Aktivnosti općinske inspekcije u 2020. godini

Odsjek za inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad radom subjekata kojima je u nadležnosti provođenje određenih propisa i to po osnovu 16 zakona na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, te po osnovu 21 odluke Općinskog vijeća Kakanj.

Predstavljamo pregled aktivnosti općinske inspekcije u 2020. godini i uporedne pokazatelje u odnosu na prošlu godinu:

AKTIVNOST BROJ PODUZETIH AKTIVNOSTI, 1.1-30.11.2020. godine BROJ PODUZETIH AKTIVNOSTI
1.1-31.12.2019. godine
Ukupno poduzetih radnji 5635 7637
Inspekcijski pregledi po planu inspekcijskog nadzora 303 548
Inspekcijski pregledi po zahtjevu / inicijativi građana 331 256
Inspekcijski pregledi po anonimnim prijavama / nalogu 193 285
Ukupno obavljenih inspekcijskih pregleda 827 1189
Ukupno obavljenih kontrola postupanja subjekata po naloženim mjerama 435 496
Ukupno poduzetih preventivnih mjera 488 635
Ukupno poduzetih represivnih mjera 244 516
Broj prekršajnih naloga unesenih u RNKIPE 191 445
Ukupna vrijednost novčanih kazni (KM) 27.170,60 50.126,8
Izdate sanitarne saglasnosti 14 13
Izdate sprovodnice (odobrenja za ekshumaciju) 2 7
Kontrola sprovođenja DDD mjera 3 5
Uklonjeni predmeti 25 11
Uklonjene građevine 9 18

Općinski štab civilna zaštite Kakanj naložio je 18. marta 2020. godine, formiranje timova čiji je zadatak kontrola osoba kojima su propisane mjere samoizolacije.

Formirano je 12 timova koji su bili mješovitog sastava: policijski službenici, svi općinski inspektori, službenici iz drugih službi općine Kakanj i službenici civilne zaštite. Timovi su svakodnevno obilazili sva naseljena mjesta na području Kaknja, sve mjesne zajednice, sva sela i zaseoci.

Kontrolisane su osobe u samoizolaciji na širem području općine Kakanj i osobe koje su došle na teritoriju općine Kakanj iz drugih mjesta ili zemalja.

Od 18. marta 2020. godine do 30. novembra 2020. godine Odsjek za inspekcije je izdao 3.412 rješenja za zabranu kretanja, odnosno samoizolaciju lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim ili koja su oboljela od koronavirusa.

Izdata je i jedna krivična prijava protiv lica za koje su policijski službenici utvrdili da ne poštuje mjere zabrane kretanja i samoizolacije, a radi se o licu koje je bilo pozitivno na koronavirus.

Služba civilne zaštite Kakanj: U 2020. godini u Kaknju prikupljene 24 ručne odbrambene bombe, dvije tromblonske mine, jedna ručna kumulativna bomba i 50 komada sitne municije

Služba civilne zaštite Kakanj u saradnji s TUN-timom Federalna uprave civilne zaštite, Kantonalnom upravom civilne zaštite i Policijskom stanicom Kakanj vrši redovno obilježavanje i uklanjanje pronađenog zaostalog NUS-a. U toku 2020.godine prikupljeno je i predato: 24 ručne bombe, 2 tromblonske mine, jedna bomba ručna kumulativna i 50 komada sitne municije.  

Foto: Ilustracija

Potpuno transparentno: Odluke Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj o nabavkama u okviru borbe protiv širenja koronavirusa

Od marta 2020. godine pa do danas, Općinski štab civilne zaštite Kakanj realizira intenzivne aktivnosti u okviru sveukupne borbe protiv širenja koronavirusa. Izvršene su izmjene i dopune svih programa o utrošku sredstava iz domene civilne zaštite i veći dio sredstava je preusmjeren za borbu protiv koronavirusa.

Općinski štab civilne zaštite je donio Odluku o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje radi provođenja obavezne preventivne dezinfekcije javnih ustanova i javnih površina, broj: 0-04/1-17/20 od 17.3.2020. godine, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM kojim je zadužio Zavod za planiranje i izgradnju da angažira Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Kakanj sa ciljem provođenja obavezne (preventivne) dezinfekcije sljedećih objekata i javnih površina: zgrada Općine, zgrada Policijske stanice, zgrada Općinskog suda, rukohvati, igrališta i druge javne površine, što je i realizirano od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Općinski štab civilne zaštite je donio odluku kojom je odobrio utrošak sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, broj: 0-04/1-18/20 od 17.03.2020. godine, u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM u svrhu nabavke sredstava za ličnu dezinfekciju lica angažiranih na provođenju mjera prevencije, te za dezinfekciju prostora kojima upravljaju javne ustanove, što je i realizovano nabavkom dezinfekcionih sredstava od dobavljača firme FIS-PROFESIONAL d.o.o. Vitez u ukupnom iznosu 1.437,66 KM, te nabavkom dezificijensa – 540 pakovanja u ukupnom iznosu 4.373,95 KM sa PDV-om od dobavljača firme „EXON“ d.o.o. Kiseljak.

Općinski štab civilne zaštite je donio odluku broj: 0-04/1-19/20 od 17.3.2020. godine kojom je odobrio utrošak sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM u svrhu nabavke neophodne zaštite opreme sa ciljem jačanja postojećih resursa (zaštitna odijela, maske…) nakon čega je izvršena nabavka 2.000 maski za lice sa dobavljačem „PLANJAX-PRODUKT“ d.o.o. Tešanj.

Općinski štab civilne zaštite je donio odluku broj: 0-04/1-20/20 od 17.3.2020. godine kojom je odobrio utrošak sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM u svrhu nabavke neophodne medicinske opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“Kakanj (respirator i druga neophodna medicinska oprema).

U cilju opremanja izolacionog centra za smještaj oboljelih, Općinski štab civilne zaštite je donio Odluku o utrošku sredstava zaštite i spašavanja, broj:0-04/1-27/20 od 26.03.2020.godine u iznosu do 40.000,00 KM. U tom smislu postignuti su dogovori s  firmom DSM Trade d.o.o. Kakanj koja se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja gdje je nabavljeno 50 kreveta, 150 jastuka, 200 komada posteljine 200 kom i 100 jorgana. Pored pomenutih kreveta, na raspolaganje je stavljeno i 30 kreveta Crvenog križa općine Kakanj. Ovi kapaciteti bi bili aktivirani u slučaju pojave većeg broja oboljelih i situacije u kojoj kapaciteti Kantonalne bolnice Zenica ne bi bili dovoljni.

Općinski štab civilne zaštite je donio Odluku o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje radi nabavke neophodne zaštitne opreme, broj: 0-04/1-21/20 od 19.03.2020. godine u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM (zaštitna odijela, maske, rukavice i dr.). U tom smislu je izvršena nabavka opreme od dobavljača EURO VEZ d.o.o. Tešanj  i to: maski za lice 1.471 kom, odijela-zaštitnih 200 kom, rukavice- zaštitne 23 pakovanja.

Općinski štab civilne zaštite je donio Odluku o utrošku sredstava posebne naknade za Crveni križ općine Kakanj, broj: 0-04/1-22/20 od 23.03.2020. godine u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u svrhu nabavke hrane i drugih potrepština za građane u stanju socijalne potrebe u vrijeme pandemije.

Općinski štab civilne zaštite je donio Odluku o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje radi nabavke neophodne zaštitne opreme od koronavirusa od firme INKOS Export Import broj: 02/1-2192/20 od 26.3.2020. godine u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM.

Općinski štab civilne zaštite je donio naredbu o angažmanu firme INKOS EXPORT IMPORT d.o.o. Kakanj. Firma je u tom pravcu cjelokupnu svoju proizvodnju preusmjerila za potrebe zaštite i spašavanja (jednokratna i višekratna odijela, maske i drugo) za potrebe JU „Dom zdravlja“ Kakanj, Policijske stanice Kakanj, te općinskih službi organa uprave Općine Kakanj.

Realizovana je i nabavka 500 zaštitnih odijela i 2.000 zaštitnih maski za lice, na osnovu Odluke o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje zapisnik broj: 0-04/1-23-1/20 od 24.03.2020. godine u ukupnom iznosu od 25.155,00KM.

Na osnovu molbe Udruženja „ROMALEN“ od 24.3.2020.godine za finansijsku podršku u svrhu nabavke prehrambeno-higijenskih paketa za članove romske zajednice, Općinski štab civilne zaštite donio je Odluku o utrošku sredstava zaštite i spašavanja kao pomoć romskoj populaciji putem pomenutog udruženja, broj: 0-04/1-26/20 od 25.03.2020. godine u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM, za nabavku hrane i osnovnih potrepština. Formiran je i tim za praćenje realizacije logističke podrške (Rešad Zaimović, Džihad Berbić, Arnaut Bahrudin i predstavnik Crvenog križa).

Donesena je i naredba o angažovanju Službe za logistiku, broj: 0-04/1-29/20 od 26.03.2020. godine formirane pri TD „NOVA TRGOVINA –S“ d.o.o. Kakanj, na obezbjeđivanju određenih količina zaliha robe u vrijednosti od 50.000,00 KM.

Po utvrđenoj specifikaciji roba iz TD „NOVA TRGOVINA –S“ d.o.o. Kakanj  su izuzete sljedeće robe u određenim količinama: brašno  15.000 kg, ulje suncokret – 1000 l, so kuhinjska – 1000 kg, sardina u ulju konzerva  125 g – 1000 kom, goveđi narezak 150 g -500 kom, toalet sapun 75 g 2000 kom, grah bijeli – 350 kg. Roba je smještena u magacin zgrade bivšeg štaba TO koja je sada sjedište Operativnog centra civilne zaštite i udruženja od interesa za zaštitu i spašavanje. Dogovoren je i modalitet izuzimanja roba sukcesivno shodno potrebama, a višak robe će se čuvati u skladištu TD „NOVA TRGOVINA –S“ d.o.o. Kakanj. 

Općinski načelnik je donio Odluku o dopuni odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, radi nabavke opreme za gašenje požara-mlaznica za naprtnjaču 5 kom i naprtnjača za PPZ 6 kom u procijenjenoj vrijednosti od 2.000,00 KM bez PDV-a.

Odlukom Općinskog štaba civilne zaštite od 2.4.2020. godine, realizovana je nabavka dva tunela za dezinfekciju u vrijednosti od 5.000 KM (BIOS doo Visoko) koji su postavljeni ispred pošte, te  u krugu JU „Dom zdravlja“ Kakanj.

Odlukom Općinskog štaba civilne zaštite od  29.5.2020. donesena je odluka za redovno finansiranje rada Crvenog križa u vrijednosti od 1.500,00 KM.

Dodiljena je i finansijska pomoć za Udruženje žena općine Kakanj „UŽOK“ u iznosu od 2.000,00 KM, čije su članice u vrijeme pandemije šile maske za sve učenike škola na području općine Kakanj.

Osvrt na 2020. godinu: Povećan broj intervencija vatrogasaca u odnosu na 2019. godinu

Služba civilne zaštite Općine Kakanj bilježi porast broja intervencija Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj u 2020. godini, posebno intervencija na gašenju šumskih požara, niskog rastinja i trave, u odnosu na 2019.godinu.

Donosimo uporedne pokazatelje:

Vrsta intervencije Broj intervencija
u 2020.godini
Broj intervencija u 2019.godini
Stambeni objekat 16 14
Pomoćni objekat (štala, garaža) 5 5
Dimnjaci 13 21
Šumski požar i nisko rastinje, trava 115 93
Poplave i druge nesreće 5 15
Požar na vozilima i saobraćajne nesreće 6 5
Tehničke intervencije (kontejneri, smeće, gume, sijeno, otključavanje stana, sapiranje, prevoz vode…) 35 29
U K U P N O 195 182

Učešće pravnih lica iz oblasti šumarstva koja gospodare i čuvaju šume u 2020. godini je više nego skromno, i u oblasti prevencije i u oblasti represije utvrđivanja identiteta lica koja izazivaju ove požare, a skromni su i njihovi kapaciteti u oblasti vatrogastva.

Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

Objavljujemo Listu kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog  pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/ urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.

Uslove ispunjavaju kandidati:

Rbr. IME I PREZIME BODOVA
  Mirzet Kulović 32
  Neđad Šehagić 32
  Fahrudin Salkanović 32
  Emir Bajramović 32
  Kenan Bečić 29
  Adnan Begović 29
  Adnan Škulj 29
  Haris Heganović 26
  Adnan Kozlo 26
  Esad Haračić 26
  Ermin Šahinbegović 26
  Delila Mujagić 26
  Elmedin Arnaut 26
  Amila Ćosić 16
  Dalila Marušić Čišija 16

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove:

Rbr. IME I PREZIME NAPOMENA
  Emina Čizmić član 2.
  Dalila Ahmetović član 10.
  Amra Veispahić član 10.
  Đelila Hardauš član 5.
  Jasmin Neimarlija član 2.
  Edin Gluhić član 10.

Kandidati imaju pravo prigovora na listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj. Prigovor se podnosi u pisanoj formi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.