Poziv poljoprivrednicima koji će obavljati proljetnu sjetvu-sadnju da prijave vrste i površine kultura u skladu sa listom prihvatljivih troškova

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, shodno pozivu Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020. godine,  a vezano za pripremu preliminarne liste poljoprivrednika za proljetnu sjetvu-sadnju,  da se mogu prijaviti za podršku poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu-sadnju u tekućoj godini. Prihvatljivi troškovi su: nabavka sjemena, mineralnog gnjojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog kukuruza, heljde, povrća(paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura.

Visina iznosa podrške za programe pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve zavisi od iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta – lokalne zajednice a maksimalno do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku(poljoprivrednom proizvođaču).

Federalno ministarstvo će potpisati Sporazum o realizaciji programa pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve-sadnje sa klijentom – jedinicom lokalne samouprave upisanom u registar klijenata kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti i visina poticaja. Lokalna zajednica je dužna po realizaciji ovog programa  dostaviti Federalnom ministarstvu Izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrške.

Kako bi Općina Kakanj pripremila preliminarnu listu poljoprivrednih proizvođača  do objavljivanja javnog poziva od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pozivamo poljoprivrednike koji će obavljati proljetnu sjetvu-sadnju da  prijave vrste i površine kultura  u skladu sa listom prihvatljivih troškova.

Prijave se primaju od  6 do 10. aprila 2020. godine u terminu od 9,00 – 14,00 sati   na mobilni telefon/viber broj 061-714-682 ili e-mail r.djenan@gmail.com i mobilni broj/viber broj 061-785-698 ili e-mail l.dalibor@gmail.com

Važna obavijest u vezi nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja: Prijavite počinioce

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, komunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ne smije ugroziti odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimnih zavjesa.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500 do 7.000 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama ZDK. Posebno naglašavamo činjenicu da se uz kažnjavanje izazivanja požara, upućuju i imovinsko-pravni zahtjevi počiniocima u smislu nadoknade štete izazvane požarom, a visina štete se utvrđuje kao da je počinilac izvršio bespravnu sječu i uništavanje šume koja je nestala u požaru.

Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili Policijsku stanicu na telefon 122.

Molimo sve one koji imaju saznanja o onima koji vrše nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova da upute prijavu inspekciji na 032/771 800 ili policiji na 122.