U toku radovi na rekonstrukciji i proširenju parohijskog doma u Kaknju: Radove finansiraju kakanjski privrednici i Općina Kakanj

Prije nekoliko dana u Kaknju su počeli radovi na rekonstrukciji i proširenju prostornih kapaciteta parohijskog doma koji se nalazi uz pravoslavni hram svetih Apostola Petra i Pavla.

Radove ukupne vrijednosti od oko 100.000 KM finansiraju kakanjski privredni subjekti i Općina Kakanj.

Radilište je danas obišao načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo. Tokom obilaska, domaćin – kakanjski paroh Dragiša Cvjetković je upoznao načelnika s radovima i planiranom dinamikom radova za budući period.

“Drago mi je da je u praksi zaživjela inicijativa o rekonstrukciji i proširenju parohijskog doma u Kaknju. Najvažnija i najljepša vrijednost koju gradimo i njegujemo u Kaknju je suživot, solidarnost i beskrajno uvažavanje etnički drugog i drugačijeg. Sličnosti nas povezuju, a različitosti obogaćuju, to je naš moto”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

U Kaknju se posebno cijeni vrijedan rad kakanjskog paroha Dragiše Cvjetkovića, njegova ljudskost i prijateljska srdačnost i otvorenost prema svim ljudima u Kaknju, njegovo prisustvo svim važnim događajima u Kaknju, kao i njegov entuzijazam, optimizam i ustrajnost u okupljanju ljudi, u obnovi, izgradnji i uređenju svih objekata i prostora o kojima brine Srpska pravoslavna crkvena opština Kakanj.

Projekat rekonstrukcije i proširenja prostornih kapaciteta parohijskog doma u Kaknju izradila je kakanjska arhitektica Elzana Neimarlija, a izvođač radova je kakanjsko preduzeće “Trgošped”.

Javni poziv: “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”, rok za prijave 7.6.2019.godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat  “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za  2019. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju registrovana pravna i fizička lica (osnovno zanimanje) osim trgovine, ugostiteljstva i poljoprivrede, koja redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i čiji godišnji promet ne prelazi 100.000,00 KM, a mašine  i drugu opremu su nabavili u 2019. godini.

Sufinansiranjem troškova nabavke novih mašina i druge opreme nastoji se pružiti podrška registrovanim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Kakanj, a u svrhu razvoja poduzetničke inicijative, povećanja kvaliteta proizvodnje, proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih.

Podsticajna sredstva iznose 50% od vrijednosti nabavke, a maksimalan iznos podsticaja je do 5.000,00 KM.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Kratak opis budućih poslovnih aktivnosti;
  3. Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. odnosno rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti;
  4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
  5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu/finansijski izvještaj za 2018. godinu – GPD 1051 i SPR 1053;
  6. Račun za nabavku mašine ili druge opreme iz 2019. godine (faktura uz fiskalni račun);
  7. Obrazac JS3100 za prijavljene novouposlene radnike (nije obavezan dokument).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 07.06.2019. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

  Prednost pri odobravanju podsticajnih sredstava imaju poslovni subjekti koji su u tekućoj godini u cilju proširenja svojih poslovnih aktivnosti zaposlili radnika i u prethodnim godinama nisu koristiti podsticajna sredstva namijenjena za ovaj Projekat.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.