Rezultati prijava na ponovljeni Javni poziv za učešće na obuci “Pokreni svoj posao”

Na osnovu ponovljenog Javnog poziva za zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao na području općine Kakanj, odabrani su kandidati za pohađanje obuke. 

Početak obuka je 30.06.2020. za online grupu, te 01.07.2020. za grupu uživo.

Detaljne informacije o lokaciji i terminu početka obuke, kandidati će dobiti putem e-maila.

Set ekonomskih mjera pomoći fizičkim i pravnim licima: Utvrđena konačna lista poslovnih subjekata kojima će se biti odobrena podsticajna sredstva

Nakon isteka roka za dostavljanje prigovora i na osnovu prikupljenih podataka iz Porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda i broju zaposlenih, na prijedlog Komisije za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusom COVID-19, općinski načelnik je donio Zaključak o odobravanju podsticajnih sredstava u iznosu od 55.627,93 KM pravnim i fizičkim licima koji su ispunili uslove za dodjelu.

Pravo na dodjelu navedenih sredstava ostvarilo je ukupno 133 poslovna subjekta registrovana na području općine Kakanj.

Nadležna služba za realizaciju će u narednom periodu sačiniti nalog za plaćanje za fizička i pravna lica koja su ispunila uslove za isplatu.

U roku od mjesec dana od dana isplate podsticajnih sredstava poslovni subjekti su obavezni dostaviti dokaze o utrošku (uplatnice i sl.).

Podsjećamo, pravo na korištenje podsticajnih sredstava imala su fizička i pravna lica koja:

 • nisu raskinula ugovor o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine (raskidom ugovora se ne smatra ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen, ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid ugovora, te ako su se ispunili uslovi za penziju);
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za uposlenike zaključno sa 31.01.2020. godine;
 • imaju do 10 zaposlenih i djelatnost obavljaju na području općine Kakanj i koja su registrovana i imaju sjedište na području općine Kakanj i čije je poslovanje obustavljano naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

 • sufinansiranje dijela obaveznih doprinosa na minimalnu platu za mjesec mart i to 50% obaveznih poreza i doprinosa na minimalnu platu za svakog zaposlenog, što iznosi 130,00 KM po zaposlenom, uz uslov da za period za koji se dodjeljuju sredstva nisu korisnici općinskog podsticaja po programu „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 • sufinansiranje režijskih troškova (struja, voda, grijanje, odvoz otpada) i to:
 • 50% režijskih troškova, a maksimalno 100,00 KM za mart 2020. godine,
 • 100% režijskih troškova, a maksimalno 200,00 KM za april 2020. godine.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Kakanj je na posljednjoj sjednici usvojilo novi set ekonomskih mjera za razvoj poduzetništva i obrta u vrijednosti 440.000 KM. Dakle, radi se o podsticajnom i razvojnom programu koji je uslijedio nakon ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, kako bi se kakanjska privreda spremno izborila sa tržišnim izazovima i na stabilnim osnovama nastavila svoje funkcionisanje.

Lista se može vidjeti klikom na sljedeći link:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2 PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva vijeća, Općinski načelnik objavljuje

II JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva

Pozivamo pčelare sa područja općine Kakanj koji nisu uspjeli podnijeti zahtjev u terminu prvog Javnog poziva zbog pojave pandemije Covid 19, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za oblast pčelarstva.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju pčelari koji ispunjavaju slijedeće uslove:

      –   da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci

            gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2020.god.,

      –   da su upisani u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH,

      –   da su članovi udruženja pčelara.

Podsticaj  iznosi:

 • 9,00 KM/košniciza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
 • 6,00 KM/košnici za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH,
 • potvrdu o članstvu u udruženju pčelara sa naznačenim brojem košnica pčela,
 • kopija rješenja o bavljenju poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti,
 • potvrda o aktivnom bankovnom računu ili kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30.06.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.

Javni poziv nevladinim organizacijama/organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu

Objavljujemo Javni poziv nevladinim organizacijama/organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu.

Javni poziv je dostupan na sljedećem linku:

Delegacija iz Poljske u posjeti Kaknju: Nastavak ranije uspostavljene međuopćinske saradnje, jedna od tema interes za banje Tičići

U uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive upriličen je prijem za predstavnike delegacije iz Republike Poljske koju čine Krzysztof Sobejko, načelnik Općine Ležajsk, Tomasz Czop, direktor Biroa za rad Okruga Ležajsk, Robert Rumierz, poduzetnik, i Marek Pankiewicz, direktor Fondacije „Solunska braća – Ćirilo i Metodije”. Također, posjeti prisustvuje Ismail Šehić, direktor Fondacije Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities – BRAVO”. Veliku ulogu, doprinos i pomoć u realizaciji ove posjete dale su navedene Fondacija „Solunska braća – Ćirilo i Metodije” iz Poljske i Fondacija „BRAVO” iz BiH, koje su kao partnerske organizacije realizirale brojne projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Podsjećamo, u mjesecu januaru tekuće godine delegacija Općine Kakanj boravila je u studijskoj posjeti Okrugu Ležajsk, kojeg čine pet općina, a u cilju razvijanja i jačanja veza između lokalnih zajednica Evropske unije, uspostave i održavanja partnerskih i prijateljskih odnosa, te razmjene iskustava i informacija u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, sporta, turizma, socijalne politike i dr., kao i provedbe zajedničkih projekata.

Posljednjeg dana posjete, predsjednik Okruga Ležajsk i načelnik Općine Kakanj potpisali su poseban dokument o budućoj saradnji između Okruga ležajsk i Općine Kakanj, te dogovorili konkretne aktivnosti u vezi realizacije određenih projekata koji se finansiraju iz EU fondova, posjete kakanjskih poljoprivrednika Poljskoj, razmjene učenika, uzvratne posjete delegacije Okruga Ležajsk Kaknju i ostale vidove međusobne saradnje.

Naglasak današnje posjete jeste upravo konkretizacija saradnje, sa posebnim osvrtom na iskoristivost termomineralnog izvora u Tičićima. S tim u vezi, danas su prezentovani potencijali koje banje u Tičićima mogu ponuditi zainteresovanim investitorima.

Tom prilikom su uručeni prigodni pokloni sa motivima kakanjskih kulturno-historijskih znamenitosti i domaćim poljoprivrednim proizvodima.

Gosti iz Poljske su izrazili zadovoljstvo uzvratnim susretom i nastavkom međusobne saradnje koja se odvija u pravom smjeru.

U sklopu njihovog boravka u Kaknju, uslijediće posjeta Muzeju Kaknja, a potom i banjama Tičići, s ciljem terenskog sagledavanja termomineralnih potencijala.

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva iz Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji(„Službene novine Općine Kakanj“, broj:8/18),Općinski načelnik objavljuje

                                                                         JAVNI POZIV

za finansiranje projekata  nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva  iz Budžeta Općine Kakanj  za 2020. godinu

Općina Kakanj poziva nevladine organizacije/organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine iz slijedećih prioritenih oblasti:

Obrazovanje

 • Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promovisanje demokratije i volonterizma
 • Projekti poboljšanja inkluzivnosti  osnovnog i srednjeg obrazovanja

Socijalna zaštita

 • Unapređenje kvaliteta  života građana treće životne dobi
 • Projekti podrške samohranim majkama i žrtvama nasilja u porodici
 • Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva

Mladi

 •  Kreativno izražavanje (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička  fotografija i sl.)
 •  Prevencija maloljetničke delinkvencije, zloupotrebe interneta, vršnjačkog nasilja, narkomanije, alkoholizma i ostalih pošasti suvremenog doba i
 •  edukacija

Kultura

 • Promocija različitih vidova kulture, umjetnosti, očuvanje i promocija  kulturno – historijskog naslijeđa
 •  Omogućavanje pristupa kulturnim sadržajima stanovništvu ruralnih sredina  

2. Pravo učešća

Pravo učešća u javnom pozivu  imaju nevladine organizacije/organizacije civilnog društva koje ispunjavaju  sljedeće opće uslove:

 • da su osnovane i registrovane u BiH,
 • da su vođene od strane državljana BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području općine  Kakanj,
 • da su projekti namijenjeni građanima općine  Kakanj,
 • da se projekti odnose na oblasti koje je Općina Kakanj  odredila kao prioritetne
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Sve zainteresovane nevladine organizacije detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijima za finansiranje mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata u okviru javnog poziva.

3.Visina sredstava

Sredstva za odobrene projekte  za podršku mladima će iznositi od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Sredstva za odobrene projekte iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i kulture će iznositi od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM. Sredstva za ovu namjenu planirana su u budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu na poziciji Transfer za omladinske projekte – 8.000,00 KM  i  poziciji  Program ostalih udruženja – 16.000,00 KM.

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu. Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata  iz različitih prioritetnih oblasti, sa odvojenim prijavnim obrascima i dokumentacijom.

Sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi  u maksimalnom iznosu od 20 % od ukupnih troškova  projekta.

Općina Kakanj zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

4. Period realizacije projekta

Projekti trebaju biti realizirani tokom 2020. godine, s tim što ne mogu trajati kraće od dva mjeseca.

Projekte će ocjenjivati evaluaciona komisija koju formira Općinski načelnik. Komisija će brojati pet članova od kojih je  jedan član  predstavnik organizacije civilnog društa koji će biti izabran Javnim pozivom. Istim Javnim pozivom će biti izabran i zamjenski član komisije iz reda organizacije civilnog društva.

5. Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine  isključivo putem prijavnog obrasca.

       Prijava treba sadržavati:

 1. obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru,
 2. pregled budžeta,
 3. logički okvir rada,
 4. plan aktivnosti i promocije,
 5. plan potrošnje,
 6. administrativni podaci o aplikantu,
 7. finansijska identifikaciona forma,
 8. izjava o ispunjavanju općih uslova za učešće u javnom  pozivu
 9. narativni budžet,
 10. prijedlog projekta.

6. Udruženja koja se prijavljuju na Javni poziv dužna su dostaviti dodatnu dokumentaciju:

rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),

 •  identifikacijski broj,
 • ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,
 • opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane  organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za  novoosnovane organizacije,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),
 • uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u  organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
 • završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
 • podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
 • drugi dokumenti koji mogu biti relevantni.

7. Projekti koji se neće finansirati:

 1. projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim               

             projektima finansiranim iz budžeta Općine,

 • projekti koji se  isključivo odnose  na  jednokratne  manifestacije,  osim  u             

             slučajevima  kada  su dio  trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,

 • projekti koji  se odnose  na povremene konferencije, osim ako su neophodne za

             uspješnu    implementaciju projekta,

 • projekti koji  se odnose  na finansiranje redovnih  aktivnosti  podnosioca   projektnog   prijedloga  ili njihovih partnera,
 • projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu   

                          implementaciju projekta,

 • projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi,         

             putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od  ukupnih  troškova projekta,

 • projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
 • projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca
 • projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani

Projektni prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

8. Preuzimanje dokumentacije:

 Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti na web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

9. Predaja aplikacija:

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj u vremenu od 8 do 15,30 sati ili poštom  na adresu Općina Kakanj, Ulica  branilaca 1, Kakanj. 

Rok za predaju prijava/aplikacija  je 28 dana od dana objavljivanja na sredstvima informisanja odnosno do 17.07.2020. godine do 15 sati.

Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata  pismeno će biti obaviješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana  od dana zatvaranja javnog poziva.

Neophodne smjernice i obraci dostupni su na sljedećim linkovima:

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija nacionalnih manjina iz Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji(„Službene novine Općine Kakanj“, broj:8/18),Općinski načelnik objavljuje

                                                                         JAVNI POZIV

za finansiranje projekata  nevladinih organizacija  nacionalnih manjina iz Budžeta Općine Kakanj  za 2020. godinu

            Općina Kakanj poziva nevladine organizacije nacionalnih manjina da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine iz slijedećih prioritenih oblasti:

Socijalna zaštita i inkluzija

 • unapređenje kvaliteta života građana u stanju socijalne potrebe
 • podrška socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa

Obrazovanje

 • podrška uključivanju romske djece u obrazovni sistem

Kultura i tradicija nacionalnih manjina

 • očuvanje i promocija  kulture i  tradicije nacionalnih manjina

2. Pravo učešća

Pravo učešća u javnom pozivu  imaju nevladine organizacije nacionalnih manjina  koje ispunjavaju  sljedeće opće uslove:

 • da su osnovane i registrovane u BiH,
 • da su vođene od strane državljana BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području općine  Kakanj,
 • da su projekti namijenjeni građanima općine  Kakanj,
 • da se projekti odnose na oblasti koje je Općina Kakanj  odredila kao prioritetne
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Sve zainteresovane nevladine organizacije detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijima za finansiranje mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata u okviru javnog poziva.

3. Visina sredstava

Sredstva za odobrene projekte  će iznositi od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Sredstva za ovu namjenu planirana su u budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu na poziciji Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj u iznosu od 8.000,00 KM.

 Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu. Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata ali iz različitih prioritetnih oblasti.

Sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi  u maksimalnom iznosu od 20 % od ukupnih troškova  projekta.

Općina Kakanj zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

4. Period realizacije projekta

Projekti trebaju biti realizirani  tokom 2020. godine, s tim što ne mogu trajati kraće od dva mjeseca.

Projekte će ocjenjivati evaluaciona komisija koju formira Općinski načelnik. Komisija će brojati pet članova od kojih je  jedan član  predstavnik organizacije civilnog društa koji će biti izabran Javnim pozivom. Istim Javnim pozivom će biti izabran i zamjenski član komisije iz reda organizacije civilnog društva.

5. Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine  isključivo putem prijavnog obrasca.

            Prijava treba sadržavati:

 1. obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru,
 2. pregled budžeta,
 3. logički okvir rada,
 4. plan aktivnosti i promocije,
 5. plan potrošnje,
 6. administrativni podaci o aplikantu,
 7. finansijska identifikaciona forma,
 8. izjava o ispunjavanju općih uslova za učešće u javnom  pozivu
 9. narativni budžet,
 10. prijedlog projekta.

6. Udruženja koja se prijavljuju na Javni poziv dužna su dostaviti dodatnu dokumentaciju:

 1. rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
 •  identifikacijski broj,
 • ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,
 • opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za  novoosnovane organizacije,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),
 • uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
 • završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
 • podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
 • drugi dokumenti koji mogu biti relevantni.

7. Projekti koji se neće finansirati:

projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Općine,

 • projekti koji se  isključivo odnose  na  jednokratne  manifestacije,  osim  u slučajevima  kada  su dio  trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,
 • projekti koji  se odnose  na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu  implementaciju projekta,
 • projekti koji  se odnose  na finansiranje redovnih  aktivnosti  podnosioca  projektnog   prijedloga  ili njihovih partnera,
 • projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od  ukupnih  troškova projekta,
 • projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
 • projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca
 • projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani

Projektni prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

8. Preuzimanje dokumentacije:

 Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti na web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

9. Predaja aplikacija: 

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj u vremenu od 8 do 15,30 sati ili poštom  na adresu Općina Kakanj, Ulica  branilaca 1, Kakanj. 

Rok za prijavu aplikacija je od 19.06. do 17.07.2020. godine.

Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata  pismeno će biti obaviješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana  od dana zatvaranja javnog poziva.

Neophodni obrasci i smjernice dostupni su na sljedećim linkovima:

Obilježen 21. juni – Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta

Prigodnim obraćanjima, polaganjem cvijeća i vjerskim programom danas je na spomen-obilježju u mjestu Ljubina, u blizini Semizovca, obilježen 21. juni – Dan sjećanja na 13 šehida Trećeg manevarskog bataljona Kakanj koji su živote za slobodu dali u drugoj polovini juna 1995. godine na semizovačkom ratištu u operaciji deblokade Sarajeva.

Armija Republike BiH juna mjeseca 1995. godine pokreće operaciju deblokade Sarajeva. U operaciji su angažirane snage sastavljene od najboljih jedinica Armije R BiH među kojima je posebna uloga pripala Trećem manevarskom bataljonu Kakanj. Na sarajevsko ratište Treći manevarski bataljon se upućuje 10. juna 1995. godine. 21.juna 1995. godine, u ranim jutarnjim satima, ovladava prvom linijom odbrane neprijatelja, te se spušta i ovladava dijelom komunikacije Srednje-Semizovac, čime stvara uslove za uvođenje drugih jedinica radi eksploatacije dostignutih linija i produžetka napada prema Sarajevu. Istog dana, u kasnim popodnevnim satima, uz jak kontraudar daleko nadmoćnijeg neprijatelja, 3.manevarski bataljon je prinuđen na povlačenje.

Ostala je zapamćena i zabilježena nevjerovatno snažna i nesalomljiva želja kakanjskih boraca da se spuste do semizovačke ceste i krenu dalje prema Sarajevu, sa željom da građanima ovog okupiranog, ugnjetavanog i razaranog grada donesu slobodu.

Podsjećamo na imena boraca i starješina Manevra koji su živote za slobodu dali na semizovačkom ratištu:

Neimarlija Enez, sin Husnije i Ševale, komandir čete Bosna i zamjenik komandanta Trećeg manevarskog bataljona, odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“. U narodu ostao zapamćen po svom patriotizmu, lijepom odnosu spram čovjeka, te privrženosti porodici. Poginuo je u 32. godini života.

Pašo Kubat, sin Aziza i Munire, dobrovoljac u redovima patriota, nekoliko puta ranjavan, završio ratnu oficirsku školu, odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“. U narodu ostao zapamćen po svom veselom duhu, lijepoj naravi i mladalačkoj zanimaciji za nogomet i automobile. Kada je poginuo imao je samo 22 godine.

Haris Ljubović, sin Hajrudina i Vasvije, borac čete Bosna, završio Ratnu oficirsku školu-smjer borbeno komandovanje, za iskazanu hrabrost dobio pohvalu komandanta Trećeg korpusa. U sjećanju naroda Kaknja ostao je upamćen po svojoj dobroti , čestitosti i hrabrosti. Volio je nogomet. Poginuo je u 26. godini života.

Faik Zaimović , sin Nezira i Namire, jedan od prvih dobrovoljaca u redovima čuvene čete „Bosna“ . U narodu ostao zapamćen po svojoj dobroti, veselom duhu i šarmu. Volio je nogomet, folklor i pjesmu. Poginuo je u 33.godini života.

Selver Hodžić, sin Hajrudina i Dude, dobrovoljac u Teritorijalnoj odbrani Kakanj, poginuo kao pripadnik Trećeg manevarskog bataljona Kakanj na današnji dan 1995. godine na semizovačkoj cesti, u srcu je nosio čvrts nijjet da pomogne građanima opkoljenog Sarajeva koji su svakodnevno na zvjerski način ubijani. Poginuo je u 24. godini života.

Nusret Mehić, sin Avde i Vasvije, borac Trećeg manevarskog bataljona, u narodu ostao zapamćen kao vrijedan čovjek koji je volio ljude, prirodu, domovinu i slobodu. Poginuo je u 38. godini života.

Husein Salkić, sin Ramiza i Hasije, pripadnik Patriotske lige, MOS-a, a poslije i Trećeg manevarskog bataljona. Narod ga pamti kao povučenog i mirnog čovjeka, a povučeni i mirni ljudi u duši nose zadivljujuću ljubav prema čovjeku, porodici, zavičaju i domovini. Poginuo je u 27. godini života.

Zijad Banjić, sin Ćamila i Derviše, u borbu se uključio na samom početku agresije, život ga nije milovao, u sedmoj godini života ostao je bez oca, a kao mladić i bez majke. Najvažniji oslonac u životu- roditelje nije imao. Poginuo je u 31. godini života.

Hasan Brkić, sin Šukrije i Đemile, hljeb zarađivao u rudarskim jamama, bio član Patriotske lige i čete Bosna, dobrovoljac na misočkom ratištu. Poginuo u 32. godini života kao komandir čete u 3. manevarskom bataljonu.

Nedžad Čišija, sin Ađula i Kadire, dobrovoljac u redovima patriota, borac Trećeg manevarskog bataljona, u narodu se pamti kao mladi čovjek koji je volio druženje, nogomet i prirodu. Bio je privržen roditeljima, kakanjskom zavičaju i zemlji Bosni. Poginuo je u 22. godini života.

Nijaz Junuzović, sin Rašida i Zehre, nakon završene vojne obuke u Zenici 1993.godine postaje pripadnik 309. brdske brigade, kao dobar vojnik-strijelac dobio je prekomandu u redove Trećeg manevarskog bataljona, kada je poginuo u akciji deblokade Sarajeva imao je samo 21 godinu života. Njegova hrabrost i zalaganje za dobrobit zajednice trebaju biti primjer mlađim naraštajima.

Denis Amidžić, sin Safeta i Taibe, završio vojnu obuku u Zenici 1994. godine, učesnik akcije deblokade Sarajeva kao pripadnih Trećeg manevarskog bataljona. Narod Kaknja ga pamti kao mladog čovjeka plemenite duše. Poginuo je u 21. godini života.

Vahidin Bjelopoljak, sin Šefika i Munevere, dobrovoljac u redovima Teritorijalne odbrane Kakanj, hrabro se borio u sastavu 311. lahke brigade, a potom i u redovima Trećeg manevarskog bataljona. Kada se prijavio dobrovoljno da brani domovinu imao je samo 20 godina. Poginuo je u 24. godini života.

Javni konkurs o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14) i člana 6. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-40-139/20 od 10.06.2020.godine, Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje

JAVNI  KONKURS

o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Prodavac nekretnine je Općina Kakanj, sa sjedištem u Ulici branilaca br.1, Kakanj. Objavljuje se Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, za parcelu označenu kao:

– k.č.br.329 zv.“Povezice“, dvorište, površine 407 m2, k.o.Doboj (novi premjer) državna svojina Općine Kakanj 1/1, što odgovara parceli označenoj kao k.č. broj: 373/29 k.o. Doboj (stari premjer) upisana u zk.ul.br.1424, k.o. Doboj, namjena izgradnja poslovnog objekta, tlocrtne dimenzije objekta 12,40×5,60+11,00+11,40m, spratnost objekta:prizemlje (P). Površina pod objektom iznosi 93,50 m2, (lokacija u naselju Povezice).

Na parceli označenoj u tački 1. ovog Javnog konkursa, predviđena je izgradnja poslovnog objekta, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti, broj:04/1-23-4279/19 od 14.02.2020.godine. Namjena objekta je poslovna-uslužne djelatnosti, s tim da postoji mogućnost odobravanja stambenog potkrovlja (visina nadzitka do 1,50 m) u postupku dopune rješenja o urbanističkoj saglasnosti, uz pridržavanje istih dimenzija horizontalnog gabarita objekta i udaljenosti od susjednih parcela. Obračun naknada na ime rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrdit će se u postupku izdavanja odobrenja za građenje, koje je najuspješniji ponuđač dužan platiti u tom postupku.

Prodaja građevinskog zemljišta označenog u tački 1. ovog Javnog konkursa izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 08.07.2020. godine sa početkom u 11,00 h u zgradi Općine Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj, treći sprat sala br.3.1.

 Učesnici licitacije u toku postupka licitacije daju svoje ponude na početnu prodajnu cijenu  parcele na koju su se prijavili. O postupku licitacije vodi se Zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori. Poslije zaključenja licitacije učesnici mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor, o kojem odlučuje Komisija.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira

Početna prodajna cijena parcele označene u tački 1. ovog Javnog konkursa iznosi 50,00 KM/m2, odnosno ukupno 20.350,00  KM (407 m2 x 50,00 KM).

Za učešće u postupku licitacije, svi učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene (2.035,00 KM), na račun budžeta Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043 kod ASA banke d.d. Sarajevo, poslovnica Kakanj prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

Učesniku licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko učesnik licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare. Učesniku licitacije, koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare. Pravna i fizička lica, koja nisu položila određenu kaparu, ne učestvuju u licitaciji.

Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 100,00 KM, na račun budžeta općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722449, šifra općine 043 kod ASA banke d.d. Sarajevo, poslovnica Kakanj s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije parcele k.č.br.329 k.o. Doboj“. Ova naknada se ne vraća učesnicima licitacije.

Pravo učešća na javnom nadmetanju – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja na adresu: „Općina Kakanj, Ulica branilaca br.1, Kakanj Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju – Prijava na javni konkurs za parcelu k.č.br.329, k.o. Doboj. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti poštom ili na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj do 06.07.2020.godine do 15,30 sati. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

 Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • Prijavu (lične podatke i adresu fizičkog lica, naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, tačan broj parcele za koju se podnosi prijava),
 • Ovjerenu kopiju lične karte – za fizička lica, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravna lica,
 • Notarski obrađena punomoć za lice koje će učestvovati na licitaciji i davati ponudu na početnu prodajnu cijenu za parcelu u ime pravnog lica koje se prijavilo, ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog pravnog lica,
 • Ponuda kupoprodajne cijene parcele na koju se prijavljuje izražena u KM/m2, odnosno ukupan iznos ponude u KM.
 • Dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele, koji iznos je određen u tački 4. ovog Javnog konkursa,
 • Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 100,00 KM,
 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač.
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u ovom Javnom konkursu,
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj:04/1-23-4279/19 od 14.02.2020.godine,
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za rentu i uređenje građevinskog zemljišta, koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje, razgledanje nekretnine kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, svakog radnog dana u od 07,00 do 15,30 h.

Općinski načelnik će po okončanju licitacionog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem (učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu) zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u tački 1. ovog Javnog konkursa, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca.

Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine učesnik licitacije, koji je proglašen najuspješnijim i sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti  u roku od 15 dana, od dana potpisivanja ugovora, na račun Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043, kod ASA banke d.d.Sarajevo, poslovnica Kakanj. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.  Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove, koji se odnose na postupak kupoprodaje, snosi kupac.

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine koju je imenovalo Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14), Odlukom Općinskog vijeća br.01/1-40-139/20 od 10.06.2020.godine i ovim Javnim konkursom.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 06.07.2020.godine do 15,30 sati i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba. Općina Kakanj zadržava pravo da poništi ovaj javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.