Obavijest za poljoprivredne proizvođače: Općinski podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2020. godine

Pozivamo poljoprivredne proizvođače s područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registrovanih otkupljivača da se prijave za općinski podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2020.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za I kvartal je 12.6.2020. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na telefon 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • kopija važećeg mliječnog kartona (ne stariji od 12 mjeseci),
  • kopija ugovora o otkupu mlijeka za tekuću godinu sa registrovanim otkupljivačem svježeg kravljeg mlijeka,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2020. godini,   
  • Dokaz o otvorenom bankovnom računu.

Obavijest o izlaganju Nacrta i javnoj raspravi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

Shodno članu 47. Zakona o prostornom uređenju i građenju (˝Službene novine Zeničko-dobojskog kantona˝ broj: 01/14, 04/16) obavještavamo javnost o slijedećem:

– Predsjedništvo Vijeća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08.05.2020.godine utvrdilo je nacrt Odluke o usvajanju i nacrt Odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030. i uputilo navedene Odluke na javnu raspravu,

-Područje izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj odnosi se na lokalitet od podvožnjaka u Podbjelavićima uz Lokalnu cestu prema naselju Ričica u dužni od 300m, ostali dio Prostornog plana ne  podliježe izmjenama i dopunama.

-Rok trajanja javne rasprave je 30 dana  i to počev od 08.05.2020.godine do 08.06.2020.godine,

-Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030. izložen je  na službenoj stranici Općine Kakanj i u prostorijama Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i u isti možete izvršiti uvid svakim radnim danom od 7:00-15:30 sati.

-Pozivaju se vlasnici nekretnina, nosioci javnih ovlaštenja,  javna preduzeća iz Kaknja kao i ostale zainteresirane  strane  da se pismeno očituju ukoliko imaju određenih primjedbi i sugestija.

-Zainteresirane strane svoje prijedloge i sugestije dostavljaju pismeno do 08.06.2020. godine na adresu: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Dopune grafičkih priloga