U Centru za socijalni rad Kakanj počinje realizacija projekta „Podizanje kvalitete usluga kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19“

Općina Kakanj je trajno opredijeljena ka uspostavi svakog oblika saradnje s višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama i donatorima. Umjesto oslanjanja samo na vlastite budžetske prihode koji često, a posebno u kriznim periodima, znaju biti poljuljani, Općina Kakanj na razne načine uspostavlja saradnju kroz koju u Kakanj stižu nova sredstva i novi projekti.

Tako je u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Kakanj započela realizacija projekta pod nazivom „Podizanje kvalitete usluga kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19“.

Radi se o tome da će u prostorijama koje je do sada koristilo Udruženje pčelara „Bagrem“ Kakanj, a koje se nalaze u zgradi Centra za socijalni rad, sada biti otvoreno porodično savjetovalište.Za realizaciju ovog projekta UNICEF će izdvojiti 17.026,20 KM, dok će učešće Centra za socijalni rad Kakanj iznositi 600 KM.

U cilju pripreme prostorija za realizaciju pomenutog projekta Općina Kakanj će izdvojiti 6.000 KM.Glavni cilj projekta je ublažavanje negativnih efekata pandemije virusa COVID-19 na djecu sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju, negativnih efekata na porodice kao i na ostale posebno marginalizovane kategorije djece.

Direktni korisnici projekta će biti 49 djece sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju. Indirektni korisnici će biti 16 djece sa poremećajem u ponašanju, 2.030 djece ugrožene porodičnom situacijom, te 2.095 djece u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba.

Najava 43. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 16.09.2020.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati 43. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

2.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2020 godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2020 godine

     4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju  Ponijeri

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

6.    Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

7.    Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Povezice” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

       8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv.”Ada” i zv. “Luka” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

9.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Kozice iz Kaknja

10.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje zasada jagodastog voća koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za održavanje zasada jagodastog voća koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje zasada jagodastog voća koji  nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka u 2020. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni prozvođači jagodastog voća sa područja općine Kakanj, a koje nije u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), kao i proizvođači pitomog šipurka, zatim da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i ažurirali podatke za 2020.godinu, te da su gore navedene kulture  upisane u RPG i RK u detaljnom prikazu biljnih usjeva na posjedima iz 2020. godine.

Podsticaj  iznosi:

  • 150,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  • 100,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini,
  • lista korištenja iz RPG i RK – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2020. godine,
  • rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 25.9.2020. godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30.