Najava 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.05.2022.godine (utorak), održati 18. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 1. Prijedlog strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027.godine
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 01.01-31.03.2022.godine
 4. Informacija o postupku diobe nekretnina (autobuska stanica)
 5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća zaposlenika u JU KSC Kakanj
 6. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2021.godinu
 7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2021.godinu
 8. Razmatranje Finansijskog izvještaja JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2021.godine
 9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
 10. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centra za socijalni rad sa Finansijskim izvještajem za 2021.godinu
 11. Razmatranje Programa rada JU Centra za socijalni rad sa Finansijskim planom za 2022.godinu
 12. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Popržena Gora iz sastava MZ Podgora i osnivanju mjesne zajednice Popržena Gora
 14. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u MZ Popržena Gora
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Popržena Gora
 16. Razmatranje Inicijative građana podružnica Hrastovac i Slivanj za osnivanje MZ Hrastovac

IZVJEŠTAJ  O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

Osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja sjednice, Kolegij Općinskog vijeća je razmatrao  i sljedeće predstavke:

a) Razmatranje Obavijesti Mega travel d.o.o. Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća Obavijest Mega travel d.o.o. Kakanj prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.

b) Izvještaj Komisije za Etički kodeks po Zaključku Kolegija Općinskog vijeća 01/1-16-K-132/22 od 21/04/2022.godine

Kolegij Općinskog vijeća Izvještaj Komisije za Etički kodeks po Zaključku Kolegija Općinskog vijeća 01/1-16-K-132/22 od 21/04/2022.godine prima k znanju i isti prosljeđuje OSCE-u na uvid.

c) Urgencija Udruženja AARHUS Centar u BiH

Kolegij Općinskog vijeća Urgenciju Udruženja AARHUS Centar u BiH prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.

d) Zahtjev Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju

Obzirom da je predmetni Zahtjev već upućen općinskom načelniku i nadležnoj službi, Kolegij je isti primio k znanju. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA