Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti općine

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE  U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED  GRAĐEVINA I ZAHVATA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj.

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

U Kaknju počele pripreme za obilježavanje Dana nezavisnosti BiH: „ZA“ suverenu i nezavisnu BiH glasalo je 99,42 % građana općine Kakanj koji su pristupili referendumu

29. februara i 1. marta 1992. godine građani  BiH  na referendumu su se opredijelili za nezavisnost BiH. Kakanj je jedna od lokalnih zajednica u kojoj je na referendumu iz 1992. godine zabilježen veoma snažan patriotski naboj.

U Kaknju na glasanje su mogli izaći svi punoljetni građani koji su imali prebivalište na području općine Kakanj bez obzira kada su prijavljeni. Na području naše općine za referendum je organizirano 68 glasačkih mjesta. Od ukupno 68 glasačkih mjesta, 20 su bili školski objekti, glasalo se i u 26 objekata u privatnom vlasništvu, za glasače sa prebivalištem na području Brnjica, Jarevica, Pedića i Bašića glasačko mjesto bilo je u prostorijama mjesne zajednice, u zgradi Površinskog kopa „Vrtlište“ glasali su građani nastanjeni na području Karaule, Čifića, Vrtlišta i Karaulskog Polja… Glasalo se i u Lovačkom domu i u Upravi Kamenoloma „Greben“.

P1000662 P1000663 P1000664

Ozračje pred referendum

Opštinska izborna komisija za provedbu referenduma kojom je predsjedavao Drago Goronja brojala je 9 članova. Svako glasačko mjesto imalo je predsjednika Glasačkog odbora, dva člana i njihove zamjenike. Tokom glasanja, za glasačkom kutijom morala su biti najmanje dva člana.

U vrijeme referenduma u Kaknju je boravio Nenčo Nenčev, posmatrač iz Bugarske, tada poslanik u bugarskom parlamentu, inače jedan od evropskih posmatrača na referendumu. Nakon upoznavanja sa principima organiziranja referenduma u Opštinskoj izbornoj komisiji, posjetio je glasačka mjesta Kakanj II, Doboj I, Naselje Termoelektrana i Kraljeva Sutjeska.

„Iz Kaknja odlazim sa utiskom da je referendum organiziran i da se provodi u skladu sa zahtjevima demokratije i po svim utvrđenim propisima“, izjavio je tada.

U biračke spiskove u Kaknju bilo je upisano 38.988 glasača. Glasalo je 32.883 građanina Kaknja ili 84,34%.

Referendumsko pitanje glasilo je: „JESTE LI ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU, DRŽAVU RAVNOPRAVNIH GRAĐANA, NARODA BOSNE I HERCEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA, HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ŽIVE“?

gl

Preslik glasačkog listića ovjerenog od strane Opštinske izborne komisije Kakanj

„ZA“ suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive glasalo je čak 99,42 procenta građana općine Kakanj – onih koji su pristupili referendumu. Svega 105 listića bilo je sa oznakom „protiv“, a 86 nevažećih.

P1020644

Naslov iz Kakanjskih novina koje su štampane odmah nakon referenduma

Ovakvo snažno domoljublje Kakanj je dokazao i u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Kakanjski borci među prvima su izgovorili jednu od najljepših, ikad iskazanih rečenica:

ZAKLINJEM SE DA ĆU BRANITI NEZAVISNOST, SUVERENITET I CJELOVITOST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, DA ĆU SAVJESNO I DISCIPLINIRANO IZVRŠAVATI SVE OBAVEZE I DUŽNOSTI PRIPADNIKA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, DA ĆU BRANITI NJENU SLOBODU I ČAST I U TOJ BORBI ISTRAJATI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsjek za inspekcije: Poziv vlasnicima bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata

Skupština Zeničko-dobojskog kantona 16.10.2019. godine usvojila je Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata. Njenim donošenjem otvorena je mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona, a što stvara pretpostavke za komunalne priključke, uz ispunjavanje propisanih uslova koji su usklađeni sa uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanje naknade za sam postupak legalizacije.

S tim u vezi, pozivaju se svi vlasnici bespravno izgrađenih građevina, bespravno dograđenih ili nadograđenih dijelova građevine i građevina u čijoj se izgradnji odstupilo od odobrenja za građenje, te lica koja su izvršila bilo kakve bespravne zahvate u prostoru, a naročito onih koji se nalaze na vikend naselju Ponijeri, da pokrenu postupak legalizacije kod nadležnog organa Općine Kakanj.

Također, obavještavamo građane – vlasnike vikend objekata na Ponijerima da je Planom inspekcijskog nadzora za 2020. godinu predviđen pojačan inspekcijski nadzor na cijelom području, s ciljem provođenja Odluke Skupštine ZDK i sprječavanja nelegalne, divlje ili neplanske gradnje, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZDK.