Načelnik Aldin Šljivo razgovarao s kantonalnim ministrima Mirnesom Bašićem i Fahrudinom Čolakovićem

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo danas je u svom uredu razgovarao s ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirnesom Bašićem i ministrom za boračka pitanja ZDK Fahrudinom Čolakovićem.

Teme razgovora su se odnosile:

na potrebu ubrzanja dinamike realizacije projekata izgradnje vodovoda i kanalizacionih mreža na području Kaknja čiju izgradnju finansira ZDK iz vodnih naknada;

na aktivnosti na stambenom zbrinjavanju branilaca,

na planirano postavljanje velikog ljiljana u novouređenom Parku zlatnih ljiljana u blizini Muzeja Kakanj,

kao i na druge teme.

Odluka načelnika u vezi pomoći Udruženju dijabetičara „Slatki život“ Kakanj : Umjesto ubadanja iglicama nabavka senzora za mjerenje nivoa glukoze u krvi za devetero kakanjske djece mlađeg uzrasta

U skladu sa potrebom Udruženja dijabetičara „Slatki život“ Kakanj da obezbijedi sredstva za nabavku senzora za mjerenje nivoa glukoze u krvi za devetero djece mlađeg uzrasta, donesena je odluka da se novčano pomogne njihovom plemenitom radu.

Radi se o udruženju koje broji 265 članova, od kojih 123 žene i devetero djece. Dijabetičari koji koriste inzulinsku terapiju moraju 4-6 puta dnevno mjeriti nivo glukoze u krvi upotrebom iglica, usljed čega može doći do neželjenih posljedica po kožu.

Navedeni senzori otklanjaju potrebu tradicionalnog načina mjerenja, budući da se postave na stražnjoj strani nadlaktice i tako koriste 14 dana. Pritom uređaj vrši očitovanje za svaki minut korištenja.

S obzirom da nabavka ovakvih senzora iziskuje izvjesna novčana sredstva, Općina Kakanj na čelu sa načelnikom Aldinom Šljivom odlučila je podržati njihov rad uplatom 2.200,00 KM.

Općina Kakanj će i ubuduće iskazivati poseban osjećaj razumijevanja i solidarnosti, izlazeći u susret kategorijama stanovništva koje se susreću sa izazovima u svakodnevnom životu i radu.

Lista prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Objavljujemo Listu prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica po objavljenom oglasu za 2019. godinu za općinu Kakanj.

Lista se može vidjeti uz pomoć šife koju su kandidati dobili prilikom predaje dokumentacije klikom ovdje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku i instaliranje sistema za navodnjavanje “kap po kap“ za proizvođače zelenog feferona

Pozivamo proizvođače zelenog feferona sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku i instaliranje sistema za navodnjavanje “kap po kap“.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači zelenog feferona sa područja općine Kakanj koji u 2019. godini imaju zasnovanu proizvodnju zelenog feferona na vlastitom imanju ili u zakupu i da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata kao nosioci gazdinstva,  te da imaju potpisan Ugovor o organizovanom otkupu ploda zelenog feferona za 2019. godinu.  Nabavka sistema za navodnjavanje „kap po kap“  u 2019. godini  se dokazuje računima o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca).

Iznos podsticaja je:

  • 45% vrijednosti nabavljenog sistema za navodnjavanje „kap po kap“za  korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  • 30% vrijednosti nabavljenog sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost.

Proizvođači zelenog feferona koji su ostvarili općinski podsticaj za nabavku sistema za navodnjavanje „kap po kap“ u 2018. godini, ne mogu ostvariti pravo na podsticaj po istoj namjeni u 2019. godini.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe

     prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u

     2019. godini;

  • Kopija Ugovora o otkupu ploda zelenog feferona iz 2019.godine;
  • Porezna faktura o nabavci sistema za navodnjavanje „kap po kap“ (član 107. Pravilnika

     o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05,

     21/06, 60/06, 6/07,  100/07, 35/08 i 65/10) uz fiskalni račun – original ili ovjerena

     kopija;

  • Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljeni sistem za navodnjavanje neće biti

     prodan ili otuđen u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;

  • Kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 09.07.2019. godine. 

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.