Izvještaj sa 30.sjednice Općinskog vijeća

Danas, 30/04/2019. godine,  je Općinsko vijeće održalo svoju 30. redovnu sjednicu.

Kvorum:
Na današnjoj sjednici bila su prisutna 25 vijećnika. Odsutni su bili: Tursum Mirsad, Buza Fahrudin, Gorak Mugdin, Kubat Muhamed, Škulj Adisa.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Prisutni gosti: direktor JP “Grijanje”,direktor i predsjednik UO JU “Centar za socijanli rad”.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Vijećnička pitanja i inicijative su podnijeli: Rizah Haračić, Enes Piljug, Amar Selimović, Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić, Merjema Purišević, Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 23.04.2019.godine. U međuvremenu je od Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pristigao još jedan materijal i to Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije glavnog voda transportnog cjevovoda Bukovica u MZ Kraljeva Sutjeska. Izmjena dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestitelj: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je prijedlog programa usvojilo jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

7.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao.

Komisiju za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj predložila sljedeće članove: Šahman Safet, Bitić Evelin, Aletović Vinka, Merdić Mirnes, Bliznović Nihad, Gačić Elvedin, Kokić Sedin, Petrović Ivica.

Vijeće je Prijedlog usvojilo jednoglasno.

8.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine

Predlagatelj: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestitelj: Amir Obralija, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

9.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu

Predlagatelj: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestitelj: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji je učestvovao: Semir Mušija.

Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

10.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljene lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestitelj: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za mlade

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informacije prihvatilo jednoglasno.

11.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Prijedlog odluke usvojilo jednoglasno

Predsjedavajući je zaključio rad 30. sjednice Općinskog vijeća u 10:20.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Čestitka “Grijanju” na uspješno realiziranoj sezoni: Kakanj nije grad-slučaj u pogledu daljinskog zagrijavanja

Javno preduzeće “Grijanje” Kakanj okončava još jednu sezonu grijanja toplom vodom sa Termoelektrane Kakanj.

“Grijanje” je uspješno odgovorilo svom zadatku da isporuka toplotne energije bude redovna i da Kakanj ne bude grad-slučaj u pogledu daljinskog zagrijavanja.

Hvale vrijedna je još jedna činjenica. Javno preduzeće “Grijanje” kontinuirano pruža podršku pri obilježavanju značajnih datuma iz historije Kaknja (npr. Kamenica), te pomaže aktivnosti na planu kulture i sporta, a uz sve to zajedno sa Općinom Kakanj ulaže finansijska sredstva u obnovu i rekonstrukciju dotrajale mreže.

Na ovakvom odnosu prema korisnicima usluga grijanja, te općenito odnosu prema kakanjskoj lokalnoj zajednici, čestitamo direktoru Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Mirnesu Bajtareviću i njegovim saradnicima, članovima Skupštine i Nadzornog odbora JP “Grijanje”, te svim uposlenicima.

Foto: Arhiv

30. aprila 1967. godine u Kaknju otvoren Dom kulture

Kakanj je 1967. godine dobio izvanredno lijepu, modernu i nadasve funkcionalnu zgradu, koju po njezinoj namjeni i u socijalističkom maniru nazvaše Dom kulture. Lociran na Plandištu, gdje su do tada bile tri kuće Zudera i još nekih porodica, trebalo je da opravda naziv kako po aktivnostima u njemu, tako i po ponašanju Kakanjaca. Sve kulturne institucije smjestiše se u ovu zgradu: Biblioteka i čitaonica, Kino, Kulturno-umjetničko društvo “Dikan”, Radnički univerzitet i još neke, a osta prostora i za stan domara Ivice Kneževića. Velika sala sa prostranom pozornicom, opremljenom velikim pokretnim kulisama i reflektorima, ispred koje je podij za orkestar, mogla je garantovati uspješan nastup i najvećim ansamblima. To je ujedno bila i kinosala u kojoj su postojale mogućnosti prikazanja filmova u najsavremenijoj tehnici, sa velikom projektovanom slikom i stereo zvukom.

Zahvaljujući i dobro osmišljenom programu njegovog direktora i još važnijoj materijalnoj podršci čelnih ljudi Općine i Rudnika Kakanj, Dom kulture posta mjesto gostovanja Sarajevskog pozorišta, i njegovih ansambala Drame i Opere, ali i umjetničkih grupa iz drugih kulturnih centara tadašnje države, te su Kakanjci imali priliku uživati u najznačajnijim kulturnim događanjima toga vremena. Bilo je ponekada i nastupa umjetničkih grupa iz inozemstva. Održavani su u Domu kulture i koncerti poznatih muzičkih zvijezda, izložbe najvećih umjetnika tadašnje nam države. Kako je u njemu postojala najveća sala u gradu, tu su se održavale i razne svečanosti, naročito obilježavanja važnih godišnjica iz prošlosti naše države, dodjeljivala priznanja i sl.

U njegovom okrilju rodilo se i više kulturnih manifestacija, posebno nekoliko festivala, kao što su “Mladi pjevaju proljeću”, gdje su se pojavljivali kakanjski pjevački talenti, zatim Festival osnovnih škola itd.

U njemu su svoje probe i nastupe imali KUD “Dikan”, “Tamburice”, Rudarska glazba te druge umjetničke grupe. U bibilioteci i čitaonici organizovane su književne večeri, nastupi znanih i manje znanih mladih pjesnika te raznovrsne izložbe.

U Radničkom univerzitetu održavani su kursevi i seminari, a dosta Kakanjaca steklo je naknadno i diplomu svoga budućeg zanimanja. Stanimir i Mišo su uspostavili vezu sa srednjim i višim školama u zemlji, pa onaj ko je želio da uz rad još i uči mogao je doći do kakve diplome.

Za većinu Kakanjaca, pored bioskopa, najpopularnije je mjesto u Domu kulture bila kafana. Dva dijela kafane u lijevom krilu toga doma (jedna u prizemlju i druga na spratu) pružali su veliki ugođaj. Obično je danju radio samo dio kafane u prizemlju, a navečer je bilo pravo zadovoljstvo sjesti i zabavljati se sa društvom u dijelu kafane na spratu. Probrano osoblje (a pogotovo Šaćir, Kerim i Tidža), uz neobični interijer, odavali su neki glamur koji nije isčeznuo ni nakon više godina rada te pomalo neobične kafane. Ugledne goste i poslovne partnere njihovi su domaćini izvodili u ovaj objekt. Subotom navečer obično je svirala muzika i u ugodnom ambijentu moglo se i zaplesati. Ovdje su organizovane i maturske večeri te dočeci novih godina. Sve je to uticalo da je Dom kulture u gradu postao centar oko koga se sve okretalo i najživlji dio Kaknja.

Iz pera Raifa Čehajića

Povodom 52. godišnjice otvaranja Doma kulture u Kaknju: Sjećanje, Mustafa Babajić-kinooperater i Nijaz Lepić-biletar

Mustafa Babajić i Nijaz Lepić u Narodnom univerzitetu rade specifičan posao.

Oni su, da tako kažemo, posada pokretnog ili putujućeg kina. Mustafa Babajić je vozač i kinooperater, a Nijaz Lepić biletar i pomoćni blagajnik.

Širom cijele opštine, u mnogim sredinama poznati su ljudima, naročito mlađim i učenicima u školama.

To nije nimalo čudno, jer filmske predstave, oko 300 godišnje, prikažu u mjesnim zajednicama i mnogim školama. Kad na repertoaru imaju film čija je tematika naš NOB, onda kino-dvorane postaju i školski holovi i učionice u osnovnim školama u Tršću, Brnjicu, Bilješevu i Čatićima.

Crveni kombi, ranije sa oznakama Centar za kulturu i obrazovanje, a sada Narodni univerzitet, vozi filmove i mnoštvo sanduka, težih i lakših, većih i manjih, mnogo kablova i nogara koje vješte ruke ove dvojice radnika pretvaraju u kinoaparaturu, iz koje poteku čarobne slike, muzika i riječ.

Poteče priča o sudbinama i životima ljudi nekad iz dalekih krajeva i davnih vremena, nekada iz bliže naše ili tuđe prošlosti, nekad opet savremena priča pa sve izgleda da se događa tu, oko nas. Poteče priča i za sat i po ili više udalji gledaoce od njihovih svakodnevnih briga i obaveza pružajući im novi doživljaj, saznanje ili pouku.

Zbog toga najviše Mustafa Babajić i Nijaz Lepić vole svoj posao. Ljudi ih srdačno dočekuju i prijateljski ispraćaju riječima:“Dođite opet!“. A posao, koji obavljaju, odgovoran je i naporan. Rade pod teškim uslovima. Nekada u prostoriju, gdje normalno staje četrdesetak ljudi, uđe i više od stotine. Ponegdje napon u električnoj mreži nije dovoljan za kvalitetnu filmsku projekciju. Ponekad se prekine filmska traka, a gledaoci nestrpljivo žagore, ne shvatajući da je uzrok dotrajala ili oštećena filmska kopija, da je aparatura, kojom rade, nesavršenija od one koja se ugrađuje u kino-kabine.

Trud oko pripramanja projekcije na pokretnoj aparaturi je duži i teži nego u normalnom kinu. I zato je razumljiva radost ove dvojice mladih ljudi kada je predstava dobro posjećena i tuga ako je gledalaca malo.

Na pitanje gdje najradije odlaze odgovorili su da, svakako, treba spomenuti Slapnicu, gdje su mještani uredili podrum Osnovne škole i osposobili ga za održavanje skupova, pa i za filmske projekcije. I tako, s filmom i projektorom, gledaocima na kućni prag. U 1979. godini preko 23. 000 gledalaca svih uzrasta.

Preneseno iz: Kakanjske novine, broj 26, 26. mart 1980. godine