa za dodatno zapošljavanje, te udruženim sredstvima kolektiva „Centrotrans“, „Jasmin“ i Veleprometovog OOUR-a „Sretno“. U sklopu objekta izgrađeno je 12 perona, biletarnica sa 4 šaltera, ugostiteljska radnja, samoposluga i kiosk. Zaposleno je dvadeset novih radnika. Otvaranjem Autobuske stanice rasterećen je saobraćaj glavne gradske saobraćajnice. Na svečanosti otvaranja prisustvovao je veliki broj posjetilaca, predstavnici „Centrotransa“ Sarajevo, KUD „Fadil Dogdibegović Dikan“ i brigadiri koji su sa tog mjesta krenuli na svoj put „Tragom oslobodilaca Kaknja“.

Foto: Ilustracija