Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine ploda jagodastog voća – maline

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine ploda jagodastog voća- maline

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine ploda jagodastog voća – maline u 2020. godini.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodastog voća sa područja općine Kakanj upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, a koji imaju potpisan Ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodastog voća.

Podsticaj  iznosi:

  •  0,18 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  •  0,12 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK  od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2020. godini,
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2020. godinu sa upisanim zasadom jagodastog voća  izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata,
  • kopija Ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodastog voća,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivrednici),
  • dokaz o predatoj količini ploda jagodastog voća (potvrda ovjerena od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen Ugovor),
  • kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13.11.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače: Potrebno izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj obavještava sve  poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG i RK, da su dužni u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju  („Službene novine FBiH“, broj: 42/10), i članom 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane podrške po modelu podrške proizvodnje („Službene novine FBiH“, broj: 60/14, 75/14, 76/16, 32/17 , 55/17 i 56/18),

u kome je propisano da su svi poljoprivrednici, fizičke i pravne osobe koji planiraju aplicirati na novčane  podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federalnog ministarstva poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva u 2021. godini,

dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu.

Klijenti, odnosno poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u predviđenom roku neće moći ostvariti federalne novčane podrške u 2021.godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona na obrascu PPP, najkasnije do 15.11.2020. godine.

Obrazac prijave možete preuzeti klikom ovdje, kao i  u zgradi Općine Kakanj I sprat Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili šalter Sali Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 h.

Obavijest: Predizborno plakatiranje na nedozvoljenim mjestima će biti sankcionisano

Sve političke subjekte kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.

Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno propisima predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

Javni poziv za besplatan ultrazvučni pregled za žene

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena licaizbjeglice i povratnike objavljuje

JAVNI  POZIV

za besplatan ultrazvučni pregled za žene

U svrhu poboljšanja zdravstvene slike stanovništva, Općina Kakanj u saradnji sa JU Dom zdravlja Kakanj organizira besplatan ultrazvučni pregled dojki za 200 žena sa područja općine Kakanj.

Pravo na besplatan pregled imaju sve žene starosti od 35 do 50 godina. Spiskovi za pregled formirat će se na osnovu redoslijeda prijavljivanja kandidatkinja (200).

Aktivnosti će realizirati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidatkinje biti blagovremeno obaviještene.

Prijava se podnosi  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  do 12.11.2020. godine. Zainteresovane kandidatkinje uz prijavu obavezne su priložiti prijavu prebivališta (CIPS).

Prijave nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ured načelnika: Upriličen svečani prijem za Kakanjku Melihu Šehić, studenticu 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i hafizu Kur'ana

U uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas je upriličen svečani prijem za našu mladu i uspješnu sugrađanku Melihu Šehić, studenticu 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i hafizu Kur'ana.

Meliha je izvrstan student sa sjajnim prosjekom ocjena i u svim aktivnostima kojima se bavi postiže izvrsne rezultate.

Hifz je završila za godinu dana, pred muhaffizom hfz. Sadrudin Išerićem. Pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ-e u BiH posljednje ajete napamet proučila je krajem septembra ove godine i tako stekla časno zvanje hafize Kur'ana Časnog.

Našoj uspješnoj sugrađanki načelnik Šljivo je uputio čestitku za izvrsne rezultate koje je postigla, a Općina Kakanj će Melihi Šehić dodijeliti i nagradu u iznosu od 1.000 KM.

Načelnik Šljivo podržao našeg sugrađanina Amera Sikiru, njegovu ideju o snimanju filma o heroju Zejnilu Kadriću Zengi, te opće aktivnosti koje se vode kako bi se Zengi osigurali bolji uslovi za život, u skladu sa njegovim željama i potrebama

Gost u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas je bio Amer Sikira, svestrani mladi Kakanjac koji je nedavno kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” pokrenuo vlastitu firmu koja se bavi filmskom produkcijom.

Amer je napisao scenario i knjigu snimanja, a uskoro počinje i snimanje filma o kakanjskom heroju Zejnilu Kadriću Zengi koji se hrabrošću dokazao na vlašićkom ratištu.

Načelnik Šljivo je podržao rad i ideje mladog Amera Sikire, te je naglasio da će Općina Kakanj pomoći snimanje filma, kao i opće aktivnosti koje se vode kako bi se heroju Zejnilu Kadriću Zengi osigurali bolji uslovi za život, u skladu sa njegovim željama i potrebama.

Po 5.000 KM izdvojeno za rekonstrukciju spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Doboju i Brnjicu

Nakon što su od strane Ministarstva za boračka pitanja ZDK doznačena novčana sredstva, Općina Kakanj je Savezu udruženja boračkih organizacija općine Kakanj prebacila 5.000 KM u svrhu rekonstrukcije Spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u naselju Doboj (kod džamije), a isti novčani iznos je prebačen i Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca u svrhu rekonstrukcije Spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Brnjicu.

Potpisani ugovori o izvođenju radova na humusiranju, ozelenjavanju i postavljanju mobilijara u Eko-parku Tršće (završna faza)

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo potpisao je s firmama “Glovis” Zenica i “Prunus” Kakanj ugovore o izvođenju radova u okviru završne faze izgradnje Eko-parka Tršće.

Firma Prunus će izvršiti humusiranje i ozelenjavanje Eko-parka Tršće (vrijednost radova 7.780,50 KM), dok će firma “Glovis” izvršiti nabavku i postavljanje mobilijara (vrijednost radova 12.132,90 KM)

Ured načelnika: Upriličen prijem za predstavnike Udruženja “Kazandžiluk” Kakanj

Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas su bili predstavnici Udruženja građana “Kazandžiluk”.

Vrijedni ljudi okupljeni oko ovog udruženja svakodnevno marljivo rade i izrađuju razne vrste predmeta koji uz upotrebnu vrijednost imaju i umjetničku dimenziju.

U uredu načelnika se razgovaralo o dobroj saradnji Udruženja “Kazandžiluk” s načelnikom i općinskim službama, a bilo je i riječi kako tu dobru saradnju u budućem periodu još više intenzivirati.

Dogovoreno je nekoliko aktivnosti kojima će rad ljudi zlatnih ruku okupljenih u Udruženju “Kazandžiluk” Kakanj biti olakšan.

Gosti su pozdravili podsticajne mjere i aktivnosti koje realizira Općina Kakanj sa ciljem poticanja kreativnog rada građana Kaknja, te stavljanja tog rada u funkciju osiguranja egzistencije onih koji se bave tim poslom.

U Kakanj stiže novih 618.500 KM od vodnih naknada: Vodovod Zagrađe, proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići, kanalizacija u naselju Plandište…

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BiH Mirnes Bašić i načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo potpisali su Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu.

Programom je definisana realizacija sljedećih projekata:

Vodovod Zagrađe 220.000 KM;

Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići i povećanje kapaciteta izvorišta Mala rijeka (150.000 KM);

Kanalizacioni sistem za naselje Čobe (80.000 KM),

Kanalizacija u naselju Plandište (76.500 KM);

Distributivna mreža u naselju Bijele Vode (70.000 KM),

Izrada projekta izgradnje vodovodnog sistema za selo Bištrani (MZ Bištrani);

Izrada projekta distributivnog cjevovoda na vodovodu Zagrađe (6.000 KM);

Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Brus (MZ Bukovlje);

Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Aliefendići (MZ Zgošća).