Osvrt na 2020.godinu: Sanacija doma u Kraljevoj Sutjesci, javna rasvjeta u Hodžićima, Hrasnicama, Slapnici, Modrinju, Zagrađu…

    Naziv projekta ugovoreni iznos          (KM)  Investitor Stepen realizacije
                   Projekti koji su realizovani u 2020. godini
Sanacija doma u Kraljevoj Sutjesci 23.845,71 Općina – Program TE 2020 Realizovano
Izgradnja javne rasvjete u Hodžićima 14.999,73 Općina – Program TE (Ugovor iz 2019 i 2020.) Realizovano
Izgradnja javne rasvjete u Hrasnicama MZ Doboj 8.073,00 Općina – Program TE (Ugovor iz 2019) Realizovano
Izgradnja javne rasvjete Ponijeri 80.000,00 Budžet Općine- Vlada FBiH Realizovano
Izgradnja javne rasvjete u selu Kamen 18.624,00 Općina – Program TE 2020 Realizacija u toku
Izgradnja LED rasvjete u Slapnici 24.560,45 Općina – Program TE 2020 Realizovano
Izgradnja LED rasvjete u Modrinju 34.565,74 Općina – Program TE 2020 Realizovano. U toku su aktivnosti upotrebne dozvole radi priključka na NN mrežu
Rekonstrukcija LED rasvjete u Bičeru 19.693,27 Općina – Program TE 2020 Realizovano
Izgradnja Led rasvjete Zagrađe 14.273,99 Općina – Program TE 2020 Realizacija u toku
Izrada studije: Energetski efikasna  rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Kakanj 7.000,00 Općina – Program komunalne naknade Realizovano
Nastrešnica za autobusko stajalište (nabavka i uređenje) 6.346,00 Općina – Program komunalne naknade Realizovano
UKUPNO:            251.981,89 KM      

Osvrt na 2020. godinu: Gotovo 1.500.000 KM uloženo u hidrotehničke objekte (vodovodi, kanalizacije, obaloutvrde)

U 2020. godini u projekte izgradnje hidrotehničkih objekata (vodovodi, kanalizacije, obaloutvrde…) na području općine Kakanj uloženo je gotovo 1.500.000 KM.

    Naziv projekta ugovoreni iznos          (KM)  Investitor Stepen realizacije i Napomena
  Projekti ugovoreni prethodnih godina a realizovani u 2020. godini
Dovršenje vodovoda Brus   59.831,90 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano
Vodovod Varalići 121.541,39 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano
Izgradnja vodovoda Zagrađe 151.398,64 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano  
Izgradnja kanalizacije Obre polje 24.101,34 Ministarstvo vodoprivrede ZDK      Realizovano  
Izgradnja kanalizacije Papratnica faza V 50.568,98 Ministarstvo vodoprivrede ZDK     
Izgradnja vodovoda Koprivnica 49.713,37 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Realizovano  
Kanalizacioni sistem MZ Haljinići 10.141,87 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Realizovano
Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic 4.995,90 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Realizovano
Rekonstrukcija pumpne stanice vodovoda Hrastovac 20.000,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Realizovano
Izrada projekta Uređenje korita rijeke Zgošće – potez most na ulazu u naselje Zgošća – most na izlazu iz naselja Zgošća 5.879,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen glavni projekat
Izrada projekta Uređenje korita rijeke Trstionica – potez most u naselju Bjelavići – Plavi most u naselju Brežani 5.832,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen glavni projekat
Izrada projekta Izgradnja kanalizacionog sistema Obre-centar Primarni kolektor fekalne kanalizacije, Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda I sekundarna mreža) MZ Bjelavići 3.100,50 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen Glavni projekat
Izrada projekta Izgradnja kanalizacionog sistema Veliki Trnovci (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda I sekundarna mreža) MZ VelikiTtrnovci 3.042,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen Glavni projekat
Izrada Elaborata o zaštiti izvorišta “Ilidža” 3.941,73 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen Glavni projekat
Izrada Elaborata o zaštiti izvorišta “Stog” 3.707,73 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Završen Glavni projekat
Izrada projekta rekonstrukcije vodovodnog Sistema Gornja Ričica 5.721,30 Ministarstvo vodoprivrede ZDK    Izrada projekta u završnoj fazi
Izmjena i dopuna Glavnog projekta Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo 1.339,65 Budžet općine Kakanj Izrada projekta u završnoj fazi
UKUPNO: 514.716,47    
 

Projekti ugovoreni u 2020.godini
       
Regulacija desne obale rijeke Bosne nizvodno od Mosta mladih u Kaknju 510.617,00 Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu  Realizovano
Regulacija lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Mosta mladih u Kaknju 200.000,00 Općina Kakanj Ugovor potpisan
Izgradnja kanalizacionog sistema Haljinići 257.500,00 Fond za zaštitu okoliša FBiH  i Općina Kakanj Projekat realizovan,uređaj pušten u funkciju (probni rad)

Ukupno:
968.117,00    

Sveukupno:

1.482.833,47
   

Napomena:

Za navedene projekte vođene su sve potrebne  aktivnosti vezane za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije  i procedure javne nabavke.

Za projekte iz Programa vodnih naknada za 2020. godinu u toku je procedura javnih nabavki, a radi se o izgradnji dva kanalizaciona kolektora i tri vodovodna sistema, kao i izradi projektne dokumentacije  za dva kanalizaciona i dva vodovodna sistema.

Da li ste već preuzeli #GoGreen aplikaciju?

Da li ste već preuzeli #GoGreen aplikaciju? Jednostavno pronađitezelena ostrva i saznajte kako pravilno razvrstati otpad tako što ćetega jednostavno skenirati putem aplikacije.

GoGreen je osmislila ekipa srednjoškolaca, a zaživjela je zahvaljujući podršci @europa.ba i @undpbih u okviru @ReLOaDWesternBalkans programa.

Dostupna je i u našoj općini, preuzmite je već danas na www.gogreen.ba i isprobajte njene funkcionalnosti.

Stvaramo zdrave navike, za čistiju okolinu!

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta

na području općine Kakanj

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

Obrazac zahtjeva se može preuzeti klikom ovdje