Najava 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 23/04/2019. godine održao svoju 30. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Informacija Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline o provođenju postupka dodjele koncesije

Informaciju je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista Služba pripremila prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” koji će Vijeće razmatrati na svojoj sjednici.

b)Inicijativa Naše stranke za sufinansiranje troškova prijevoza srednjoškolaca

Kolegij je Inicijativu proslijedio na mišljenje Službi za finansije i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

c)Informacija Policijske stanice po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-28-K-84/19 od 20.03.2019.

Informaciju je Kolegij primio k znanju.

d)Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj na Zaključak Kolegija 01/1-27-K-55/19 od 28.02.2019.godine

Odgovor je Kolegij primio k znanju.

e)Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani

f)Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana

g)Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište

h)Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica

i)Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići

j)Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je razmotrio i zauzeo stav da se o ovim inicijativama Vijeće treba objedinjeno izjasniti te će se ostaviti rok Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da pripremi prijedlog odluke o svim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj.

Također, Kolegij je odredio i termin održavanja 30. redovne sjednice Općinskog vijeća za 30/04/2019.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati i prijedlog dnevnog reda kako slijedi:

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023


2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“


3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj


4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta


5.Prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“


6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica


7.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra


8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj


9.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine


10.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu


11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

U SKLADU SA POTREBAMA GRAĐANA: NOVI RASPORED RADNOG VREMENA U ŠALTER SALI OPĆINE

Na veći broj zahtjeva građana Općine Kakanj i poslovne zajednice, a u cilju efikasnijeg pružanja usluga Općinski načelnik Aldin Šljivo donio je Odluku o promjeni dnevnog i sedmičnog rasporeda radnog vremena. Tako će radno vrijeme na Prijemnoj kancelariji ponedjeljkom, srijedom i petkom biti produženo do 17,00 sati.

Građani i poslovni subjekti će moći vršiti fotokopiranje, ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, pribavljati izvode iz matičnih knjiga i vršiti upise u iste, pribavljati posjedovne listove, vršiti predaju podnesaka na pisarnici, te dobiti druge neophodne informacije o radu jedinstvenog organa uprave Općine Kakanj.

Prema ukazanim potrebama inspektori, komunalni redari i državni službenici matičari radit će i poslije radnog vremana, te u dane vikenda.

Izmjenjeno radno vrijeme počet će se primjenjivati od 03.05.(PETAK) 2019. godine

Ovim putem informišemo građane i poslovnu zajednicu o izmjenjenom radnom vremenu, te ih pozivamo da usluge u nadležnosti Općine Kakanj koriste u radnim danima sa produženim radnim vremenom.

GRADONAČELNIK SARAJEVA ABDULAH SKAKA SA SVOJIM SARADNICIMA UPRILIČIO PRIJEM U GRADSKOJ VIJEĆNICI SARAJEVO ZA NAČELNIKA ALDINA ŠLJIVU (SFF i Sarajevska filharmonija dolaze u Kakanj)

U Gradskoj Vijećnici Sarajevo, u utorak 23.4.2019.godine upriličen je sastanak Gradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake i Načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive.

Ovo je bila zvanična posjeta Gradu Sarajevu s ciljem uspostavljanja saradnje između Općine Kakanj i Grada Sarajeva, te upoznavanje Gradonačelnika Skake o potencijalima koje nudi Kakanj. Sastanku su prisustvovali i dogradonačelnik Sarajeva Ivica Šarić, Šefica Stručne Službe Kabineta gradonačelnika, te predstavnica JP Sarajevo doo Grad Sarajevo u čijem se radnom opisu nalazi i upravljanje Trebevićkom žićarom.

Načelnik Šljivo je prisutne upoznao sa potencijalima s kojima raspolaže Općina Kakanj, s ciljem pronalaženja najboljih načina za uspostavljanje saradnje, te se dotakao ključnih pitanja za funkcionisanje Općine kao organa lokalne samouprave za dobrobit njenih građana.

Skrenuvši pažnju na zavidan kulturno-sportski život u Općini Kakanj, postignut je dogovor da  ove godine u danima održavanja Sarajevo film festivala u Sarajevu, dio projekcija bude prikazan i u Kaknju za sugrađane Kaknja kao poklon Grada Sarajeva. Također, se razgovaralo o gostovanju Sarajevske filharmonije u sklopu kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani“  što bi također bio poklon Grada Sarajeva. Turistički potencijali Kraljeve Sutjeske, Bobovca, kao i Ponijera su također bile teme razgovora o čemu će se ubuduće detaljnije razgovarati, a sve u cilju podizanja turizma u našem gradu na viši nivo.

Po završetku sastanka razmjenjeni su pokloni u znak sjećanja na prvu zvaničnu posjetu, uz napomenu da je to samo prvi korak ka uspostavljanju bolje saradnje Grada Sarajeva i Općine Kakanj.