Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za otkupljivače ljekovitog bilja, voća i povrća otkupljenih od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za  otkupljivače ljekovitog bilja, voća i povrća otkupljenih od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj

Pozivamo registrovane otkupljivače koji imaju potpisane ugovore sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Kakanj i koji su u 2020. godini otkupili tržne viškove ljekovitog bilja, voća i povrća,  da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za otkupljene količine ljekovitog bilja, svježeg voća i povrća.

Podsticaj iznosi do 0,01 KM/kgotkupljenog ljekovitog bilja, svježeg voća i povrća.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju (klikom ovdje),
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prema mjestu sjedišta (pravna lica) izdate od općinske/gradske  službe u 2020. godini,
  • kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost,
  • obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti za navedenu oblast (Služba za statistiku),
  • tabelarni prikaz otkupljenih količina ljekovitog bilja, voća i povrća po vrstama i količinama za sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj (ovjeren vlastitim pečatom),
  • primjerak  otkupnog lista ili potvrda (ovjeren vlastitim pečatom),
  • kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 27.11.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.