Počele aktivnosti na čišćenju i farbanju stubova javne rasvjete

Počele su aktivnosti na čišćenju i farbanju stubova javne rasvjete. Planirano je da ova aktivnosti obuhvati relaciju od skretanja za glavnu kapiju Tvornice cementa do kružnog toka i dalje u Ulici 311. lahke brigade, te preko mostova na ulazu u gradsku jezgru do kružnog toka kod sahat-kule, te u Ulici branilaca.

Stigao odgovor na upit načelnika u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj

Utjecaj kakanjske industrije na kvalitet zraka su svakodnevno u žiži zabrinutosti, interesovanja i konkretnog rada načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive i općinske administracije kojom rukovodi. Povećane koncentracije zagađujućih materija koje često tokom godine bilježi općinska mobilna stanica, razne vrste dimova, isparavanja, kotlina ispunjena maglama i omaglicama čudnih boja – sve to uvijek i iznova podsjeća na veliki pritisak kojeg industrija čini na svakodnevni život građana Kaknja.

Načelnik Aldin Šljivo nedavno je od Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” zatražio informaciju o aktivnostima na ugradnji uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj.

U odgovoru koji je stigao između ostalog se kaže:

“Realizacija investicionog ulaganja u izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 je počela 2.1.2018. godine izradom tenderske dokumentacije za ugovaranje konsultantskih usluga i nadzor nad projektom odsumporavanja na bloku 7.

Postupak ugovoranja konsultantskih usluga je još u toku, jer su od objave tendera uslijedila pitanja, pojašnjenja i žalbe potencijalnih ponuđača. Očekujemo da će ovaj proces biti uskoro uspješno okončan i da će biti izabrana konsultantska firma, što je vrlo važno za dalji tok ovog projekta.

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta, nakon izbora konsultanta, definisan je termin-planom za realizaciju svih aktivnosti do puštanja u rad postrojenja za odsumporavanje, za koje je krajnji rok 31.12.2023. godine”.

Prvih 6 mjeseci Aldina Šljive na dužnosti načelnika: Inicirana izrada idejnih rješenja gradskog zatvorenog bazena, idejnog rješenja uređenja zelene površine kod autobuske stanice…

U proteklih 6 mjeseci načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo je inicirao aktivnosti na izradi idejnih rješenja gradskog zatvorenog bazena, idejnog rješenja za natkrivanje dijela korita rijeke Zgošće u svrhu izgradnje parkinga, idejnog rješenja uređenja zelene površine kod autobuske stanice, idejnog rješenja fitnesa na otvorenom, idejnog rješenja za izgradnju spomen-obilježja uz regionalni put na području Papratnice (16. maj 1992. godine, zastavljanje kolone JNA)…

Nakon izrade idejnih rješenja bit će u dosluhu s građanima definisani prioriteti i planovi izgradnje za budući period.

Prvih 6 mjeseci Aldina Šljive na dužnosti načelnika: Nastavljeni intenzivni radovi na sanaciji i izgradnji infrastrukture

U proteklih 6 mjeseci u Kaknju su nastavljene ranije započete intenzivne aktivnosti na sanaciji i izgradnji infrastrukturnih elemenata.

U pomenutom periodu su realizirani sljedeći radovi:

asfaltirana saobraćajnica u Ulici šehida;

asfaltirana dionice saobraćajnice na ulazu u Tršće,

rekonstrukcija i asfaltiranje parkinga iza dvorane i izgradnja pješačkog pristupa novoj sportskoj dvorani;

sanacija puta Veliki Trnovci-Počivale;

uređenje kružnog toka kod Policijske stanice Kakanj (Cvijet Srebrenice);

realizirana prva faza radova na izgradnji igrališta u Kučićima;

izgradnja vodovoda Slapnica (investitor ZDK),

izgradnja kanalizacije Bukovlje-Čobe-Safundžije (investitor ZDK);

uređenje dijela lijeve obale Zgošće (investitor ZDK);

uređenje dijela obale rijeke Bosne nizvodno od Mosta mladih (investitor Agencije za vodno područje rijeke Save);

u toku su radovi na vodovodu Bijele Vode;

u toku su radovi na uređenju Parka zlatnih ljiljana…