Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19

Na osnovu Odluke o mjerama i kriterijima za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19, broj: 01/1-2 PV – 120/20 od 08.05.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19

Pozivaju se pravna i fizička lica koja imaju do 10 zaposlenih  i djelatnost obavljaju na području općine Kakanj i koja su registrovana i imaju sjedište na području općine Kakanj, a čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19 naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite, da  podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava.

Pravo na korištenje podsticajnih sredstava imaju fizička i pravna lica koja:

 • nisu raskinula ugovor o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine (raskidom ugovora se ne smatra ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen, ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid ugovora, te ako su se ispunili uslovi za penziju);
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za uposlenike zaključno sa 31.01.2020. godine;
 • imaju do 10 zaposlenih i djelatnost obavljaju na području općine Kakanj i koja su registrovana i imaju sjedište na području općine Kakanj i čije je poslovanje obustavljano naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

 • sufinansiranje dijela obaveznih doprinosa na minimalnu platu za mjesec mart i to 50% obaveznih poreza i doprinosa na minimalnu platu za svakog uposlenog, što iznosi 130,00 KM po uposlenom, uz uslov da za period za koji se dodjeljuju sredstva nisu korisnici općinskog podsticaja po programu „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 • sufinansiranje režijskih troškova (struja, voda, grijanje, odvoz otpada) i to:
 • 50% režijskih troškova a maksimalno 100,00 KM za mart 2020. godine,
 • 100% režijskih troškova a maksimalno 200,00 KM za april 2020. godine.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
 2. Rješenje o registraciji izdato kod nadležne institucije (kopija);
 3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (kopija);
 4. Izjava poslovnog subjekta o broju zaposlenih na dan obustave rada i broju zaposlenih na dan 31.03.2020. godine i specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (kopija obrasca 2001 ili kopija obrasca 2002 za januar 2020. godine ovjerenog u Poreznoj upravi – prijemni pečat ili DLN broj);
 5. Dokaz o otvorenom bankovnom računu poslovnog subjekta (kopija ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa);
 6. Kopija računa režijskih troškova (struja, voda, grijanje, odvoz otpada).

Za radnike kojima je istekao ugovor o radu, koji su sporazumno raskinuli ugovor i koji su ispunili uslove za penzije potrebno je priložiti odgovarajući dokaz.

Općina Kakanj zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do 22.05.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

Lista zabranjenih djelatnosti se može vidjeti klikom ovdje

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu paketa za proizvodnju jagode pod niskim tunelima i na otvorenom polju uz sufinansiranje Projekta

Shodno Memorandumu o razumijevanju (MoR) potpisanom između Općine Kakanj i Caritas-a Švicarske, a vezano za Projekat „Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – (IGAS)“ , u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švicarske“ u iznosu od 40%, Općine Kakanj u iznosu od 50% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 10%, a u cilju povećanja površina pod jagodom na području općine Kakanj, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu paketa za proizvodnju jagode pod niskim tunelima i na otvorenom polju uz sufinansiranje Projekta

Javni poziv možete vidjeti klikom ovdje

Javni poziv za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za biljnu proizvodnju, rok za prijave 29. maj

Općina Kakanj objavljuje Javni poziv za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za biljnu proizvodnju (sredstva Vlade F BiH).

Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji možete pogse vidjeti klikom ovdje

Obrazac zahtjeva se može preuzeti klikom ovdje

Svi poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini do predviđenog roka navedenom u Javnom pozivu nabave sjemenski ili sadni materijal ili UV plasteničku foliju ili sredstva za prihranu i zaštitu, kao i poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, moći će aplicirati na podsticajna sredstva, uz dostavljanje dokaza o nabavci (faktura ovjerena na ime kupca uz fiskalni račun).

Prijava na podsticaj će se moći obaviti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, I sprat zgrade Općine Kakanj u periodu od  18.5.2020. godine do 29.5.2020.godine od 9:00 do 14:30 sati. Stranka je obavezna prethodno se najaviti na broj telefona: 032/771-828, kada će se istoj saopštiti termin dolaska.

Molimo stranke da pri dolasku u zgradu Općine Kakanj obavezno nose neophodnu zaštitnu opremu.