Čestitka načelnika Aldina Šljive povodom 19. septembra – Dana formiranja Trećeg manevarskog bataljona

Povodom 19. septembra – Dana formiranja Trećeg manevarskog bataljona Kakanj pripadnicima Manevra upućujem čestitku, te iskazujem priznanje za herojsku borbu, ali i za poslijeratno višegodišnje zajedništvo koje njeguju kroz okupljanja, druženja i sjećanja na svoje saborce.

S dubokim poštovanjem, tugom i sjetom sjećamo se svih poginulih pripadnika Manevra i komandanta Elvedina Šehagića Dinka kojeg pamtimo i po učešću u borbi, ali i po postratnom zalaganju da se u srca mladih ljudi usadi patriotizam i istina o karakteru Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo

Nakon inicijative načelnika Aldina Šljive: Ostvaren veliki pomak za one koji ne mogu priključiti električnu energiju u svoje domove i ostvariti druge priključke na komunalnu infrastrukturu, čeka se još izjašnjenje Skupštine ZDK

Nakon što je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo nadležnim organima Zeničko-dobojskog kantona uputio inicijativu da se kroz određene normativne izmjene zakonskih odredbi vlasnicima izgrađenih individualnih stambenih objekata koji su u postupku ishodovanja građevinske dozvole omogući priključak na električnu mrežu i komunalnu infrastrukturu,
došlo je do značajnog pomaka koji će riješiti probleme velikog broja građana Kaknja.

Naime, Vlada ZDK je usvojila Prijedlog odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata prema kojem svi objekti za koje se podnese zahtjev za legalizaciju stiču pravo priključka na komunalnu infrastrukturu.

Na ovaj način se otvara mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata, uz ispunjavanje uslova koji su u skladu s uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanja naknade za sam postupak legalizacije.

18. septembra 1991. godine umro Abdulah ef. Ganić

Abdulah ef. Ganić je obavljao dužnost muallima u Ričici u periodu 1941-1945.godina, a potom u džematu Obre u periodu 1945-1977.godina, sa prekidom tokom 1949. i 1950.godine kada je, bez ikakve presude, zatvoren i optužen kao član organizacije “Mladi muslimani”.

Tokom boravka u zatvoru bio je izložen strašnim torturama. Nakon puštanja iz zatvora pokušao se vratiti u svoj džemat Obre gdje su ga džematlije s radošću čekale. Međutim, nije mu dozvoljeno da se vrati imamskim obavezama u Obrima.

Nakon toga, uz pomoć prijatelja, 7. aprila 1950. godine se zaposlio u Upravi Rudnika Kakanj. Za to vrijeme džamija u Obrima je pretvorena u silos za kukuruze, a provokatori koji su se radovali poteškoćama i problemima drugih ljudi su predlagali da se njegova supruga Fatima-hanuma sa djecom istjera iz imamske kuće. Tim provokatorima su se usprotivili časni predstavnici džemata i nisu dozvolili da se tako neljudski odnose prema svom efendiji i njegovoj porodici.

Posao u Rudniku nije bio težak, ali to nije odgovaralo Abdulah efendiji. Amanet njegovih muderrisa, amanet misije muallima ga je proganjao i nije mu dao mira u rudničkim toplim kancelarijama. Uputio je pismeni zahtjev da mu se omogući povratak u džemat Obre i dobio je odobrenje. Bila je to velika radost u njegovom životu. Navodni razlog da ga se ponovi primi za imama u isti džemat je činjenica da mu u istražnom zatvoru nisu našli vezu sa pokretom Mladi muslimani.

U džematu Obre je radio sve do 1977.godine, dakle pune 33 godine, kada je penzionisan. Najveći dio svog radnog vijeka i najplodniji dio svog imamskog djelovanja je proveo u ovom džematu.

U vrijeme dok je bio imam u Obrima inicirao je izgradnju nove džamije na mjestu već dotrajale stare džamije. Novoizgrađena džamija u Obrima je otvorena 31.augusta 1975.godine.

njegov boravak u Obrima se veže i jedan tragičan slučaj. Naime, voz je zgazio njegovu dvogodišnju kćerkicu Kadiru. Kuća u kojoj su stanovali bila je tik uz prugu. Desilo se to u trenutku dok je bio u džamiji. Kada je krenuo u džamiju, igrao se sa njom i dao joj jednu kocku šećera. Tu kocku koju joj je dao prije odlaska u džamiju našli su stisnutu u njenoj ručici. U najtežim trenucima njegovog života, kada je bio shrvan od bola za svojom kćerkicom Kadirom, čim joj je klanjao dženazu, UDBA ga je odmah uhapsila i odvela u zatvor, bez ikakvog objašnjenja, a supruga Fatima je ostala sama u toj žalosti sa drugom djecom sa dubokim boli i brigom.

Nakon penzionisanja obavljao je dužnost imama u Livnu sve do 1984. godine kada se vraća u svoje rodne Poriječane (općina Visoko). Po povratku u svoj rodni kraj i dalje obilazi džemate i drži dersove prilikom mevluda i drugih svečanosti. Na hadž je otišao 1986. godine.

Abdulah ef.Ganić je umro 18. septembra 1991. godine, pred samu agresiju na BiH, u bolnici Podhrastovi u Sarajevu. Ukopan je 19. septembra 1991. godine u Porječanima, na mjesnom greblju Piskavice (u ovom greblju je ukopan i čuveni bosanskohercegovački historičar Hazim Šabanović i heroj Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina Teufik Tufo Buza).

Dženazi je prisustvovao veliki broj muslimana, njegovih prijatelja, učenika, poštovaoca iz visočke regije i drugih krajeva BiH kao što su: Kakanj, Zenica, Travnik, Sarajevo, Livno…

Općinski podsticajni program “Pokreni svoj posao u Kaknju”: II javni poziv

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine, te Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“, broj: 02-14-12254/19 od 01.08.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

II JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2019. godini, a nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da  podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2019. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivrede), pizzerie i slastičarnice, te apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

  • refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 366,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 183,00 KM/mjesec);
  • sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost) u iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  4. Biznis plan;
  5. Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 20.9.2019. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a  troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Septembarske godišnjice: 19. septembra 1994. godine formiran Treći manevarski bataljon Kakanj

Prva svečana smotra Trećeg manevarskog bataljona održana je 19. septembra 1994. godine na Ponijerima. Na smotri, tadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin je rekao:

„Vi ste ono što krasi kakanjski narod. Vi ste najhrabriji među hrabrima, vi ste ponos Kaknja. Generacije koje dolaze imat će o kome i čemu da pričaju“.

Treći manevarski bataljon Kakanj činili su najbolji kakanjski borci, prekaljeni u najžešćim borbama na mnogim ratištima. Svoj borbeni put Manevar započinje uspješnim akcijama oslobađanja kota na vozućkom ratištu krajem 1994. i početkom 1995. godine. Nakon toga Manevar učestvuje u akciji deblokade Sarajeva. U ovoj akciji koja se odigrala na padinama Ravnog Nabožića uspješno je probijena neprijateljska linija već u prvom pokušaju. Snage Trećeg manevarskog bataljona tada uspijevaju da presjeku komunikaciju Srednje – Semizovac.

Manevar je učestvovao i u veličanstvenoj operaciji oslobađanja Vozuće. U ovoj akciji borci Trećeg manevarskog bataljona uspijevaju prvi da se spoje sa snagama Drugog korpusa Armije R BiH odakle se nastavlja oslobodilački pohod prema Ozrenu.

Trećem manevarskom bataljonu odata su brojna priznanja. Izdvajamo dvije pismene pohvale Generalštaba Armije R BiH, jednu od strane Trećeg korpusa, tri pismene pohvale Komande 35. divizije Armije R BiH…

Foto: Zabilježeno na dan formiranja Manevra na Ponijerima