Upriličen prijem za predstavnike Udruženja volontera “Nema problema” iz Italije i njegovu osnivačicu Anđu Grgić, našu Kakanjku

U VIP sali Općine Kakanj upriličen je svečani prijem za predstavnike Udruženja volontera “Nema problema”, osnovanog od strane Bosanaca i Hercegovaca sa adresom življenja u italijanskoj regiji Bologna.

Ovaj kolektiv ima veoma dobru saradnju sa Vijećem mladih bolonjske općine Valsamoggia, čiji su članovi danas posjetili Kakanj. Radi se o mladim ljudima voljnim da kroz volonterski angažman u Udruženju saznaju nešto više o našoj domovini i svojim vršnjacima ovdje, a sve je započelo nakon stravičnih poplava koje su 2014. godine zahvatile BiH, kada su naši sunarodnjaci iz Italije odlučili priteći u pomoć.

Goste i dokazane prijatelje našeg grada primio je općinski načelnik Aldin Šljivo.

Anđa Grgić, jedna od osnivačica Udruženja i naša sugrađanka, ujedno članica Savjeta za dijasporu općinskog načelnika, predstavila je ukratko rad i ciljeve njihovog djelovanja.

To su, prije svega, promocija kulturnih znamenitosti naše zemlje u Italiji, jačanje međusobnih konekcija naših ljudi u toj zemlji, zatim organizovane posjete i volonterski rad, povezivanje sa omladinskim udruženjima u BiH, te pružanje nesebične pomoći našoj djeci i njihovim porodicama za vrijeme boravka u bolnici Rizzoli (Bologna).

Mladi aktivisti nisu krili zadovoljstvo zbog srdačnog dočeka u našem gradu, a njihova pažnja je naročito bila izražena tokom načelnikovog izlaganja o sportskim postignućima naših Kakanjaca, neprestanom angažmanu na poboljšanju sveukupnog ambijenta življenja, razvoju kulture i umjetnosti, multikulturalnoj dimenziji, te bogatom historijskom nasljeđu.

Izražena je spremnost da se saradnja navedenog Udruženja dodatno učvrsti uspostavom partnerstva sa lokalnom samoupravom i NVO sektorom, na čijim bi osnovama mladi Kakanjci imali priliku razmjenjivati iskustva sa svojim vršnjacima iz Italije.

Načelnik je poklanjanjem replike čuvenog Zgošćanskog stećka iskazao ogromnu zahvalnost na ime dosadašnjih aktivnosti ovih mladih osoba, naročito zbog njihovog interesa za BiH, i poželio puno uspjeha u budućem radu.

Isplaćen cjelokupan iznos kantonalne stipendije

Nakon što su Općini Kakanj doznačena sredstva iz Budžeta ZDK, Služba za finansije je izvršila isplatu cjelokupnog iznosa kantonalne stipendije za akademsku 2018/2019. godinu koju dodjeljuje Vlada ZDK putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Visina stipendije iznosi 600 KM.


Pravo na ovu stipendiju ostvarila su 202 studenta s područja Kaknja, tj. svi studenti koji su ispunjavali uslove iz konkursa. Radi se o rekordnom broju.

Izvještaj o održanom DRUGOM mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Kakanj, 23.09.2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.30 sati održan je drugi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva (OCD).

Drugi  termin mentorskog sastanka je najavljen u oglasu za javni poziv objavljenom u novinama kao i na zvaničnoj internet stranici Općini Kakanj www.kakanj.gov.ba. te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org). Dodatno, kako bi se osiguralo da su OCD obaviještene o mentorskoj sesiji, Općina Kakanj je uputila poziv za učešće na mentorskom sastanaku koji je objavljen na službenoj internet stranici Općine Kakanj.

Sastanku su, pored mentorice i predstavnice Općine, prisustvovale ukupno 4 osobe (1muškarac i 3 žene) predstavnik/ice 4 OCD-a.  Na početku je ponovo naglašen  mandat mentor/icau smislu da je jasno  da se ona ne moze  direktno uključiti u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnika/ce jedne OCD nije moguće.

Mentorica je naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih unificiranih formata)  za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica-plan aktivnosti-budžet- i aplikaciona forma).

U drugom dijelu mentorske sesije, nakon kratkog razgovora o zadatim formatima, prisutni su predstavili svoje projektne ideje i načine opisa trenutne situacije u opštini Kakanj u kontekstu oblasti u kojoj žele nešto unaprijediti, a sukladno javnom pozivu RELOaD za JLS Kakanj.

Naglašena je važnost  posjedovanja saglasnosti od relevantnih institucija koje su preduslov za implementaciju projekta. Ukoliko se potvrda/saglasnost ne dobije na vrijeme, treba priložiti dokaz da je proces  dobijanja iste započeo i  da se očekuje  pozitivno rješenje.

Kod analize problema istaknuto je da je važna analiza sa aspekata uzrok-posljedica, činjenice bazirane na relevantnoj statistici i  formulacija odgovarajuće metodologije koja će donijeti  održivo rješenje  ključnog problema.

Naglašena je važnost poštivanja zadatog formata i dužine preporučenog teksta za svaki dio Aplikacione forme.

Naglašeno je još jednom da sva pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: registry.ba@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 4. oktobra 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Naredna mentorska sesijaplaniranaje30.septembra, 2019.godine. sa početkom u 12.00 h Zainteresovani učesnici/e svoje prijave za mentorsku sesiju mogu dostaviti na e-adresu: alma.odobasic@kakanj.com.ba


[1]Regionalni program lokalnedemokratijenaZapadnomBalkanu (ReLOaD) finansiraEuropskaunija (EU), a provodiRazvojni program Ujedinjenihnaroda (UNDP).

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

URegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD u saradnji sa Općinom Kakanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Treći sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedeljak, 30. septembra 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat.

Takođe, u mjesecu oktobru će biti organizovan posljednji, četvrti mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  1. Četvrti sastanak sa mentorom u ponedeljak, 7. oktobra 2019.  godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na alma.odobasic@kakanj.com.ba.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici općine Kakanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.