U Domu zdravlja Kakanj u funkciju pušten novi savremeni medicinski aparat

Četvrtak, 11. april 2019. godine: U okviru programa obilježavanje 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja i 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH, danas je u Domu zdravlja Kakanj, u Službi za radiološku dijagnostiku, u funkciju pušten novi savremeni medicinski aparat koji zamjenjuje klasični film i koji omogućava umrežavanje s Kantonalnom bolnicom Zenica.

Nabavka skupocjenog aparata je izvršena u saradnji Doma zdravlja Kakanj, Tvornice cementa Kakanj i Općine Kakanj.

“Dom zdravlja Kakanj, cijeli kolektiv na čijem je čelu dr. Tursum, kontinuirano iznalazi modalitete kako poboljšati zdravstvenu uslugu koja se pruža građanima Kaknja.

U takvim nastojanjima ovaj kolektiv nije isključivo oslonjen na Zavod zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva ZDK i općinski budžet. U maniru pravog domaćina, oni brojna poboljšanja uvode iz vlastitih sredstava, te kroz aplikacije na javne pozive viših nivoa vlasti i stranih ambasada.

Naš Dom zdravlja izvrsno sarađuje i s kakanjskom privredom koja je snažan oslonac za brojne aktivnosti u lokalnoj zajednici, uključujući i zdravstvo. Ilustracije radi, snažnom sinergijom Općine Kakanj, Doma zdravlja Kakanj i kakanjske privrede, u Kaknju je prije nekoliko godina izgrađen i opremljen hemodijalizni centar.

U Kakanjskom Domu zdravlja menadžment, ljekari i cjelokupno osoblje se svakodnevno hrabro bore sa izazovima. To je evidentno i na tome im čestitam.

Postići ovakve velike uspjehe u zdravstvu nije jednostavno. Zdravstvo je oslonjeno na ekonomiju koja se susreće sa brojnim poteškoćama. Medicinski aparati su jako skupi. Broj pacijenata je veoma velik. Jako puno ljudi se bori sa bolestima. Iza nas je strašan rat koji je ostavio velike posljedice po zdravlje ljudi. Pored toga, Kakanj je industrijska sredina. Uticaj rada industrije se u velikoj mjeri odražava i na zdravlje ljudi.

Nedostatak ljekara u cijeloj državi, posebno specijalista, se reflektuje i na kakanjski Dom zdravlja. Ali ovdje se na taj izazov i druge izazove ne gleda nijemo. Primljeni su mladi ljekari čim su završili fakultet. U planu su specijalizacije koje, naravno, iziskuju i vrijeme i novac. Ali ohrabruje činjenica da se ovdje ne stoji nijemo već se traže rješenja”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Svečanost u Zgošći: Otvorena ambulanta porodične medicine i prostorije mjesne zajednice

Četvrtak, 11. april 2019. godine: U okviru Programa obilježavanja 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja i 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije RBiH, danas je upriličeno svečano otvaranje ambulante porodične medicine i prostorija mjesne zajednice u Zgošći.

U izgradnji ovog objekta učestvovali su Ministarstvo zdravstva ZDK sa 100.000 KM, Općina Kakanj s 50.000 KM i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH s 35.000 KM.

U svom obraćanju prisutnima na svečanosti načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo je uputio izraze zahvalnosti svim subjektima koji su pomogi izgradnju, te je naglasio opredjeljenje Općine Kakanj da nastavi ulagati u oblasti zdravstva bez opterećenja pričom šta je čija nadležnost.

“Izdvajajući vlastita budžetska sredstva i ostvarujući saradnju s partnerima s viših nivoa vlasti Općina Kakanj pruža podršku kakanjskom Domu zdravlja u svakom pogledu. To znači da se ne držimo slijepo činjenice da lokalna zajednica nema nadležnost u pogledu zdravstva. Naši građani su korisnici zdravstvenih usluga i mi želimo da pomognemo kako bi oni dobili što kvalitetniju uslugu zdravstvene zaštite praktično na kućnom pragu.

Za čovjeka je najvažnije zdravlje tako da svaki građanin kroz uslugu zdravstvene zaštite najbolje osjeti koliko smo svi zajedno, od općine, preko kantona do federalnog i državnog nivoa, predani svome poslu da budemo u službi čovjeka i njegovih svakodnevnih potreba”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Načelnik se osvrnuo i na značaj novoizgrađenih prostorija za organe mjesne zajednice.

“Ovaj objekat je važan i zbog prostorija koje će biti na usluzi organima mjesne zajednice i mještanima. Na taj način mi ukazujemo na značaj mjesnih zajednica kao partnera u kreiranju lokalnih politika usmjerenih na dobrobit  svakog čovjeka”, rekao je Šljivo.

Svečanosti su prisustvovali i premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, kantonalni ministri, savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Šefket Hafizović…

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić boravio u posjeti Kaknju

Četvrtak, 11. april 2019. godine: U posjeti Kaknju danas je boravio premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić.

Posjeta Kaknju započela je sastankom s načelnikom Općine Kakanj Aldinom Šljivom i njegovim saradnicima, nakon čega je premijer Ganić prisustvovao svečanosti puštanja u funkciju novog medicinskog aparata u Domu zdravlja Kakanj, a potom i svečanom otvaranju ambulante porodične medicine u Zgošći.

Načelnik Šljivo je upoznao premijera Ganića o aktivnostima koje realizira Općina Kakanj na planu poboljšanja kvaliteta života građana Kaknja u svim segmentima, te o planovima i strateškm pravcima daljeg razvoja Kaknja.

Posjeta premijera Ganića Kaknju odvijala se u duhu iskrene želje za nastavkom i jačanjem saradnje između Vlade ZDK i Općine Kakanj.

Sastanku u uredu načelnika prisustvovao je i Mirnes Bašić, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK.

Čestitamo rođendan: 11.aprila 1994. godine osnovana NTV IC Kakanj

NTV IC Kakanj je osnovana 11.aprila 1994. godine. Cilj njenog osnivanja bila je potreba tog ratnog vremena da se stanovništvu blagovremeno prenese istina sa ratnih linija i pruži podrška herojskoj borbi boraca Armije R BiH.

Dvadeset četiri godine poslije njeni programski ciljevi usmjereni su prvenstveno na edukaciju, promociju ljudskih vrijednosti,  kulturno-historijskog nasljeđa BiH, pozitivnih, edukativnih i humanih vrijednosti.

Jedan od njenih glavnih ciljeva jeste da vlastiti proizvedeni program bude nosilac u ukupnoj programskoj šemi.

Veliki je broj organizacija, sportskih društava i pojedinaca kojima je NTV IC  pružila podršku u afirmaciji i promociji, o čemu govore mnoga priznanja i zahvalnice. Između ostalih izdvajamo Zahvalnicu Općine Kakanj  dodijeljenu 2006.godine (Petnaestoaprilsko priznanje), priznanje za razvoj i doprinos sportu općine Kakanj dodijeljeno 2010.godine, nagradu za najboljeg sportskog novinara 2014. i 2015. godine na općinskom i kantonalnom nivou, te priznanje za emisiju IC sport (za doprinos razvoju sporta kroz medije za 2017.godinu).

Signal NTV IC je proširen uključenjem u sistem BH Telecoma “Moja TV” i sisteme kablovskih operatera Telemah, HS, HaKaBe NET, MH kompani i dr.

Strateški pravci televizije su osigurati njenu budućnosti, obogatiti programski sadržaje, te modernizacija i jačanje tehničkih kapaciteta.

11. aprila 1945. godine u Kaknju formiran Narodnooslobodilački odbor

Nakon oslobođenja Kaknja u Drugom svjetskom ratu (8. april 1945. godine) upravu u Kaknju nakratko je preuzela Komanda Kaknja, da bi već 11. aprila 1945. godine bio formiran Narodnooslobodilački odbor. Petnaestak dana kasnije , na zboru građana izabrani su novi rukovodioci i radnici općinske administracije. Ustanovljena su dva narodna odbora – Zgošća, nadležan za seosko područje, i Kakanj, nadležan za područje grada i okolna sela Pope i Plandište. Radne prostorije Narodnog odbora Zgošća bile su u ulici Mehmeda Skopljaka, a Narodnog odbora Kakanj odmah do mosta na ulazu u Kakanj, u kući Ladislava Kiseljaka. Predsjednik NO Zgošća bio je Avdo Banjić, a sekretar je bio Zahid Haračić.

Za prvog predsjednika NO Kakanj izabran je Huso Begić, a sekretar je bio Ahmed Begić. U to vrijeme ničega nije bilo, osim ratne pustoši i oskudice. Bilo je to vrijeme racionalizirane podjele hrane i odjeće. Električno svjetlo bilo je samo u Kaknju i Doboju. Sva ostala naselja, gotova cijela općina, bila su u mraku. Kroz centar Kaknja bilo je kao da kroz baru gaziš.

U čitavoj općini bile su dvije škole – u Kaknju i Doboju. Učitelja da ih na prste izbrojiš.

Da se narod prehrani i spasi od gladi, da se novorođenčad nahrane mlijekom u prahu i poviju u kakve-takve pelene pomogla je UNRA (The United Nations Relief and Rehabilitation Administration).