Sjećanje na posjetu prvog predsjednika nezavisne BiH Alije Izetbegovića Kaknju

Januara 1994. godine, “Kakanjski glas”, u svom prvom broju, donosi informaciju o posjeti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika nezavisne BiH, općini Kakanj:

“Razgovorima sa domaćinima u Kaknju prisustvovali su i Rasim Delić, komandant Armije R BiH, Mehmed Alagić, komandant Trećeg korpusa, te drugi vojni rukovodioci. Državne i političke obaveze Predsjedniku nisu dozvolile da se ovdje duže zadrži, da obiđe ovdašnje kolektive i da progovori sa masama građana koji su bili počastvovani Predsjednikovom posjetom njihovom gradu, ali je našao nekoliko sati vremena da bi se, u neposrednom kontaktu sa ovdašnjim zvaničnicima, detaljno upoznao sa političkom, vojno-bezbjedonosnom i privrednom situacijom u kakanjskoj opštini. Tom prilikom, Predsjednik je odao zasluženo priznanje sveukupnom angažmanu Kakanjaca u borbi za slobodnu, nedjeljivu i suverenu BiH. Naglašeno je, također, Predsjednikovo uvjerenje da će se ovdje, na kakanjskim prostorima, učiniti maksimum napora kako bi se normalizovali mnogi tokovi života. Dosta od toga već je urađeno, a ono najvažnije tek slijedi, ne samo za dobrobit ove opštine, nego i za čitavu državu BiH. Kakanjcima treba da služi na čast što se sa toliko očekivanja i povjerenja, iskazanog sa najvišeg mjesta, gleda na ulogu ove opštine u odbrani i razvoju države BiH. To povjerenje Kakanj će, sasvim pouzdano, znati opravdati”.

Preneseno iz: Kakanjski glas, broj 1, januar 1994. godine

Prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. u Bosanskom Šamcu. Danas važi za simbol borbe Bosne i Hercegovine za samostalnost i opstojnost, afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta, te jednog od najvećih državnika i mislilaca modernog bosanskohercegovačkog doba. Umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu.

Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska

Objavljujemo Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za Lokalne izbore 2020. godine, koji će biti izložen u periodu od 18.07.2020. godine do 17.08.2020. godine svakim radnim danom od 08,00 – 15,00 sati, u prostorijama:

 1. Centra za birački spisak – zgrada Općine Kakanj, Ulica branilaca broj 1, kancelarija Matičnog ureda,
 2. Matičnom uredu Kraljeva Sutjeska,
 3. Matičnom uredu Brnjic,
 4. Matičnom uredu Bilješevo.

Plan izlaganja dostupan je na sljedećem linku:

Plan-izlaganja-izvoda-iz-Priv-bir-spiska-2

Probijanje trase puta Donji Kakanj-Kondžilo: Premijer i ministri Vlade ZDK sa općinskim načelnikom obišli aktuelne radove, očekuje se dodatnih 600.000 KM za završetak I faze

Trenutno se izvode završni radovi na izgradnji I faze dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo u dužini od 2 kilometra. Podsjećamo, ugovorena vrijednost radova iznosi 1.500.000 KM, a izvođač je “Trgošped” d.o.o. Kakanj.

Radove su danas posjetili načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo, premijer Vlade ZDK Mirza Ganić, kantonalni ministri Mirnes Bašić, Arnel Isak i Fahrudin Čolaković, te direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Zijad Neimarlija. U posjeti su boravili i predstavnici izvođača radova, nadzornog organa i Tvornice cementa “Kakanj”.

Povod posjete jeste opredjeljivanje 600.000 KM od strane Vlade ZDK radi završetka ovog izuzetno značajnog projekta.

Načelnik Aldin Šljivo naglasio je neophodnost završetka radova na izgradnji ovog puta: “Insistiramo na tome da se 600.000 KM učini operativnim, kako bi se njihovim ulaganjem okončala I faza dionice Donji Kakanj-Kondžilo. Realizacija radova teče po planu i stoga je od strateškog interesa okončati probijanje trase. Nadam se da ćemo zajedničkim djelovanjem doprinijeti tome da do kraja godine imamo zaokruženu priču, jer ne smijemo dopustiti da dođe do okončanja radova prije nego obezbijedimo stabilnost puta. Očekujemo da brigu o ovoj dionici postepeno preuzme Vlada ZDK, s obzirom na njen regionalni značaj, te da time Općina Kakanj ne ostane usamljena u ovom višemilionskom projektu”, rekao je načelnik Šljivo.

Premijer ZDK Mirza Ganić istakao je kako je Vlada ZDK usvojila program utroška sredstava koji predviđa 600.000 KM za završetak izgradnje I faze dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo. “Doprinos Vlade ZDK za ovu godinu jeste izdvajanje 600.000 KM za dovršetak radova na ovoj dionici. Naše opredjeljenje za narednu godinu jeste daljnje ulaganje u ovaj značajan regionalni put koji preko Arnauta povezuje Kakanj i Zenicu. Nadamo se da će dionica ove godine biti funkcionalna, kako bi u konačnici mještani koji gravitiraju ovom području ostvarili nesmetanu komunikaciju sa gradom”, naglasio je premijer Ganić.

Podsjetimo, u skladu sa Sporazumom o finansiranju radova, potpisnici su usaglasili sljedeći način finansiranja:
– “Trgošped” 120.000KM + PDV
–  Tvornica cementa “Kakanj” 250.000KM + PDV
– Rudnik mrkog uglja “Kakanj” – obavezuje se izgraditi saobraćajnicu preko prelivnog kanala na brani odgovarajuće širine za putnička i motorna vozila. Rudnik mrkog uglja “Kakanj” dužan je u roku od 2 godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izgraditi funkcionalnu asfaltiranu saobraćajnicu kroz eksploataciono polje PK “Vrtlište” na dionici od buduće brane na rijeci Ribnici do regionalne ceste R 445.
– Općina Kakanj cca 900.000KM, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti, izrada i finansiranje potrebne projektno-tehničke dokumentacije i građevinske dokumentacije.

Projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana”: Rezultati druge selekcije

U saradnji sa njemačkom nevladinom organizacijom “Help”, Općina Kakanj učestvuje u realizaciji projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”.

Projekat obuhvata nezaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva s kvalitetnim poslovnim idejama i fizička lica koja su registrovala djelatnost u oblasti obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede) na području općine Kakanj u posljednjih nekoliko godina.

Nakon provedenog javnog poziva, izvršen je odabir liste korisnika u okviru druge selekcije.

Lista se može vidjeti na sljedećem linku:

SOE03-19-second-selection-results-Kakanj-converted

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“  broj: 7/13 i 1/18) i člana 42. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 1/20), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim  studentima prvog i drugog ciklusa studija  za akademsku  2019/20. godinu

          Općina Kakanj dodjeljuje stipendije za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2019/20. godinu.

Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se vršiti u četiri jednake rate.

          Pravo učešća na konkursu imaju:

 • redovni i redovni samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,
 • redovni i redovni samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa studija koji prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • studenti koji ne koriste povlastice za prevoz finansiran od strane Općine,
 • studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

          Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • studenti apsolventi
 • studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija
 • vanredni studenti i studenti na daljinu
 • studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju)
 • studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine
 • studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom
 • studenti koji koriste povlastice za prijevoz koji finansira Općina Kakanj,
 • studenti koji su u radnom odnosu

          Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po sljedećim kriterijima:

 1. ostvareni uspjeh tokom studija
 2. godina studija
 3. socijalno-ekonomska situacija
 4. utvrđeni tjelesni invaliditet

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

a) za  studente prve godine

 • za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5
 • za studente druge i narednih godina bodovanje će biti izvršeno tako što se    prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.

Studentima deficitarnih zanimanja dodjeljuje se još 5 bodova. Prema podacima pribavljenim od JU Služba za zapošljavanje, deficitarno zanimanje za 2019/20. godinu je doktor medicine.

 • za godinu studija

–   zaprvu godinu studija dodaju se 2 boda

 • za drugu godinu studija dodaju se 4 boda
 • za treću godinu studija dodaje se 6 bodova
 • za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova
 • za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija (tj. 4. i 5. godinu studija) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva :

 • bez primanja……………………………40 bodova
 • do 100 KM……………………………..30 bodova
 • od 101 KM – 150 KM………………25 bodova
 • od 151 KM – 200 KM………………20 bodova
 • od 201 KM – 300 KM………………15 bodova
 • od 300 KM i više …………………….. 0 bodova

    U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti  slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

    Studentima medicinskog fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o  kriterijima utvrđenim članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

    Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

    Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

 • prijava na konkurs (obavezna)
 • prijava mjesta prebivališta – obrazac PBA – 3 – ne starija od mjesec dana
 • izjavu studenta da ne prima stipendiju drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana
 • izjavu studenta da nije u radnom odnosu
 • potvrdu o redovnom studiju sa obaveznom naznakom da je student prvi put upisao određenu godinu studija – ne stariju od mjesec dana
 • uvjerenje o položenim ispitima tokom cjelokupnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom (studenti II i viših godina studija i studenti drugog ciklusa studija)
 • ovjerene kopije svjedodžbi od  I – IV razreda srednje škole (studenti prve

     godine)

 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu od nadležnog općinskog organa  sa punom moralnom i pravnom odgovornošću
 • potvrdu o prihodima za svakog punoljetnog člana domaćinstva (potvrda -ne mogu platne liste – o prosječnoj zaradi za posljednja tri mjeseca, uvjerenje Porezne ispostave za samostalne djelatnike i drugi dokazi)
 • dokaz o nezaposlenosti za svakog punoljetnog člana domaćinstva, ne stariji od mjesec dana (uvjerenje Službe za zapošljavanje, uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje, kopija zdravstvene knjižice)
 • uvjerenje da je student bio učenik generacije školske 2018/19. godine
 • izjava da student pripada romskoj populaciji (za pripadnike romske 

     nacionalne manjine)

 • potvrdu o školovanju članova domaćinstva
 • izvod iz matične knjige rođenih za članove domaćinstva mlađe od šest godina
 • uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta (ukoliko student pripada kategoriji osoba sa utvrđenim invaliditetom.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

    Ako student dostavi netačnu dokumentacju, prijava se neće uzeti u razmatranje, odnosno ako ostvari pravo na stipendiju, a utvrdi se argumentirano da su dostavljeni  podaci netačni ili falsifikovani, stipendija se obustavlja i student je dužan vratiti dodijeljeni iznos. U oba slučaja student gubi pravo apliciranja na konkurs za dodjelu stipendija u narednoj akademskoj godini.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj – od 23. jula do 6. augusta 2020. godine.

          Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  Službi za društvene djelatnostii, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju.

Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za akademsku 2019/2020. godinu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu za akademsku 2019/2020. godinu, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK opredijeljeno milion KM.

Visina stipendije po jednom korisniku iznosti 600 KM, a isplaćuje se u tri jednaka bespovratna iznosa od po 200 KM. Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a ujedno imaju prosjek ocjena najmanje 8,50 ili ekvivalent, dodjeljuje se dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

Odluka o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu:

ODLUKA

Konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju možete pogledati klikom ovdje

Listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa možete vidjeti klikom ovdje

Promocija izvrsnosti: Upriličen svečani prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola

U VIP sali Općine Kakanj danas je upriličen svečani prijem za učenike generacije kakanjskih osnovnih škola, te najbolje učenike srednjih škola koji dolaze iz Kaknja, a pohađali su srednju školu u drugim gradovima.

U svom obraćanju općinski načelnik Aldin Šljivo naglasio je značaj ulaganja u obrazovanje i važnost neprestanog cjeloživotnog učenja. Posebno je iskazao zahvalnost na tome što su istaknuti učenici svojim vrijednim radom i učešćem na takmičenjima doprinijeli promociji našeg Kaknja na najbolji mogući način – znanjem i perom.

Akcentirano je kako Općina Kakanj kontinuirano pridaje naročitu pažnju afirmaciji izvrsnosti kakanjskih učenika i studenata koji ostvaruju zapažene rezultate. Također, na prijemu se razgovaralo o daljnjim planovima u pogledu nastavka njihovog školovanja, načinima na koje Općina Kakanj pomaže kakanjske učenike i studente, stipendijama za deficitarna zanimanja i ostalim srodnim temama.

Učenicima generacije dodijeljene su novčane nagrade u iznosu od 200 KM, na osnovu Odluke o nagrađivanju i stimulaciji učenika sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, br.7/13).

Učenici generacije su:

1. Gimnazija „Muhsin Rizvić“ – Ajša Trako
2. Mješovita srednja škola Kakanj – Ajdin Šljivo
3. Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ – Melisa Ohran
4. Medresa „Osman-ef. Redžović“ Visoko – Adna Husika
5. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo – Burhan Ljubović
6. Osnovna škola „15.april“ – Naida Čeliković
7. Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ – Nejra Šišić
8. Osnovna škola „Rešad Kadić“ – Emin Bašić
9. Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ – Mirza Mejrić
10. Osnovna škola „Omer Mušić“ – Alina Berbić
11. Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ – Uma Bilalović

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu.

LOT 2 – Projekti iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona:

• Raspoloživi budžet: 210.000,00 KM

Ovaj Lot podrazumijeva sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, jačanje ekološke kulture građana itd.Podržavanjem apliciranih projekata propagira se zaštita okoliša i podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja. Cilj projekta/programa i potencijalni korisnici sredstava: U cilju realizacije Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018. godina), neophodno je intenzivirati mjere na razvijanju i jačanju ekološke kulture i svijesti građana, na način da se propagira zaštita okoliša i potreba okolišno održivog ponašanja. Između ostaloga, potrebno je kreirati i implementirati niz kvalitetnih projekata iz oblasti zbrinjavanja otpada, smanjenja zagađenja zraka, zaštite prirode i prirodnih bogatstava, vode i tla. Potrebno je uključiti što veći broj građana kroz medijske kampanje, edukativne i promotivne aktivnosti, rad na terenu, školama, obdaništima i slično. Korisnici sredstava mogu biti nevladine organizacije i udruženja građana, javne ustanove, obrazovne institucije i medijske kuće. 1. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 5.000,00 KM.

Tekst javnog poziva dostupan je na sljedećem linku:

JAVNI_POZIV_tekst_zastita_okolisa_2020

Instrukcija o utvrđivanju uslova i kriterija za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša:

Instrukcija_kriteriji_zastita_okolisa_2020__final

Prijavni obrazac:

Delegacija Općine Kakanj posjetila Memorijalni centar u Potočarima

Povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici delegacija Općine Kakanj, predvođena načelnikom Aldinom Šljivom, posjetila je Memorijalni centar u Potočarima. Tom prilikom položeno je cvijeće na mezarju Memorijalnog centra, nakon čega je upriličena posjeta Muzeju genocida.

Senzibilitet Kaknja prema Srebrenici svake godine dokazuje učešće mnogobrojnih Kakanjaca na Maršu mira i biciklističkom maratonu Bihać-Srebrenica, čije sudjelovanje finansijski pomaže Općina Kakanj. Također, postavljanjem Cvijeta Srebrenice na kružnom toku u blizini Policijske stanice Kakanj je poslao snažnu poruku saosjećanja sa Srebrenicom. Pored toga, svakog 11. jula Kakanjci se u masovnom broju odazivaju tradicionalnoj šetnji za Srebrenicu kroz gradsku jezgru, te na taj način šalju simboličnu poruku da se genocid u Srebrenici ne smije i neće zaboraviti. Uz biciklisitičku stazu izrađen je mural pod nazivom “Don’t forget Srebrenica” kao još jedan svjedok snažne veze Kaknja i Srebrenice, koja datira još iz perioda agresije na BiH, kada je veliki broj izbjeglih iz Srebrenice i Podrinja pronašao svoje utočište u našoj općini.

Općina Kakanj svake godine izdvaja finansijska sredstva za podršku rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari. U Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu navedena stavka iznosi 10.000 KM. Budući da Općina Kakanj prepoznaje značaj ulaganja u obrazovanje kroz stipendiranje učenika i studenata, u ovogodišnjem Budžetu planiran je iznos od 5.500 KM za stipendiranje učenika i studenata iz Srebrenice.

Podsjetimo, općinski načelnik Aldin Šljivo potpisao je Memorandum o razumijevanju između Općine Kakanj i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari
Ovim memorandumom Općina Kakanj je iskazala spremnost na saradnju u cilju podrške radu Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari u kojem se nalazi spomen-obilježje i mezarje žrtava genocida iz 1995. godine.