JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u  OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-96-102-01/18. od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2019/20. godini broj: 574/19 od  08.10.2019. godine, OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

 1. OPĆI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina,a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2.  BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

 OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

                     RAZRED: BROJ POLAZNIKA:
Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset)
Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset)

 OSNOVNO OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

                      RAZRED

 Od  prvog (i) do četvrtog (IV)  razreda                                                                        20 (dvadeset)

Od petog (V) do osmog (VIII) razreda                                                                            40 (četrdeset)

3.  NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

 Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle za devetogodišnje obrazovanje traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle za osmogodišnje obrazovanje traje za prvi (I), drugi (II), treći (III) i četvrti (IV)  – tri mjeseca, za peti (V) , šesti (VI), sedmi (VII) i  osmi (VIII)  razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4.   NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

  1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VII/ VIII razreda);
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);
  3. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ( nakon zavšetka VIII razreda)

5.    VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

6.    POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
  3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 6 mjeseci;
  4. Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednjih 12 mjeseci
  5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ; 
  6. Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)
  7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. i 4.

 7.  OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa  22.10.2019. godine.

Prijavni obrazac mora biti svojeoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 14 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu OŠ „Hamdija Kreševljaković “ Kakanj, Šehida 2. Kakanj sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20 godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

Obnavljanje voznog parka je najvažniji preduslov za kontinuirano pružanje usluge odvoza smeća: Obnovljen vozni park JP “Vodokom”

Vozni park Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj ovih dana je obogaćen novim teretnim vozilo Opel Movano (cca 48.000 KM) i polovnim vozilom Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (cca 22.000 KM).

Nabavku vozila pomogla je Vlada ZDK kroz dodjelu novčanih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša.

Nabavkom ovih vozila dva stara vozila se povlače iz upotrebe i bit će prodata putem licitacije.

Najava nastupa kakanjskih sportskih klubova

Najava nastupa kakanjskih sportskih klubova

PETAK 11.10.2019. godine

Modriča – KSC, 19.00 sati, Premijer liga za odbojkaše – II kolo,
OK “Modriča” – OK “Kakanj 78”;

SUBOTA 12.10.2019. godine

Kakanj – Kuglana JU KSC Kakanj, 17.00 sati, Premijer liga u kuglanju, V kolo, KK “Rudar” – KK “Borac” Banja Luka;

NEDJELJA 13.10.2019. godine

Kakanj – sala Gimnazije “Muhsin Rizvić”, 12.00 sati, II kolo Prve lige BiH u sjedećoj odbojci, OKI “Kakanj 92” – SDIO “Neretva” Mostar;

Kakanj – Stadion FK “Rudar”, 15.00 sati, Prva liga F BiH u fudbalu, FK “Rudar” Kakanj – NK “Bratstvo” Gračanica;

Banovići – sportska dvorana, Prva liga u rukometu, 16.00 sati, RK “Banovići” – RK “Kakanj”;

Kakanj – sportska dvorana, 18.00 sati, Prvenstvo BiH u košarci I kolo, KK “Kakanj” – HKK “Čapljina” Čapljina;

FK “Mladost” Doboj – Kakanj (reprezentativna pauza).

Prisustvom utakmicama podržimo naše sportske klubove.