JP “Grijanje”: Informacija o radnom vremenu i modalitetima plaćanja usluge grijanja

JP Grijanje doo Kakanj prema preporukama Općinskog kriznog štaba obavještava korisnike usluga daljinskog grijanja da je radno vrijeme JP Grijanje doo Kakanj ograničeno do 13:30 sati.

Poslovanje preduzeća i svih naših radnika je reducirano u smislu da su radnici na kolektivnom godišnjem odmoru osim onih koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje. Redovno pratimo parametre i u slučaju potrebe za pojačanim angažmanom naši radnici su u stanju pripravnosti.

Sistem daljinskog grijanja u Kaknju normalno funkcioniše bez većih problema koje interventno u slučaju nastanka rješavamo.

Pozivamo korisnike koji imaju mogućnost platiti usluge grijanja putem elektronskih servisa da to obave bez dolaska u prostorije preduzeća.

Ukoliko ipak nemate takvu mogućnost radno vrijeme blagajne je do 13:00 sati uz pridržavanje svih donešenih mjera u smislu rastojanja među strankama, obaveznom dezinficiranju, nošenju zaštitnih maski i rukavica i zabrani kretanja određene populacije.

U skladu sa svim mjerama općinskog kriznog štaba, Vlade FBiH i ZDK i višegodišnjom praksom poslovanja, JP Grijanje doo Kakanj do daljnjeg neće vršiti isključenja sa sistema daljinskog grijanja niti utuženja korisnika za dugovanja iz prethodne sezone grijanja.

Pozivamo korisnike ipak na razumijevanje, obzirom da JP Grijanje ima zakonska ograničenja prilikom plaćanja svojih obaveza, ali i rokove prilikom naplate potraživanja.

JP “Vodokom”: Uredna isporuka vode, redovno pranje ulica u okviru borbe protiv širenja koronavirusa, obustavljena isključenja korisnika, blagajna radi do 14.00 sati

Obavještavamo korisnike usluga J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj da radnici i uprava preduzeća svjesni trenutne situacije u kojoj se nalazimo ulažu maksimalne napore kako bi svi građani u ovim danima imali urednu i kvalitetnu isporuku pitke vode.

U tom cilju, 24 sata dnevno, provode se mjere i aktivnosti pojačanog nadzora nad održavanjem sistema, a svi kvarovi se hitno saniraju.

Također, do daljnjeg su obustavljena isključenja korisnika, pravnih i fizičkih lica, sa sistema vodovodne mreže.

Prikupljanje, odvoz i deponovanje smeća se odvija po redovnom rasporedu, grad po potrebi i dva puta dnevno, uz pojačane mjere dezinfekcije kontejnera, podzemnih kontejnera i samih namjenskih vozila koja obavljaju odvoz.

Prema naredbi federalnog i općinskog Štaba civilne zaštite subotom je dozvoljen rad zelene pijace uz uslov maksimalnog pridržavanja propisanih mjera zaštite, kako kupaca tako i prodavaca.

Shodno vremenskim prilikama, kao jedna od aktivnosti i mjera u sprečavanju širenja virusa COVID 19, vrši se i redovno pranje gradskih i prigradskih ulica, te kontinuirano metenje ulica i uklanjanje smeća i otpadaka sa javnih površina.

U zgradama gdje J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj obavlja djelatnost upravitelja svim predstavnicima etažnih vlasnika podijeljena su dezinfekciona sredstva uz redovno i pojačano čišćenje i dezinfekciju svih zajedničkih dijelova zgrada.

Pozivamo sve građane na korištenje elektronskih servisa za plaćanje naših usluga, a one koji to nisu u mogućnosti obavještavamo da blagajna preduzeća radi do 14 sati. Molimo građane da se prilikom plaćanja na blagajni pridržavaju svih propisanih mjera zaštite.

Rad mobilnih i drugih ekipa u J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj organizovan je u smjenama i iste su u stalnoj pripravnosti te spremne za intervenciju.

Broj dežurne službe je 060 32 97 744, a za sve ostale informacije obratite se na 032 55 79 50, e-mail vodokom@bih.net.ba.