Konačna lista korisnika sredstava za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama

Objavljujemo Konačnu listu korisnika sredstava za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama  na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Iznos sredstava za refundaciju za svakog korisnika pojedinačno utvrdit će se na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Općine Kakanj za ovu namjenu i na osnovu dužine boravka djeteta (broja mjeseci) u predškolskoj  ustanovi.