Kup, kup, kup je naš: Načelnik Bajtarević upriličio prijem za Kuglaški klub “Rudar” Kakanj povodom velikog uspjeha – osvajanja Kupa FBiH

Podsjetimo, prije nekoliko dana, u konkurenciji devet najboljih ekipa iz FBiH, Kuglaški klub “Rudar” Kakanj je u kuglani Zetra u Sarajevu bio najbolji, te se kao osvajač Kupa F BiH plasirao na završni turnir Kupa BiH koji će se održati u Lukavcu.

Cijela ekipa je odigrala odlično, a posebno vrijedi istaknuti sjajnu partiju Davuda Alajbegovića koji je sa 601 oborenim čunjem ponio epitet naboljeg igrača turnira.

Svojim gostima načelnik Bajtarević je srdačno čestitao, zahvalio za radost koju su donijeli u Kakanj, a razgovaralo se o daljim aktivnostima i planovima.

Obavijest za korisnike prava i usluga Centra za socijalni rad Kakanj: U toku primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Obavještavamo korisnike prava i usluga Centra za socijalni rad Kakanj da je u toku primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:75/21) koji je stupio na snagu 30.9.2021. godine.

Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvrđenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja lica sa invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prve grupe, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Oštećenje organizma lica sa invaliditetom i pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuju se prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Roditelju lica sa invaliditetom može se priznati status roditelja njegovatelja ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije naevidenciji nadležne službe za zapošljavanje, roditelj njegovatelj može priložiti dokaz od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nije osigurano lice u Jedinstvenomsistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom, status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do njegove 65. godine života.Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje zavrijeme nezaposlenosti.

Status roditelja njegovatelja isključuje pravo lica sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica u skladu sa odredbama Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu kojeg roditelj njegovatelj ostvaruje ovaj status.

Za sve dodatne informacije korisnici prava i usluga se mogu obratiti JU Centar za socijalni rad Kakanj kao prvostepenom organu.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. godina

Nacrt Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. godina izložen je u prostorijama Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj do 22.01.2022. godine, te se uvid u isti može izvršiti svakim radnim danom od 8,00 h do 12,00 h.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. godina održat će se 14.1.2022. godine u 11.00 h u prostorijama Općine Kakanj (tačna informacija o prostoriji održavanja bit će dostupna na info pultu Općine Kakanj).

Pozivaju se vlasnici nekretnina, nosioci javnih ovlaštenja, javna preduzeća iz Kaknja kao i ostale zainteresirane  strane  u procesu planiranja da aktivno učestvuju u procesu izrade plana.

Zainteresirane strane svoje prijedloge i sugestije dostavljaju pismeno do 22.1.2022. godine na adresu: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Ulica branilaca broj 1, Kakanj.

Boračka stipendija: Preliminarna lista

Nakon objave Javnog poziva za dodjelu boračke stipendije za studijsku 2021/2022. godinu i isteka roka za dostavljanje prijava, u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj izvršeno je bodovanje aplikacija, te je sačinjena preliminarna lista.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Preliminarna lista  se objavljuje kako bi svi kandidati imali priliku izvršiti uvid u bodovanje svoje aplikacije, te kako bi imali priliku, ukoliko smatraju da nisu adekvatno bodovani, uputiti zahtjev za preispitivanje. Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste u roku od 8 dana od dana isticanja liste.

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje aplikacije na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti klikom ovdje

Pozivamo fizička i pravna lica, domaće i strane državljane koji posjeduju određene objekte, izgrađene ili u fazi izgradnje kao i vlasnike zemljišta koje su spremni ponuditi investitorima da se jave u Općinu Kakanj, popune potrebne obrasce i dostave traženu dokumentaciju

Općina Kakanj je u procesu kreiranja kataloga slobodnih objekata i površina koje namjeravamo ponuditi na kupovinu domaćim i stranim investitorima, a radi poboljšanja privrednog razvoja općine Kakanj i otvaranja novih radnih mjesta.

Pozivamo sve zainteresovane, fizička i pravna lica, domaće i strane državljane koji posjeduju određene objekte, izgrađene ili u fazi izgradnje kao i vlasnike zemljišta koje su spremni ponuditi investitorima da se jave u Općinu Kakanj, popune potrebne obrasce i dostave traženu dokumentaciju kako bi se što prije pristupilo izradi predmetnog kataloga.

Katalog će biti kreiran u printanoj i elektronskoj verziji. Putem općinskih službi, nadležnih udruženja privrednika i kroz druge komunikacijske kanale katalog će biti distribuiran svim zainteresiranim.

Također elektronska verzija će biti postavljena na službenoj web stranici Općine Kakanj.

Kako bi sam katalog prikazao najznačajnije informacije o ponuđenom objektu/zemljištu potrebno je da dostavite što više relevantnih dokumenata.

Popunjen obrazac (koji se može preuzeti za fizička lica klikom ovdje i pravna lica klikom ovdje, te u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina) kao i dodatnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u Općinu Kakanj najkasnije do 20.1.2022. godine.

Obavijest: Ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registru klijenata (RK)

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna izvršiti ažuriranje podataka, odnosno izvršiti prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Ažuriranje podataka počinje od 4.1.2022.godine i obavljat će se u prostorijama Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, I sprat Općine Kakanj, svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju stranka je obavezna prethodno se najaviti na br. tel. 032/771-828, kada će se istoj dati termin dolaska.


Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor sportiste općine Kakanj za 2021.godinu

Rješenjem broj;02/1-8344/21.od 14.12.2021.godine, Općinski načelnik imenovao je Organizacioni odbor za organizaciju manifestacije „Izbor sportiste općine Kakanj za 2021.godinu”.

Organizacioni odbor na sjednici održanoj 23.decembra 2021.godine, usvojio je  vrijeme i mjesto održavanja manifestacije, imenovao žiri za izbor sportiste općine i odredio kategorije za koje će se dostavljati prijedlozi.

Sportski savez Općine Kakanj će dostaviti i prijedlog za izbor sportiste ZE-DO kantona za 2021.godinu, koji se održava u organizaciji NIP“Naša riječ“ Zenica.

Molimo Vas da dostavite svoje prijedloge kandidata za izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija.

Prijedlozi trebaju biti temeljito obrazloženi ostavrenim rezultatima u 2021.godini, a za specijalna priznanja i nagradu za životno djelo, kraću biografiju sa  najznačajnijim rezultatima u doprinosu u razvoju i afirmaciji sporta na području općine Kakanj, Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Prijedlozi za koje ne budu dostavljena obrazloženja o postignutim rezultatima predloženih kolektiva/pojedinaca neće se uzeti u razmatranje.

Prijedloge treba dostaviti najkasnije do 17.1.2022 godine na adresu:

                                               Općina Kakanj

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Za organizacioni odbor za izbor sportiste općine Kakanj za 2021. godinu

Obrazac za dostavu prijedloga se može vidjeti klikom ovdje

Predlaganje kandidata i dostava podataka odnosi se na slijedeći izbor:

1.Najbolji senior (sportista)

2.Najbolja seniorka (sportašica)

3.Najbolji junior

4.Najbolja juniorka

5.Najuspješnija sportska organizacija (klub)

6.Najuspješnija juniorska sportska organizacija (klub)

7.Najbolji trener

8.Doprinos razvoju sporta kroz medije

9.Sportski događaj godine

10.Specijalna nagrada za životno djelo

11.Najbolji sportski radnik

12.Specijalna priznanja za razvoj sporta (osoba ili društvena i privatna organizacija)

13.Doprinos afirmaciji grada Kaknja kroz sport

14.Najbolji sportista  u sportu osoba sa invaliditetom  

15.Najbolji sportski radnik u sportu osoba sa invaliditetom (samo za ZE-DO kanton)

16.Najbolji trener u sportu osoba sa invaliditetom (samo za ZE-DO kanton)

17.Mlade nade

Besplatan prevoz na relaciji Kakanj-Ponijeri-Kakanj

Općina Kakanj svake godine tokom zimskog perioda vikendom obezbjeđuje besplatan prevoz do poznate kakanjske vazdušne banje Ponijeri.

Besplatan prevoz autobusima će se vršiti u dane vikenda, 25. i 26. decembra 2021. godine.Polazak je u 9:00 ispred sahat-kule, a povratak je u 16:00 sati.

Prevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771-800 – lokal 882 (prijave se primaju radnim danom od 7:00 do 14:00 h).Troškove prevoza plaća Općina Kakanj.

Javni poziv za sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoline 2021. godine

Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoline 2021. godine

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

1.Aplikacijski obrazac se može preuzeti klikom ovdje

2.Budžet projekta se može preuzeti klikom ovdje

3.Finalni izvještaj o projektu se može preuzeti klikom ovdje

4.Finansijski izvještaj se može preuzeti klikom ovdje

5. Smjernice o odabiru projekata se može preuzeti klikom ovdje