Apel i upozorenje u vezi moguće pojave poplava i klizišta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Meteorolozi su upozorili na mogućnost obilnih kišnih padavina narednih dana. Služba civilne zaštite kontinuirano, iz sata u sat, prati vodostaje i spremna je intervenirati u slučaju potrebe kako bi se zaštitili ljudi i njihova imovina.

Apelujemo na građane koji stanuju u blizu korita rijeka da budu na oprezu i da u slučaju ugroženosti od poplava pozovu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na broj 123.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je opremljena i osposobljena i za spašavanje ljudi i imovine u slučaju poplava i raspolože potrebnom opremom za tu svrhu.

U slučaju da se uoče određena začepljenja potoka apelujemo na stanovništvo da izvrši čišćenje i pročepljenje istih, pod uslovom da takva aktivnost ne predstavlja opasnost za ljude.

Ukoliko se uoči nekontrolisani tok vode u blizini kuća, na livadama i slično, sugerišemo da se uz pomoć alata prokopaju kanalići kako bi se kontrolisao tok vode.

Korito rijeke Bosne je u svakom smislu, pa i u kontekstu zaštite od poplava, u nadležnosti federalnog nivoa vlasti. Međutim, iskustva iz ranijih godina govore da se opet sve svede na borbu i zalaganje lokalne zajednice da zaštiti stanovništvo uz obalu rijeke Bosne. No, možda ovaj put bude drugačije.

Česte pojave klizišta na području Kaknja ukazuju i na potrebu angažmana svakog mještanina. Stoga, Služba civilne zaštite učestalo poziva mještane u kakanjskim mjesnim zajednicama da obiđu terene svojih sela, naselja i mjesnih zajednica, da iskopaju kanale i kanaliće na svojim njivama kako vode ne bi nekontrolisano tekle, da prokopaju ili očiste kanale pored nekategorisanih puteva u svojim naseljima, da od nanosa očiste propuste na potocima, te da poduzmu druge radnje kojima se sprečava pojava klizišta, pojava plavljenja i slično.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin