Čestitka načelnika Aldina Šljive povodom 19. septembra – Dana formiranja Trećeg manevarskog bataljona

Povodom 19. septembra – Dana formiranja Trećeg manevarskog bataljona Kakanj pripadnicima Manevra upućujem čestitku, te iskazujem priznanje za herojsku borbu, ali i za poslijeratno višegodišnje zajedništvo koje njeguju kroz okupljanja, druženja i sjećanja na svoje saborce.

S dubokim poštovanjem, tugom i sjetom sjećamo se svih poginulih pripadnika Manevra i komandanta Elvedina Šehagića Dinka kojeg pamtimo i po učešću u borbi, ali i po postratnom zalaganju da se u srca mladih ljudi usadi patriotizam i istina o karakteru Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo

Nakon inicijative načelnika Aldina Šljive: Ostvaren veliki pomak za one koji ne mogu priključiti električnu energiju u svoje domove i ostvariti druge priključke na komunalnu infrastrukturu, čeka se još izjašnjenje Skupštine ZDK

Nakon što je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo nadležnim organima Zeničko-dobojskog kantona uputio inicijativu da se kroz određene normativne izmjene zakonskih odredbi vlasnicima izgrađenih individualnih stambenih objekata koji su u postupku ishodovanja građevinske dozvole omogući priključak na električnu mrežu i komunalnu infrastrukturu,
došlo je do značajnog pomaka koji će riješiti probleme velikog broja građana Kaknja.

Naime, Vlada ZDK je usvojila Prijedlog odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata prema kojem svi objekti za koje se podnese zahtjev za legalizaciju stiču pravo priključka na komunalnu infrastrukturu.

Na ovaj način se otvara mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata, uz ispunjavanje uslova koji su u skladu s uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanja naknade za sam postupak legalizacije.

Općinski podsticajni program “Pokreni svoj posao u Kaknju”: II javni poziv

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine, te Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“, broj: 02-14-12254/19 od 01.08.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

II JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2019. godini, a nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da  podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2019. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivrede), pizzerie i slastičarnice, te apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

  • refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 366,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 183,00 KM/mjesec);
  • sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost) u iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  4. Biznis plan;
  5. Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 20.9.2019. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a  troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Septembarske godišnjice: 19. septembra 1994. godine formiran Treći manevarski bataljon Kakanj

Prva svečana smotra Trećeg manevarskog bataljona održana je 19. septembra 1994. godine na Ponijerima. Na smotri, tadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin je rekao:

„Vi ste ono što krasi kakanjski narod. Vi ste najhrabriji među hrabrima, vi ste ponos Kaknja. Generacije koje dolaze imat će o kome i čemu da pričaju“.

Treći manevarski bataljon Kakanj činili su najbolji kakanjski borci, prekaljeni u najžešćim borbama na mnogim ratištima. Svoj borbeni put Manevar započinje uspješnim akcijama oslobađanja kota na vozućkom ratištu krajem 1994. i početkom 1995. godine. Nakon toga Manevar učestvuje u akciji deblokade Sarajeva. U ovoj akciji koja se odigrala na padinama Ravnog Nabožića uspješno je probijena neprijateljska linija već u prvom pokušaju. Snage Trećeg manevarskog bataljona tada uspijevaju da presjeku komunikaciju Srednje – Semizovac.

Manevar je učestvovao i u veličanstvenoj operaciji oslobađanja Vozuće. U ovoj akciji borci Trećeg manevarskog bataljona uspijevaju prvi da se spoje sa snagama Drugog korpusa Armije R BiH odakle se nastavlja oslobodilački pohod prema Ozrenu.

Trećem manevarskom bataljonu odata su brojna priznanja. Izdvajamo dvije pismene pohvale Generalštaba Armije R BiH, jednu od strane Trećeg korpusa, tri pismene pohvale Komande 35. divizije Armije R BiH…

Foto: Zabilježeno na dan formiranja Manevra na Ponijerima