Odobrena isplata subvencije za električnu energiju za 333 kakanjska penzionera prema spisku Udruženja penzionera

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo odobrio je danas isplatu 9.990 KM iz Budžeta Općine Kakanj u svrhu isplate subvencija za 333 kakanjska penzionera, prema spisku Udruženja penzionera-umirovljenika općine Kakanj.

Svakom od 333 penzionera sa spiska bit će isplaćeno po 30 KM subvencije.

Općina Kakanj redovno izvršava svoje obaveze u pogledu isplata jednokratne novčane pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta

U 2019. godini plan je za ovu svrhu utrošiti 120.000 KM, a od ovog iznosa već je isplaćeno 100.750 KM, a ubrzo će biti isplaćen i preostali iznos.

Podsjetimo, na prijedlog načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive Općinsko vijeće Kakanj početkom aprila tekuće godine usvojilo je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete na području Kaknja.

Za zaposlene porodilje pomoć iznosi 200 KM za prvorođeno dijete, 250 KM za drugorođeno, te 300 KM za treće i svako naredno dijete. Za nezaposlene porodilje pomoć iznosi 250 za prvorođeno dijete, 350 KM za drugorođeno, te 500 KM za treće i svako naredno dijete.

Novčana pomoć se dodjeljuje putem Centra za socijalni rad Kakanj, a isplata se vrši iz Budžeta Općine Kakanj.

Odluka se primjenjivala i retroaktivno od 1. januara 2019. godine.

Pokušaj upada u službeni e-mail jednog od općinskih službenika, slučaj će biti prijavljen policiji

Danas, 3 minute poslije 12.00 sati, zabilježeno je nekoliko pokušaja upada u službeni e-mail jednog od službenika Općine Kakanj. Reagirao je sigurnosni sistem i zaustavio prijetnju. Slučaj će biti prijavljen policiji zajedno s podacima koji upućuju na počinioca.

Izvještaj sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 36. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno: 26  vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Senad Alajbegović, Semir Mušija i Ahmed Begić, a nakandno je pristupio: Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestitelji i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Na prošloj sjednici postavljeno je 13 vijećničkih pitanja i podneseno je 9 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić, Izudin Hrusto i Slaven Katičić.
-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Safet Šahman, Amar Selimović, Namir Talić, Evelin Bitić, Rešad Merdić, Mirnes Merdić i Slaven Katičić.  
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Evelin Bitić, Safet Šahman, Rizah Haračić,  Enes Piljug i Namir Talić.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 5’. 

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.11.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 36. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja. Također, po Zahtjevu Ministarstva za privredu ZDK dostavljen je i prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja. 

U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali  Nurčo Kurtović i Džihad Berbić, pomoćnici općinskog načelnika, i obrazložili kašnjenje dotavljanja materijala Vijeću.
Također, u diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Slaven Katičić, općinski načelnik – Aldin Šljivo i Rizah Haračić.  Nakon diskusije, Vijeće je  usvojilo dnevni red na način da je uvršten samo prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja jednoglasno. Vijeće je danas  raspravljalo o 6 tačaka.

1.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za i 2 protiv. 

2.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. godine
3.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji je učestvovao Mujo Fafulić.
Vijeće je usvojilo nacrte jednoglasno sa rokom javne rasprave od 15 dana (od 28.11-12.12.2019.godine)

4.Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Ivica Petrović, Evelin Bitić i Izudin Hrusto. Vijeće je usvojilo zaključak sa 22 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

5.Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za građevinsko zemljište za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno.

6.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja
U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić.
Vijeće je primilo Informaciju k znanju jednoglasno.

Predsjedavajući zaključuje rad 36. sjednice Općinskog vijeća u 12:18 .

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Kakanj u projektu ILO- EU4Business kroz koji se aplicira za grantove Evropske unije

Općine Kakanj, Konjic i Jablanica zajedno učestvuju u projektu pod nazivom “Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima” koji je predložen za finansiranje iz fondova Evropske unije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.393 eura.

Projekat bi pružio direktnu podršku za 130 pripadnika ranjivih kategorija, organizirao obuku za najmanje 100 lica i podržao 20 novih biznisa i 20 radnih mjesta.

Radi se o projektu s kojim Međunarodna organizacija rada u okviru UNDP, EU i GIZ projekta ILO- EU4Business, aplicira za grantove Evropske unije.

Treća godišnjica smrti Fahrudina Bečirovića, policijskog komesara ZDK

Fahrudin Bečirović, bivši policijski komesar ZDK, umro je 28. novembra 2016. godine nakon kraće i teške bolesti, u 55. godini života. Dženaza je klanjana i ukop obavljen u kakanjskom naselju Bištrani. Vlada ZDK je imenovala Fahrudina Bečirovića za policijskog komesara 2006. godine, a tu funkciju je obnašao puna dva mandata do 2014. godine.

U literaturi i publikacijama iz oblasti sigurnosnih studija postoje zapisane definicije policajca i njegove misije. Mi u Kaknju smo imali svoju definiciju policajca. Naš policajac po definiciji i više od toga bio je Fahrudin Bečirović. Bio je čvrst, jak, stamen, odlučan i profesionalan, a istovremeno i blag, prijateljski raspoložen, susretljiv i pažljiv prema ljudima. Bio je čovjek koji je imao ozbiljno lice profesionalnog policijskog službenika, ali i lice čovjeka sa istinskim prijateljskim osmijehom. Ponekad se činilo da se ta dva lica mogu vidjeti istovremeno. Zbog toga smo mi u Kaknju ponosni što smo u ovom kratkom ovozemaljskom bivstvovanju u Fahrudinu Bečiroviću imali prijatelja, sugrađanina, patriotu, borca za poredak, zakon, red, sreću i zadovoljstvo svih ljudi.

Fahrudin Bečirović je bio čovjek koji je, uz čuvanje javnog reda i mira, u najtežim ratnim vremenima čuvao i obraz Kaknja boreći se ustrajno da u Kaknju ne bude osvete, zalažući se da njegov Kakanj ne pali bogomolje i boreći se nepokolebljivo da njegov Kakanj bude dika i čast Republike Bosne i Hercegovine. U toj misiji Fahrudin Bečirović je uspio i po tome će ga pamtiti generacije Kakanjaca.

U postratnom vremenu Fahrudin Bečirović je bio čvrst oslonac i ustrajni graditelj domovine koji je znao pronalaziti odgovore na izazove koje je donosilo vrijeme izgradnje države, vrijeme teških ekonomskih prilika i teških sigurnosnih izazova.

Bio je vrijedan aktivista u svojim rodnim Bištranima i svom Kaknju. Za vrijedan društveni angažman odlikovan je Plaketom Općine Kakanj – jednim od najvećih općinskih priznanja. Kao čovjek koji zna prepoznati i cijeniti prave vrijednosti volio je prirodu i kulturno naslijeđe pa se iz toga rodila i ljubav prema lovu i sevdalinkama koje je često znao iz duše zapjevati.