JP “Grijanje” Kakanj: Zvanično počela 34. sezona grijanja u Kaknju

Obavještavamo potrošače toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja u Kaknju da danas 1.10.2019. godine zvanično počinje 34. sezona grijanja u Kaknju.

Kao i pređašnjih godina JP Grijanje doo Kakanj je tokom ljetnih mjeseci vršilo intenzivne pripreme na sanaciji dotrajale mreže i zamjeni zastarjele i dotrajale opreme. I pored toga evidentan je broj novoprimjećenih puknuća koje ćemo nastojati što prije sanirati.

Ipak, kao i svake godine pojavljuju se problemi na sistemu u smislu puknuća, kako na vrelovodnoj i toplovodnoj instalaciji tako i u toplotnim podstanicama, a pogotovo na unutrašnjim instalacijama krajnjih korisnika.

Dežurne ekipe su 24 sata na terenu i vršimo sanaciju detektovanih puknuća i traganje za drugim.

Danas 1.10.2019. godine JP Grijanje će vršiti sanaciju puknuća na području TP Doboj 4, a traganje na području TP Hrasno, TP Doboj, grana 2  i TP 9 Mula Mustafa Bašeskija.

Zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju!

Projekat stambenog zbrinjavanja Roma: Održan sastanak sa predstavnicima H.O. “Caritas Švicarske” i Udruženja “Romalen” Kakanj

U Vip sali Općine Kakanj održan je prošireni sastanak sa predstavnicima humanitarne organizacije “Karitas Švicarske” i Udruženja Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj.

Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Aldin Šljivo, predstavnici nadležnih općinskih službi uključenih u realizaciju Projekta, Fakir Ajdinović, direktor JU “Centar za socijalni rad” Kakanj, Daniel Bronkal, direktor “Caritasa Švicarske” sa svojim saradnicima, te Mujo Fafulić, predsjednik Udruženja “Romalen” Kakanj.

Tema razgovora bilo je sumiranje dosadašnjih rezultata i prezentacija budućih projekata vezanih za stambeno zbrinjavanje Roma, kao i preduzimanje aktivnosti u pogledu rješavanja pitanja nezaposlenosti, pristupa javnim uslugama, obrazovanju i participiranju u društvenim procesima.

Istaknuto je da Općina Kakanj predstavlja jedan od svijetlih primjera kada je riječ o pružanju institucionalne podrške romskoj zajednici, ali i saradnji sa relevantnim inostranim i domaćim partnerima.

Načelnik Šljivo je naglasio da su vidljivi pomaci na polju zapošljavanja i socijalne inkluzije pripadnika romske populacije, pri čemu postoji prostor za napredak putem iskorištavanja prilika koje Općina pruža, poput poticanja privatne biznis inicijative kroz projekat “Pokreni svoj posao” i općinskih poljoprivrednih poticaja.

Predstavnici “Caritasa Švicarske” iskazali su interes da se postojeće partnerstvo dodatno unaprijedi i proširi na druge segmente.

Počela velika ekološka akcija “Volim Kakanj”: Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se izvršiti čišćenje obala rijeke Bosne

Počela je velika ekološka akcija “Volim Kakanj”. Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se izvršiti čišćenje obala rijeke Bosne.

Prva faza (jesen 2019. godine)

Od Mosta zlatnih ljiljana do Cementarskog mosta;

Od mosta na ulazu u naselje Doboj do Mosta zlatnih ljiljana;

Od ugostiteljskog objekta “Kameni dvorac” do mosta na ulazu u naselje Doboj;

Od Cementarskog mosta do mosta na autocesti u naselju Karaulsko Polje;

Od mosta na autocesti u naselju Karaulsko Polje do Plavog mosta;

Od lokacije nekadašnjeg visećeg mosta u Modrinju do granice s područjem Grada Zenica.

Druga faza (proljeće 2020. godine)

Od Seoče do brane Termoelektrane Kakanj;

Od brane TE do ugostiteljskog objekta Kameni dvorac;

Od Plavog mosta do naseljenog mjesta Tičići;

Od naselja Tičići do lokacije nekadašnjeg visećeg mosta u Modrinju.

Prijem djece u obdanište “Mladost” i dalje u žiži interesiranja javnosti: Upućena inicijativa za izmjene kriterija za prijem djece

U proteklih nekoliko mjeseci načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo je u niz navrata, i kroz medije i kroz razgovore s predstavnicima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, insistirao na promjenama koje bi značile nova, korektnija i pravednija pravila prijema djece u pomenuto obdanište koje se finansira iz Budžeta Općine Kakanj iznosom koji je veći od 500.000 KM i za čiju uslugu roditelji plaćaju simboličnih 50 KM mjesečno.

Podsjetimo, načelnik je smatrao da je trebalo raspisati novi konkurs za svu djecu iznova, te da treba definisati i korektnije kriterije za prijem koje usvaja Upravni odbor Ustanove.

No, inicijativa načelnika nije prihvaćena.

Konkursna procedura u obdaništu “Mladost” je završena, a pred raspisivanje konkursa i tokom realizacije konkursne procedure u javnosti je vladala velika zainteresiranost za ovu temu.

I na 34. sjednici Općinskog vijeća Kakanj koja je održana 30. septembra riječi je bilo o pomenutoj problematici obzirom da je predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić uputio inicijativu da se pripreme prijedlozi izmjena kriterija za prijem djece u obdanište “Mladost”.

U međuvremenu, popunjeni su i kapaciteti privatnog obdaništa koje postoji u Kaknju, tako da veliki broj djece koja nisu primljena u obdanište “Mladost” nema uopće priliku da pohađa programe predškolskog odgoja i obrazovanja, dok se njihovi roditelji na razne načine snalaze kako bi riješili problem čuvanja djece dok su oni na poslu.

Načelnik Aldin Šljivo je, u pokušajima da pomogne rješavanju ove problematike, nekoliko puta u javnosti rekao da će podržati svaku inicijativu za otvaranjem novih privatnih obdaništa u Kaknju. U tom smislu je bilo i određenih razgovora s građanima Kaknja koji razmišljaju o pokretanju privatnog obdaništa.

Velika akcija “Volim Kakanj”. Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se vršiti uređenje i produbljivanje korita Ribnice, Zgošće i Trstionice

Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se vršiti uređenje i produbljivanje korita Ribnice, Zgošće i Trstionice.

1. Rijeka Ribnica

Raskrsnica za Subotinje

Na ovoj lokaciji potrebno je produbiti korito rijeke, a materijalom koji se izvadi iz korita rijeke treba nasuti put dužine oko 50 m, kako bi se isti izdigao iznad nivoa rijeke, te bi se na taj način spriječilo daljnje plavljenje istog.

Kondžilo

Na ovoj lokaciji potrebno je ispraviti korito rijeke kako ista ne bi uništavala obalu.

Kondžilo – kod kuće Himze Škorića.

Na ovoj lokaciji potrebno je rijeku vratiti u staro korito uz sami rub šume kako bi se ista odmakla od puta čime bi se riješilo plavljenje priobalnih područja u čijoj neposrednoj blizini se nalaze privatni objekti.

Kondžilo – ušće Male rijeke

Na ovoj lokaciji potrebno je rijeku odbiti od puta i sanirati obaloutvrdu.

2. Rijeka Trstionica

Naselje Bjelavići

Na ovoj lokaciji potrebno je uraditi obaloutvrdu od kamenog nabačaja kako bi se spriječilo dalje podrivanje obale i vratiti rijeku u sredinu korita.

Kraljeva Sutjeska – Gvardijanova luka

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager, ista da uđe u korito rijeke i uredi ga u dužini od oko 200 m i vrati rijeku u sredinu korita.

Kraljeva Sutjeska – Trkno

Na ovoj lokaciji potrebno je produbiti korito rijeke, a materijalom koji se izvadi iz korita rijeke presuti put kako bi se isti izdigao iznad rijeke.

3. Rijeka Zgošća

Bazen Benat – izvorište Pitka voda

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager i kamion kojim bi se očistio bazen od nanosa šljunka, a dalje uzvodno bagerom bi trebalo urediti korito rijeke u dužini od oko 200 m i vrati rijeku u sredinu korita.

Most šehida

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager, ista da uđe u korito rijeke i uredi ga u dužini od oko 50 m i vrati rijeku u sredinu korita. Na ovoj lokaciji potrebno je izgraditi potporni zid ili obaloutvrdu od kamenog nabačaja kao trajno rješenje.