Obavijest za učenike srednjih škola: Općina Kakanj refundira troškove prevoza

Obavještavamo učenike srednjih škola sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za refundaciju troškova prevoza učenika za oktobar 2020. godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti u šalter-sali Općine Kakanj. Na obrascu zahtjeva je navedeno koju dokumentaciju učenik treba priložiti.

Isplata za oktobar vršit će se na osnovu cjenovnika mjesečnih karata prevoznika.

Za mjesec novembar i naredne mjesece isplata će se vršiti na osnovu dokaza o kupljenim mjesečnim kartama (fiskalni račun).

U saradnji sa srednjim školama vršit će se provjera  spiskova učenika koji pohađaju srednje škole na području općine Kakanj.

Zahtjev za refundaciju se može podnijeti u roku od 15 dana od dana objave obavještanja o refundaciji troškova prevoza.