6. SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  1. SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ

Datum održavanja: 12.02.2019.godine u 17,00h

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa pete sjednice Općinske izborne komisije
  2. Prijedlog zmjena Rješenja o imenovanju biračkih odbora
  3. Prijedlog odluka o odobrenju zahtjeva za akreditacije izbornih posmatrača Političkih subjekata

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin