Izvještaj sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Danas je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća na kojoj su uručena Uvjerenja Centralne izborne komisije vijećnicima koji su osvojili mandate na Lokalnim izborima 15.11.2020.godine. 

Uvjerenja je uručio Edin Kasper, predsjednik Općinske izborne komisije. Nakon toga, Vijeće je usvojilo dnevni red kako slijedi:

1. Imenovanje Komisije za izbor i imenovanje

Na prethodno održanoj pauzi članovi Kolegija su predložili članove Komisije za izbor i imenovanje u sastavu: Edin Aliefendić, Mejrema Purišević, Slaven Katičić, Fakir Ajdinović i Mujo Fafulić. U diskusiji o prijedlogu učestvovali su Eldin Mijoč  i Slaven Katičić. 
Nakon diskusije Vijeće je imenovalo Komisiju u ovom sazivu sa 19 glasova za, 4 protiv i 5 uzdržanih.

Nakon toga ponovo je uslijedila pauza kako bi Komisija je predložila predsjedavajućeg Općinskog vijeća. 

2.Imenovanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Komisija je predložila Slavena Katičića. 
U diskusiji je učestvovao Ahmed Begić koji je tražio da se pročitaju i ostali prijedlozi. 
Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je rekao da su prijedlozi bili  Slaven Katičić  i Miroslav Spasojević.
Vijeće je usvojilo prijedlog Komisije za imenovanje Slavena Katičića za predsjedavajućeg Općinskog vijeća sa 22 glasa za, 3 protiv i 3 uzdržana.

3.Imenovanje zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Komisija je predložila Mirsada Tursuma.
Vijeće je usvojilo prijedlog sa 20 glasova za, 8 protiv i niko uzdržan.

4. Izvještaj OIK-a o održanim Lokalnim izborima 15.11.2020.godine

Izvještaj je podnio Edin Kasper, predsjednik OIK-a.
U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić,  Eldin Mijoč i Slaven Katičić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 6 protiv i 3 uzdržana.

Predsjedavajući je najavio sjednicu Kolegija odmah nakon održavanja ove sjednice te ispred Vijeća uputio čestitike za Božić. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Osvrt na 2020. godinu: Više od 2.000.000 KM uloženo u ekološke aktivnosti i projekte

U 2020. godini Općina Kakanj je realizirala niz ekoloških projekata:

U svrhu nastavka rekonstrukcije vrelovoda na mreži daljinskog grijanja transferisano je 116.470,74 KM.

U svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacionog sistema u slivu rijeke Trstionice, Općina Kakanj je izdvojila 150.000 KM, dok je Fond za zaštitu okoliša F BiH izdvojio 100.000 KM. Izgrađeni prečistač otpadnih voda je stavljen u funkciju u novembru 2020.godine.

Za ručno i mehaničko čišćenje, pranje i uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica izdvojeno je 370.000 KM, dok je za unapređenje i održavanje javnih zelenih površina izdvojeno 127.000 KM.

Za poslove održavanja, poboljšanja higijene i uređenja kontejnerskih mjesta i kontejnera, te za čišćenje vodnih objekata i deratizaciju izdvojeno je 80.000 KM.

U svrhu subvencije za troškove sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica izdvojeno je 59.493 KM. Odvoz otpada je proširen na mjesne zajednice Mramor, Nažbilj i Poljani.

Za održavanje 33 podzemna kontejnera koji su postavljeni na 16 lokacija izdvojeno je 5.000 KM.

Svake zime, u periodu povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, građanima se omogućava besplatan prevoz do vazdušne banje Ponijeri.

Za redovno održavanje mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka, kao i vozila u kojem je stanica smještena, izdvojeno je 32.000 KM. U toku je javna nabavka novih analizatora za SO2 i analizatora prašine. Za ovu svrhu Fond za zaštitu okoliša je izdvojio 50.000 KM, dok je učešće Općine Kakanj 28.000 KM.

U svrhu uređenja i rekonstrukcije korita i obala rijeka i potoka na području Kaknja izdvojeno je 60.000 KM.

U svrhu proširenja mreže javne rasvjete, energijski i ekološki efikasne, potpisani su ugovori koji se odnose na naseljena mjesta Čizmići (9.334,26 KM), Brnj (8.787,29 KM), Demiri (11.269,20 KM), Pedići (4.732,65 KM), Groce (32.526 KM), Krševac (38.025 KM, Seoce (23.151 KM), Veliki Trnovci-Počivale (13.923 KM).

U svrhu plaćanja prvog dijela troškova kupovine ugostiteljskog objekta na Ponijerima izdvojeno je 80.000 KM.

U svrhu nastavka aktivnosti na uređenju Eko-parka Tršće izdvojeno je 50.852,62 KM.

Za poboljšanje komunalne higijene u naselju Varda izdvojeno je 8.341 KM.

Realizirano je i nekoliko projekata sa ciljem edukacije stanovništva u oblasti zaštite okoliša.

Potpisani su ugovori sa NVO o sufinansiranju projekata. Izdvojeno je 20.000 KM, a u toku je dostavljanje izvještaja o realizaciji ugovora.

Projekti čija realizaciji slijedi:

Uklanjanje trošnog građevinskog objekta na trgu u Kraljevoj Sutjesci i uređenje prostora. Potpisan je ugovor sa izvođačem radova u vrijednosti od 61.481,18 KM. Radovi će biti realizirani kada to dozvole vremenski uslovi.

U toku je javna nabavka za rekonstrukciju krova zgrade Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj u svrhu povećanja energijske efikasnosti. Realizacija se očekuje u sljedećoj godini.

U narednoj godini bit će realiziran i projekat povećanja energijske efikasnosti objekta hitne medicinske pomoći. Vrijednost projekta iznosi 35.000 KM.

U toku je realizacija projekta ugradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci. Vrijednost projekta iznosi 25.000 KM.

Potpisan je ugovor u vrijednosti od 58.211,90 KM za utopljavanje, ugradnju izolacije i druge energijske aktivnosti na javnom objektu Dom Vukanovići.

Potpisan je ugovor u vrijednosti od 7.008,30 KM u svrhu uređenja i postavljanja mobilijara na izletištu “Bukovica”.

Završen je javni poziv za sufinansiranje utopljavanja javnih objekata i zamjene azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova. U toku je ocjena prijava na bazi kriterija. Za ovu svrhu izdvojeno je 40.000 KM.

Potpisan je i ugovor o održavanju postojećih i uređenju novih izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim područjima Kaknja. Vrijednost ugovora iznosi 12.285 KM.

Božićna čestitka načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića

Uz naglašavanje spoznaje da Božićna radost donosi nadu i da ohrabruje čovjeka da se bori sa životnim izazovima,

svojim sugrađanima katolicima upućujem čestitku povodom Božića

sa željom da Božić-blagdan mira, nade za bolje sutra i zajedništva, provedu u lijepom ozračju, u obilju radosti, u miru i ljubavi, zajedno sa rodbinom, prijateljima i susjedima.

Čestit Božić!

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Predsjedavajući OV Slaven Katičić