Svečano otvorena 8. po redu zgrada socijalnog stanovanja u Kaknju

Srijeda, 20. juli 2022. godine: U kakanjskom naselju Varda danas je u okviru “Projekta stambenog zbrinjavanja Roma na području općine Kakanj” upriličena svečanost dodjele ključeva i primopredaja novoizgrađene osme po redu zgrade socijalnog stanovanja sa 8 stambenih jedinica u koje su smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Primarni cilj Programa stambenog zbrinjavanja Roma jeste da se osiguraju trajna i održiva stambena rješenja korisnicima ovog programa. Do sada je Programom na području općine Kakanj izgrađeno osam stambenih zgrada čime je obezbjeđen dom za 58 romskih porodica.

Radove čija je ukupna ugovorena vrijednost 420.720 KM finansirali su “Caritas” Švicarske sa 210.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 100.000 KM i Općina Kakanj sa 110.720 KM.

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević je u svom govoru istakao: “Potpisali smo ugovor i za devetu zgradu socijalnog stanovanja, a onda nastavljamo razrađivati naše projektne aplikacije i za desetu, ali i za sljededeće zgrade u skladu sa listama korisnika koji trebaju u narednom periodu da dobiju stanove. Vjerujem da će i današnja grupa od osam porodica biti zadovoljna sa stanovima koje će dobiti i naravno vjerujem da će ih koristiti u najboljem mogućem obliku.”

Stanovi su dodijeljeni Kasemi Ramić, Ramki Beganović, Fati Bajrić, Fatimi Sejdić, Belmi Sejdić, Zuhri Seferović, Izetu Ahmetoviću i Nedžadu Musiću. Svečanosti su prisustvovali i Saliha Džudelija u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u ime Caritasa Švicarske prisutnima se obratio Daniel Bronkal, regionalni direktor za Zapadni Balkan.

Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će sa početkom u 9:00 sati 27.07.2022.godine (srijeda) održati svoju 20. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 

-usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01 – 31.12. 2022. godinu

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

3.Prijedlog zaključka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2023-2025. godina

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022.godinu  

5.Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe za 2022.godinu

6.Prijedlog odluke o nabavci nekretnina 

7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fedžada Jašarspahića iz Kaknja

8.Prijedlog rješenja o razrješenju Jasmine Skeledžija, člana Komisije za ekologiju

9.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ekologiju

10.Prijedlog rješenja o razrješenju Damira Čobe, člana Komisije za mlade

11.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za mlade

12.Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2021. godinu

13.Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2021. godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća
 
Kolegij Općinskog vijeća je 19/07/2022.godine održao svoju 19.sjednicu na kojoj je osim utvrđivanja termina održavanja redovne sjednice i prijedloga dnevnog reda, razmatrao i sljedeće  predstavke:
 

a) Ponovljeni zahtjev Udruženja AARHUS Centar u BiH za odbacivanje inicijative za davanje saglasnosti za provođenje koncesija za izgradnju MHE Bilješevo

Kolegij je Zahtjev uputio općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša na izjašnjenje.

b) Zahtjev Seada Kobilice

Kolegij je Zahtjev uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Odsjeku za inspekcije  na izjašnjenje. 

Također, Kolegij je uputio i zahtjev općinskom načelniku da za 20.redovnu sjednicu pripremi informaciju o  poduzetim mjerama Općine Kakanj na lokalitetu Mehorića, općina Kakanj a povodom izvođenja radova privrednog društva Adriatic Metals – Easter Mining d.o.o.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA