Nastavljamo praksu ravnomjernog razvoja svih dijelova općine Kakanj

Na osnovu usvojenog Programa utroška budžetskih sredstava za 2019. godinu, danas su započeti intenzivni radovi na rekonstrukciji putne komunikacije od lokaliteta Starog doma do Pedića u MZ Brnjic.

Općina Kakanj u kontinuitetu podstiče praksu prema kojoj sveukupni razvoj i poboljšanje neophodne infrastrukture trebaju biti dostupni svim stanovnicima naše općine.

Za nas svako naseljeno mjesto, domaćinstvo i lokalni put imaju jednaku vrijednost. Pored toga, općinski načelnik Aldin Šljivo je u svom programu pod nazivom “Nastavljamo razvoj zajedno” kao jednu od ključnih stavki naveo ujednačen razvoj urbanog i ruralnog.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 100.000,00 KM. Izvođač je privredno društvo “Trgošped” d.o.o. Kakanj.

Najava 32. sjednice Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20.06.2019. godine održao 32. sjednicu na kojoj je usaglasio da će se 32. sjednica Općinskog vijeća održati 27.06.2019.godine sa početkom u 9:00 sati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:
(Materijale možete preuzeti klikom na tačku.)

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Bištrani iz sastava MZ Brežani i osnivanju MZ Bištrani
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kolići, Škomlići, Mahala, Roje, Babići, Bradarići, Čelikovina i Kevilji  iz sastava MZ Ričica i osnivanju MZ Gornja Ričica
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kučići  iz sastava MZ Bijele Vode i osnivanju MZ Kučići
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Plandište iz sastava MZ Kakanj I i osnivanju MZ Plandište
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Termoelektrana i Kujavče iz sastava MZ Termoelektrana i osnivanju MZ Termoelektrana
 7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine
 9. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem  vanjskog revizora za 2018.godinu
 10. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem  vanjskog revizora za 2018.godinu
 11. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
 12. Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku

Također, Kolegij je razmatrao i 4 predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)Izjašnjenje podružnice Jahorina na inicijativu za formiranje MZ Tičići
Izjašnjenje podružnice Jahorina na inicijativu za formiranje MZ Tičići Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da do 32. sjednice Općinskog vijeća, zakazane za 27.06.2019.godine, provjeri navode iz dopisa te da, u skladu s podacima koje dobije, sačini informaciju za Vijeće te istu prezentira prilikom razmatranja prijedloga odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići.

b)Prigovor Fate Kovač, udove Rahmana Kovača, na naziv ulice
Prigovor Fate Kovač, udove Rahmana Kovača, na naziv ulice Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da isti razmotri te Općinskom vijeću ponudi prijedlog odluke kojim bi se udovoljilo imenovanoj.

c)Odgovor JP „Vodokom“ na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva „Suvenirnice“
d)Odgovor Službe za privredu, urbnizam i zaštitu okoline na zahtjev „Suvenirnice“
Odgovore je Kolegij primio k znanju a iste proslijedio „Suvenirnici“.


STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

PODSJEĆANJE NA AKTUELNE JAVNE POZIVE: Podsticaj plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, registraciji poljoprivredne djelatnosti, uređenju poljoprivrednog zemljišta…


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti, rok za prijave 29.11.2019. godine


Javni pozivi Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona 


Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu – Refundacija troškova osnivanja, rok za prijave 16.12.2019.godine


JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2019. godini, rok za prijave 28.06.2019. godine