Najava 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 23/04/2019. godine održao svoju 30. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Informacija Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline o provođenju postupka dodjele koncesije

Informaciju je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista Služba pripremila prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” koji će Vijeće razmatrati na svojoj sjednici.

b)Inicijativa Naše stranke za sufinansiranje troškova prijevoza srednjoškolaca

Kolegij je Inicijativu proslijedio na mišljenje Službi za finansije i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

c)Informacija Policijske stanice po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-28-K-84/19 od 20.03.2019.

Informaciju je Kolegij primio k znanju.

d)Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj na Zaključak Kolegija 01/1-27-K-55/19 od 28.02.2019.godine

Odgovor je Kolegij primio k znanju.

e)Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani

f)Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana

g)Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište

h)Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica

i)Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići

j)Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je razmotrio i zauzeo stav da se o ovim inicijativama Vijeće treba objedinjeno izjasniti te će se ostaviti rok Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da pripremi prijedlog odluke o svim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj.

Također, Kolegij je odredio i termin održavanja 30. redovne sjednice Općinskog vijeća za 30/04/2019.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati i prijedlog dnevnog reda kako slijedi:

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023


2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“


3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj


4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta


5.Prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“


6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica


7.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra


8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj


9.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine


10.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu


11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

U SKLADU SA POTREBAMA GRAĐANA: NOVI RASPORED RADNOG VREMENA U ŠALTER SALI OPĆINE

Na veći broj zahtjeva građana Općine Kakanj i poslovne zajednice, a u cilju efikasnijeg pružanja usluga Općinski načelnik Aldin Šljivo donio je Odluku o promjeni dnevnog i sedmičnog rasporeda radnog vremena. Tako će radno vrijeme na Prijemnoj kancelariji ponedjeljkom, srijedom i petkom biti produženo do 17,00 sati.

Građani i poslovni subjekti će moći vršiti fotokopiranje, ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, pribavljati izvode iz matičnih knjiga i vršiti upise u iste, pribavljati posjedovne listove, vršiti predaju podnesaka na pisarnici, te dobiti druge neophodne informacije o radu jedinstvenog organa uprave Općine Kakanj.

Prema ukazanim potrebama inspektori, komunalni redari i državni službenici matičari radit će i poslije radnog vremana, te u dane vikenda.

Izmjenjeno radno vrijeme počet će se primjenjivati od 03.05.(PETAK) 2019. godine

Ovim putem informišemo građane i poslovnu zajednicu o izmjenjenom radnom vremenu, te ih pozivamo da usluge u nadležnosti Općine Kakanj koriste u radnim danima sa produženim radnim vremenom.

GRADONAČELNIK SARAJEVA ABDULAH SKAKA SA SVOJIM SARADNICIMA UPRILIČIO PRIJEM U GRADSKOJ VIJEĆNICI SARAJEVO ZA NAČELNIKA ALDINA ŠLJIVU (SFF i Sarajevska filharmonija dolaze u Kakanj)

U Gradskoj Vijećnici Sarajevo, u utorak 23.4.2019.godine upriličen je sastanak Gradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake i Načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive.

Ovo je bila zvanična posjeta Gradu Sarajevu s ciljem uspostavljanja saradnje između Općine Kakanj i Grada Sarajeva, te upoznavanje Gradonačelnika Skake o potencijalima koje nudi Kakanj. Sastanku su prisustvovali i dogradonačelnik Sarajeva Ivica Šarić, Šefica Stručne Službe Kabineta gradonačelnika, te predstavnica JP Sarajevo doo Grad Sarajevo u čijem se radnom opisu nalazi i upravljanje Trebevićkom žićarom.

Načelnik Šljivo je prisutne upoznao sa potencijalima s kojima raspolaže Općina Kakanj, s ciljem pronalaženja najboljih načina za uspostavljanje saradnje, te se dotakao ključnih pitanja za funkcionisanje Općine kao organa lokalne samouprave za dobrobit njenih građana.

Skrenuvši pažnju na zavidan kulturno-sportski život u Općini Kakanj, postignut je dogovor da  ove godine u danima održavanja Sarajevo film festivala u Sarajevu, dio projekcija bude prikazan i u Kaknju za sugrađane Kaknja kao poklon Grada Sarajeva. Također, se razgovaralo o gostovanju Sarajevske filharmonije u sklopu kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani“  što bi također bio poklon Grada Sarajeva. Turistički potencijali Kraljeve Sutjeske, Bobovca, kao i Ponijera su također bile teme razgovora o čemu će se ubuduće detaljnije razgovarati, a sve u cilju podizanja turizma u našem gradu na viši nivo.

Po završetku sastanka razmjenjeni su pokloni u znak sjećanja na prvu zvaničnu posjetu, uz napomenu da je to samo prvi korak ka uspostavljanju bolje saradnje Grada Sarajeva i Općine Kakanj.

U susret 28. aprilu – Danu sjećanja na kakanjske šehide i poginule borce vozućkog ratišta

Vozućko ratište je bilo jedno od najtežih ratišta u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Evo kako su to ratište opisali borci:

25. juna 1992. godine bošnjački narod Vozuće je protjeran u okolne gradove. Veliki broj civila tada je ubijen. Oko Vozuće je tada postavljen strahovito veliki broj mina, pa je Vozuća važila za mjesto gdje je tokom agresije postavljeno najviše mina.

Istovremeno sa naoružavanjem i postavljanjem mina, izvršeno je ukopavanje po okolnim brdima.

Sve do 10. septembra 1995. godine okupirana Vozuća je bila strahovito utvrđenje koje je razdvajalo zeničku i tuzlansku regiju.

U periodu od 1992. do 1995. godine, na ovom području Armija R BiH je izvršila brojne oslobodilačke akcije koje su bile usmjerene na uništavanje i slabljenje veoma utvrđenih neprijateljskih položaja.

U odbrani i oslobađanju ovog područja poseban doprinos dali su: Općinski štab TO Kakanj, 309. brdska brigada Kakanj, 311. lahka brigada Kakanj, 329. brdska brigada Kakanj, 3. manevarski bataljon Kakanj i 3. bataljon Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade Kakanj.

Nakon nekoliko prethodnih uspješnih oslobodilačkih akcija, Vozuća je potpuno oslobođena u velikoj  akciji koja je počela 10. septembra 1995. godine.

Strpljivo i uporno pripremana je akcija u kojoj je trebalo kroz šumu, desetine minskih polja, preko brisanog prostora, uz strahovit uspon, stići do pravog lavirinta neprijateljskih tranšea, rovova i zemunica na samim vrhovima objekata koji su dominirali i sa kojih su oruđima pokrivani drugi objekti i ugrožavane naše snage.

10. septembar 1995. godine, dan kada je oslobođena Vozuća, bio je veliki događaj za kakanjske i sve bosanskohercegovačke patriote.

Toga dana, združene snage Trećeg korpusa Armije R BiH među kojima je posebna uloga pripala kakanjskoj 329. brdskoj brigadi, Trećem manevarskom bataljonu Kakanj i Kakanjcima u Sedmoj muslimanskoj viteškoj oslobodilačkoj brigadi, oslobodile su ogroman vozućki prostor.

Operacija je počela 10. septembra u 6.00 sati. Poslije akcije će biti ustanovljeno da faktor iznenađenja nije imao nikakvu ulogu. Pronađen je dnevnik iz kojeg je vidljivo da je neprijatelj znao datum napada, samo nije znao satnicu. Očito znajući za napad, neprijatelj nije izvršio planiranu smjenu vojnika, nego je odbrambenu liniju udvostručio. Bez obzira na to, na samom početku akcije zabilježen je sjajan uspjeh.

Dok su iz centra veze slali šifrovanu poruku da je akcija počela, sa Paljenika je stigao kratak raport: PALJENIK OSLOBOĐEN.

Munjevitom brzinom osvajane su kote vozućkih vrleti.

Stižu vijesti jedna za drugom: „od Ljeskovca pa lijevo sve je naše“, na koti Gradić se vijori zastava sa ljiljanima, Treći manevarski bataljon silazi na cestu, zauzet je Voštar…

Svijetleća zelena raketa označava potpunu pobjedu na Stogu, pada i Čukara, naši borci trijumfalno mašu jedni drugima, neprijatelj se bezglavo i panično povlači, zastava sa ljiljanima ide dalje, sa osvojenih kota naši borci vide Lukavac i Tuzlu, gledaju oslobođenu Vozuću…

Premda je neprijatelj pružao veoma jak otpor na svim dijelovima „Vozućkog đepa“ , naši borci su nizali uspjeh za uspjehom.

Kakanjske vojne formacije ostvaruju sve ciljeve.

Za osam sati borci 329. brdske brigade Kakanj su stigli na sva odredišta po planiranim zadacima.

Kakanjska 329. brdska brigada se može slobodno proglasiti junakom podviga na Vozući. Nakon dvije i po godine boravka i dejstava na đavolskom vozućkom ratištu, ova brigada je dala poseban doprinos u oslobađanju Vozuće. Borci iz drugih brigada Armije R BIH koje su učestvovale u oslobađanju Vozuće su govorili: „Kapa dole 329. brdskoj brigadi na onome što su branili i uspjeli odbraniti skoro tri godine“.

U akciji oslobađanja Vozuće 329. brdska brigada je imala dva poginula, 5 teže i 11 lakše ranjenih.

Sjajne uspjehe postiže i Treći manevarski bataljon Kakanj. Spajanje Trećeg manevarskog bataljona sa Drugim korpusom Armije R BiH bilo je u samom centru Vozuće.

Uspjehe nižu i Rekićevci među kojima je bio veliki broj Kakanjaca.

Kakanjski bataljon Sedme muslimanske viteške brigade se nalazio u prvom ešalonu. Udarao je na glavnom pravcu. Prvi zadatak je izvršen u rekordnom vremenu i to bez ijednog jedinog ranjavanja. Borci kakanjskog bataljona Sedme među prvima su se spustili u dolinu Krivaje. Zarobljeno je više od 80 pušaka…

Koliko je veličanstvena bila ova oslobodilačka akcija govori i činjenica da su mnogi visoki oficiri govorili kako se neprijateljski položaji na području Vozuće ne mogu zauzeti bez dejstva avijacije.

Borci naše Armije su pokazali da je to ipak moguće.

Na pločama spomen-obilježja u Popovoj Luci uklesana su imena 107 šehida i poginulih boraca vozućkog ratišta. Njihova imena su:

Delić Zemin, Šemić Nijaz, Skeledžija Refik, Odobašić Safet, Šahinović Zihnija, Nukić Šekib, Čizmić Muhamed, Ćajo Enver, Čehajić Nermin, Čeliković Ekrem, Đino Midhat, Hadrović Alija, Husika Maid, Husetović Semir, Husagić Mukades, Kićo Edin, Karamuja Zijad, Mašić Halim, Sikira Alija, Silajdžić Džemil, Smolo Enver, Smaka Nail, Šišić Nisvet, Bešić Ekrem, Čizmić Enver, Omerović Vehid, Karzić Nakib, Sejdić Enver, Spahić Osman, Demir Nermin, Kadrić Zakir, Turudija Meho, Alispahić Selverzin, Ćosić Elvedin, Čelebić Edin, Hasagić Almir, Ajanović Šemsudin, Delibašić Bajazid, Gadžun Jasmin, Hukić Mirsad, Kovač Zahid, Kulović Enver, Karahodžić Esad, Delić Almir, Habibović Semin, Merdić Šaban, Merdić Hakija, Selimović Zijad, Škulj Esad, Škulj Zihnija, Beganović Elvedin, Bešić Mehmed, Delibašić Enhar, Haračić Esad, Hrustanović Ševal, Kobilica Zulfo, Ramić Hamza, Stupar Faruk, Šljivo Esad, Tursum Mustafa, Terzić Iso, Zukić Izudin, Husagić Fadil, Odobašić Refik, Aliefendić Bečir, Mrkonjić Mufid, Delić Šaban, Čišija Šerif, Neimarlija Senad, Škulj Nihad, Brka Samir, Gadžun Samir, Ljubinac Jusuf, Šahinović Nijaz, Sabljaković Vadan, Omerspahić Ševal, Kevilj Elvir, Bečirhodžić Hamid, Čolak Ešref, Čizmić Hasib, Sarač Samir, Sejdić Salko, Berbić Irnas, Delić Safet, Mandžuka Ramiz, Alibašić Hariz, Škulj Ibro, Duraković Rešad, Husanović Nedžad, Gorak Husein, Čatić Mensud, Mušija Fahrudin, Neimarlija Zijad, Čišija Izudin, Smaka Midhat, Kovač Fehim, Haračić Adnan, Ramić Abdulah, Smolo Sejad, Kadrić Jusuf, Odobašić Hamid, Breščić Halid, Kulović Senahid, Odobašić Hajder, Husika Redžib, Kobilica Ekrem, Ahmetović Dževad.

Neka im je rahmet i neka njihovo herojsko djelo nikada ne bude zaboravljeno.

Preneseno iz: Kakanjski glas, ratna izdanja

Foto: Detalji sa vozućkog ratišta

P1020898 P1020900

22112_978125948878462_7960798390811771763_n 22112_978126462211744_7547078257063183802_n 1520664_978126372211753_1052672084135071843_n 10360338_978126472211743_9049163433428131758_n 10384142_978126208878436_5963223852824232418_n 11078268_978126382211752_4482027657533249536_n 11130207_978126322211758_1463710538687598921_n 11136624_978126358878421_8227927858614335546_n 11138539_978126458878411_1585546728436085639_n 11146211_978126438878413_5153277947716502488_n