Izvještaj o kvalitetu zraka

Zbog čestih problema u smislu prekida konekcije zbog čega se na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda pojavljuje natpis “mjerna stanica u Kaknju ne radi”, premda je stanica u funkciji, podatke o kvalitetu zraka objavljujemo kroz članke na službenoj web stranici Općine Kakanj.

Izvještaj o kvalitetu zraka za 21. januar, od 00.00 do 8.00 h, možete vidjeti klikom ovdje

Podaci se već duži vremenski period objavljuju i na sljedećem linku (izvještaj za prethodni dan):http://kakanj.gov.ba/v5/kvaliteta-zraka/

Izvještaj o kvalitetu zraka

Zbog čestih problema u smislu prekida konekcije zbog čega se na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda pojavljuje natpis “mjerna stanica u Kaknju ne radi”, premda je stanica u funkciji, podatke o kvalitetu zraka objavljujemo kroz članke na službenoj web stranici Općine Kakanj.

Izvještaj o kvalitetu zraka za 20. januar, od 1.00 do 8.00 h, možete vidjeti klikom ovdje

Izvještaj o kvalitetu zraka za 20. januar, od 1.00 do 21.00 h, možete vidjeti klikom ovdje

Podaci se već duži vremenski period objavljuju i na sljedećem linku (izvještaj za prethodni dan):http://kakanj.gov.ba/v5/kvaliteta-zraka/

Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašen prestanak “Epizode pripravnosti”

Na osnovu zabilježenih pokazatelja opadanja koncentracija zagađujućih materija u zraku, te na osnovu prestanka stabilne vremenske situacije i temperaturne inverzije, načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio je odluku o PRESTANKU važenja “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” i prestanku važenja mjera koje se poduzimaju tokom trajanja ove epizode.

Januarske godišnjice: 26. januara 1994. godine formiran 3. (kakanjski) bataljon 333, poslije 733. brdske brigade

26. januara 1994. godine formiran je 3. bataljon 333. brdske brigade, a poslije 733. brdske brigade. Ovu jedinicu su sačinjavali borci i starješine iz Kaknja, oni koji su već imali iskustva u ratovanju, a dijelom i borci koji su tek bili mobilisani. Kao novoformirana jedinica ulazi u sastav 333. brdske brigade sa sjedištem u Kaćunima, općina Busovača, i postaje formacijski njen treći bataljon. Prvo postrojavanje obavljeno je dan poslije 27. januara 1994. godine u Bilješevu (općina Kakanj).

Pod istim imenom postojao je i bataljon formiran u  decembru 1992. godine. I taj bataljon je bio u sastavu 333. brdske brigade Busovača. Po zadatku bio je angažiran na  vozućkom ratištu, a ubrzo nakon formiranja postao je dijelom 309. brdske brigade Kakanj. Značajan broj boraca, posebno sa šireg područja Bilješeva, koji su bili u sastavu 3. bataljona formiranog decembra 1992. godine ući će i u sastav 3. bataljona 333.brdske brigade formiranog 1994. godine.

Zima, glad, nedostatak uniformi, čizama… ništa nije utjecalo na moralnu čvrstinu ovih boraca. Postavljeni zadatak prihvataju najozbiljnije i uz punu odgovornost prema narodu i domovini.

Pred polazak Bataljona iz Kaknja na ratište

Formiranjem Sedmog korpusa Armije RBiH, te na osnovu novonastale vojno-političke situacije u BiH, Bataljon i cjelokupna brigada prelaze u Sedmi korpus i dobivaju novu zonu odgovornosti na Vlašiću. Brigada je tada dobila brojnu oznaku 733. Na ovom prostoru jedinica će postići svoje najveće uspjehe i ostvariti najveće pomake.

Komanda Bataljona

U sastavu Brigade ili samostalno, Bataljon je u sadejstvu sa drugim jedinicama izveo niz uspješnih ofanzivno-odbrambenih zadataka na prostoru cjelokupne zone odgovornosti Sedmog korpusa. Borci i starješine ovog Bataljona, boreći se u sastavu 733. brdske brigade, učestvovali su sa dijelom svojih snaga u oslobađanju Kupresa.

Devetnaestog i dvadesetog marta 1995. godine, Bataljon je učestvovao u završnim operacijama konačnog oslobađanja  platoa Vlašića i TV repetitora.

Članak o borcu Enesu Grahiću, Kakanjski glas broj 5, izdanje iz aprila 1995. godine

Nakon učešća u ovoj operaciji Bataljon izvodi niz većih ili manjih diverzantskih akcija sve do juna kada šalje jedan dio svojih boraca na sarajevsko ratište. Dok je jedan dio snaga Bataljona učestvovao u borbama na sarajevskom ratištu, drugi dio odbija žestok napad kojim su 24. juna 1995. godine neprijatelji htjeli povratiti izgubljene vlašićke teritorije koristeći pri tome okolnost da je veći dio snaga Sedmog korpusa bio angažiran na sarajevskom ratištu. U tom napadu, koji je neopisivom žestinom trajao puna tri dana, Bataljonu je uspjelo da, uz minimalne gubitke, neprijatelju nanese strahovit poraz.

U periodu august – septembar 1995. godine, Bataljon učestvuje jednim dijelom svojih snaga u završnim operacijama oslobađanja Komara, Donjeg Vakufa, Galice, Babanovca, Ravne planine i drugih kota. Istovremeno, drugim dijelom snaga, Bataljon učestvuje u „vezivanju“ neprijatelja.

U svim spomenutim operacijama, Bataljon je imao 5 poginulih i 60-tak ranjenih boraca. Bataljon je, kao i veći broj njegovih boraca, više puta pohvalila i nagradila komanda Brigade, Štab Sedmog korpusa i Štab Vrhovne komande.

 

 

 

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica: Produženi rokovi za prijave na 3 javna poziva

Obavještavamo potencijalne podnosioce prijava o produženju roka za sljedeće Javne pozive Federalnog ministarstva rasljenih osoba i izbjeglica:

1. Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske, broj:04-36-1600-1/19 od 09.12.2019. godine da je rok za dostavljanje prijava produžen do 31.01.2020. godine

2. Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04-36-1599-1/19 od 09.12.2019. godine da je rok za dostavljanje prijava produžen do 31.01.2020. godine

3. Javni poziv iz programa pomoći održivog povratka – „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021. godine“, broj: 03-36-2-333-1/19 od 09.12.2019. godine da je rok za dostavljanje prijava produžen do 07.02.2020. godine 4. Javni poziv iz programa pomoći održivog povratka – „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021. godine“, broj: 03-36-2-334-1/19 od 09.12.2019. godine da je rok za dostavljanje prijava produžen do 07.02.2020. godine

Vremeplov pred 15. januar – Dan vozača i automehaničara: Saobraćaj u Kaknju

Prije Drugog svjetskog rata i u prvim poslijeratnim godinama u Kaknju nije bilo drumskih motornih vozila niti je bilo saobraćajnica koje bi povezivale Kakanj sa selima. Prevoz se obavljao isključivo zaprežnim vozilima. Rudnik je imao 2 – 3 fijakera koji su prevozili administrativno-upravno osoblje do pogona u Ričici, Haljinićima i do željezničke stanice i Rošćevine.

Potrebe za organizovanim prevozom radnika su rasle, tako da Rudnik nabavlja kamione, prekrivene ceradom, isključivo za svoje potrebe. Ove kamione 50-tih godina postepeno zamjenjuju autobusi. U to vrijeme grade se putevi, u početku do Kraljeve Sutjeske i Ričice, a kasnije i do ostalih mjesta.

Majstorivolana

Salko Đuđo i Behaija Neimarlija

Pri Rudniku je osnovan i vlastiti pogon – “Autopark”. Iz tog perioda poznati su Salko Duđo (lijevo na fotki) i Behaija Neimarlija (desno), dva vozača pogona saobraćaja Rudnika Kakanj, koji su se 30. septembra 1961. godine upisali u listu rijetkih majstora volana, jer je njihov autobus, kojeg su naizmjenično vozili do 1959. godine, prevalio stotinu hiljada kilometara bez veće opravke.

“Autopark” je 1967. godine imao 6 autobusa i nekoliko drugih motornih vozila, što nije bilo dovoljno ni za prevoz radnika Rudnika.

“Autopark” se iste godine izdvaja kao radna jedinica i pripaja autotransportnom preduzeću “Centrotrans” Sarajevo. Dvanaest godina poslije, 1979. godine Osnovna organizacija udruženog rada Prevoz putnika i održavanje vozila sarajevskog „Centrotransa“ je bila firma sa 90 zaposlenih. Sa 20 autobusa prevozili su 2 880 000 putnika godišnje asfaltnim i makadamskim putevima od ukupno 1 800 000 km. Osim redovnih linija, postojala je i vikend linija od Kaknja do Ponijera.

“Centrotrans” Kakanj je dao veliki doprinos u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995, kada je, u vremenu nedostatka goriva, dijelova i autobusa, nadljudskim trudom i zalaganjem vršen prevoz za potrebe Armije R BiH, a održavane su, u granicama mogućnosti, i općinske autobuske linije.

Danas je ova firma u većinskom vlasništvu firme “Centrotrans-Eurolines” Sarajevo.

Dugi niz godina Kakanj nije imao adekvatnu autobusku stanicu, sve do 8. aprila 1987. godine kada je u rad puštena nova Autobuska stanica u Kaknju. Radna organizacija GMK gotovo šest mjeseci je radila na izgradnji objekta u kojeg je uloženo oko 20 milijardi dinara. Objekat je građen sredstvima općinskog samodoprinosa za dodatno zapošljavanje, te udruženim sredstvima kolektiva „Centrotrans“, „Jasmin“ i Veleprometovog OOUR-a „Sretno“. U sklopu objekta izgrađeno je 12 perona, biletarnica sa 4 šaltera, ugostiteljska radnja, samoposluga i kiosk. Zaposleno je dvadeset novih radnika. Otvaranjem Autobuske stanice rasterećen je saobraćaj glavne gradske saobraćajnice.

“Transport” Kakanj

U okviru Radne organizacije „Rudar“, kao člana nekadašnje velike UPI-jeve porodice, poslovala je osnovna organizacija udruženog rada „Transport“. Zapošljavala je blizu 60 radnika, a njena djelatnot bila je prevoz robe i održavanje vlastitog voznog parka i vozila trećih lica.

Picture 116

Detalj iz radionice “Transporta”

 

P1010720

P1010713iPicture 595

Foto: Saobraćaj u Kaknju, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka u Kaknju (Arhiv Općine Kakanj)

Obavijest za poljoprivredne proizvođač: Ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registru klijenata (RK)

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2020. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.


Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Zahtjev za upis u RPG i RK  i prijavu promjena na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Javni poziv – Općinski podsticaj za proizvedene – otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019. godine

Na osnovu Budžeta Općine Kakanj, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvedene-otkupljene količine
svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019. godine (organizovani otkup)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, koji predaju mlijeko jednom od registrovanih otkupljivača, da se prijave za općinski podsticaj za proizvodnju svježeg kravlje mlijeka za IV kvartal 2019.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za IV kvartal je 14.02.2020. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na br. telefona 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • Kopija važećeg mliječnog kartona (ne stariji od 12 mjeseci)
  • Kopija Ugovora o otkupu mlijeka za 2019. godinu,
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2019. godini
  • Kopija kartice bankovnog računa.

Kvalitet zraka: U Kaknju proglašena “EPIZODA PRIPRAVNOSTI”

Općinski načelnik Aldin Šljivo, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglašava „EPIZODU PRIPRAVNOSTI” na području Kaknja.

Odluka o proglašenju „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ donesena je na osnovu činjenice da je zabilježeno prekoračenja graničnih vrijednosti pojedinih zagađujućih materija u zraku i da je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji.

“Epizoda” je usvojeni međunarodni termin, a odnosi se na vremenski ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Epizoda pripravnosti ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštitu zdravlja ljudi.

Radi se o prvoj fazi koja podrazumijeva poduzimanje blažih mjera u odnosu na mjere koje se poduzimaju u slučajevima potrebe za proglašenjem epizoda upozorenja ili uzbune.

Tokom trajanja epizode “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” građanima Kaknja, posebno starim i iznemoglim licima, bolesnim osobama i drugim osjetljivim kategorijama, upućujemo apel da smanje kretanje na što je moguće manju mjeru, posebno u blizini saobraćajnica, ložišta, dimnjaka i sl. Ovaj apel odnosi se na stanovnike gradskih i prigradskih naselja, ali i na mještane u selima obzirom na prisutnost velikog broja kotlovnica.

Preporučujemo izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom prostoru u područjima zagađenog zraka, te boravak u planinskim predjelima.

Apeliramo na smanjenje emisija iz proizvodnih i energetskih postrojenja, kućnih ložišta i ostalih izvora korištenjem ekološki prihvatljivijih energenata (drvo, električna energija). Sugerišemo da se ne smije vršiti spaljivanje kućnog otpada u kotlovnicama.

O prestanku „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prestanak “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” može biti proglašen ukoliko dođe do promjene vremenske situacije ili ukoliko dođe do pada vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja za Spomen-obilježje kakanjskim i visočkim borcima koji su zaustavili kolonu JNA u tjesnacu Maćuh, nagrada za najbolje rješenje 1.000 KM

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj raspisao je konkurs za izradu idejnog rješenja za Spomen-obilježje kakanjskim i visočkim borcima koji su zaustavili kolonu JNA u tjesnacu Maćuh na granici između Kaknja i Visokog.

Nagrada za najbolje idejno rješenje iznosi 1.000 KM. Rok prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 4.2.2020. godine.

Dokumentacija se može preuzeti klikom na naslove:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PROJEKTNI ZADATAK

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE IDEJNOG RJEŠENJA

SLIKE LOKACIJE

SKICA PREMJERA

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52

NAMJENA POVRŠINA, PROSTORNI PLAN KAKANJ

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA, MAĆUH

IZJAVA PONUĐAČA IDEJNOG RJEŠENJA

O akciji saznajte klikom ovdje