Rezultati prijava na ponovljeni Javni poziv za učešće na obuci “Pokreni svoj posao”

Na osnovu ponovljenog Javnog poziva za zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao na području općine Kakanj, odabrani su kandidati za pohađanje obuke. 

Početak obuka je 30.06.2020. za online grupu, te 01.07.2020. za grupu uživo.

Detaljne informacije o lokaciji i terminu početka obuke, kandidati će dobiti putem e-maila.