Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu paketa za proizvodnju jagode pod niskim tunelima i na otvorenom polju uz sufinansiranje Projekta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shodno Memorandumu o razumijevanju (MoR) potpisanom između Općine Kakanj i Caritas-a Švicarske, a vezano za Projekat „Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – (IGAS)“ , u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švicarske“ u iznosu od 40%, Općine Kakanj u iznosu od 50% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 10%, a u cilju povećanja površina pod jagodom na području općine Kakanj, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu paketa za proizvodnju jagode pod niskim tunelima i na otvorenom polju uz sufinansiranje Projekta

Javni poziv možete vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin