8. april – Dan oslobođenja Kaknja: Položeno cvijeće u Gradskom spomen-parku

Danas je u Gradskom-spomen parku položeno cvijeće povodom obilježavanja 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja. Cvijeće je položeno na Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata ‘41.-‘45., a potom i na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata ‘92.-‘95.

Cvijeće su položili načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo, predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOAR-a Ibrahim Kubura i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kakanj Sulejman ef. Čeliković.

Formirano Radno predsjedništvo Općinskog vijeća Kakanj: Predloženo restrukturiranje Budžeta za potrebe funkcionisanja u vanrednim okolnostima i saniranje posljedica kroz podršku malom poduzetništvu

Kolegij Općinskog vijeća Kakanj, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu OV, Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće, Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 17.03.2020. godine i Preporukom Općinskog štaba civilne zaštite od 23.03.2020. godine, na jučerašnjoj sjednici donio je Odluku o formiranju Radnog predsjenitšva Općinskog vijeća.

Predsjedništvo čine Slaven Katičić, Jasmin Mušanović, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Eldin Mijoč, Mugdin Gorak, Ivica Petrović, Elvedin Delić i Mujo Fafulić.

Rad Predsjedništva odvijaće se u skladu sa Poslovnikom o radu OV, a sjednicama istog prisustvuje i općinski načelnik u svojstvu predlagača i izvjestiocima po tačkama dnevnog reda.

Nakon usvajanja Odluke o formiranju Radnog predsjedništva, predložen je Zaključak da općinski načelnik naloži Službi za finansije unutrašnje restrukturiranje Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa zakonom dozvoljenim mjerama (do 10%), te da se osiguraju potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje u vanrednim okolnostima po svim segmentima djelovanja Kriznog štaba i Općine Kakanj.

Dodatna sredstva osigurat će se na budžetskim stavkama:
1. Interventne mjere za zaštitu i spašavanje, u cilju provođenja mjera na zaštiti i spašavanju stanovištva općine Kakanj, po odlukama Kriznog štaba,
2. Dodatna sredstva za tekuću rezervu, za interventna djelovanja usljed nepredviđenih aktivnosti, poput pomoći bolesnih, zaraženih i socijalno ugroženih kategorija, te kategorija Centra za socijalni rad i Biroa rada,
3. Program poticaja poduzetništva, u cilju pomoći malom poduzetništvu i saniranja posljedica prestanka rada brojnih zanatskih i ugostiteljskih objekata.

Općina Kakanj pripremila finansijsku injekciju za spas radnih mjesta: Za mart predviđeno 200.000 KM pomoći za više od 180 malih poduzetnika, pomoć usmjerena direktno radnicima

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, a u cilju smanjenja posljedica koje trpe privrednici zbog pojave koronavirusa, Općina Kakanj za mjesec mart interventno je opredjelila 200.000 KM iz Budžeta Općine Kakanj za pomoć u očuvanju radnih mjesta fizičkim i pravnim licima čije poslovanje je obustavljeno ili u značajnoj mjeri umanjeno pojavom koronavirusa.

Ovu pomoć će dobiti više od 180 fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj (ugostiteljstvo, obrti, srodne djelatnosti, specijalizovane trgovine, mali poduzetnici do 10 zaposlenih). Pomoć će biti usmjerena direktno radnicima.

Radi se o sredstvima s budžetske pozicije „Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Kroz dodatnu analizu budžetskih stavki i pomoći viših nivoa osigurat će se 1.500.000 KM za mjere pomoći i podsticaje u naredna tri mjeseca, u slučaju trajanja naloženih mjera prevencije.

Općinskom vijeću Kakanj bit će predložene odluke kojima će se privredni subjekti osloboditi plaćanja taksi na istaknutu firmu, zakupa javnih površina (ljetne i zimske bašte) i slično, za vrijeme trajanja borbe protiv koronavirusa.

Apelujemo na vlasnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti pod zakupom da se solidarišu sa zakupoprimcima i uzmu o obzir činjenicu da objekti na ostvaruju prihode.

Apelujemo na više nivoe vlasti da donesu konkretne mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoći preduzećima sa većim brojem zaposlenih obzirom na nedostatnost budžeta nižih nivoa vlasti (predlažemo moratorij na uplatu obaveznih doprinosa za plaće radnika).

Inicijativa općinskog načelnika i predsjedavajućeg OV: Stigao pozitivan odgovor iz „Elektroprivrede BiH“ o tematskoj sjednici na temu toplovod „Kakanj-Sarajevo

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, na prijedlog predsjedavajućeg OV Slavena Katičića i načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive, usvojena je inicijativa kojom se traži da Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo na tematskoj sjednici Općinskog vijeća do 15.04. tekuće godine kao nosioci prezentuju Idejni projekat i temelje za izradu Glavnog projekta „Toplovod Kakanj-Sarajevo“.

Time bi se sveobuhvatno sagledale kako posljedice koje bi realizacija navedenog projekta mogla proizvesti, tako i benefiti istog za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Iz „Elektroprivrede BiH“ stigao je odgovor na predmetnu inicijativu u kojem stoji da će predstavnici ovog javnog preduzeća, zajedno sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša FBiH i projektanata, rado prisustvovati tematskoj sjednici s ciljem prezentovanja Idejnog projekta i odgovaranja na potencijalna pitanja vijećnika.

U odgovoru je istakuto kako je izrađen nacrt Idejnog projekta, te se pristupilo utvrđivanju njegove finalne verzije, nakon čega će isti biti predstavljen javnosti u okviru tematske sjednice.

Veliki dan za mještane Brnjica i Subotinja: Ozvaničen početak radova na probijanju trase puta Donji Kakanj – Kondžilo

Zvanično su započeti radovi na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo. Radi se zasigurno o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u posljednje dvije decenije. Nakon što je nedavno potpisan ugovor o izvođenju I faze radova na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo, firma „Trgošped“ d.o.o. Kakanj kao izvođač radova uvedena je u ovaj milionski vrijedan posao.

Podsjećamo, svečanosti potpisivanja ugovora prethodila je 39. sjednica Općinskog vijeća Kakanj na kojoj je usvojen Program utroška sredstava od koncesionih naknada, u sklopu kojeg se nalazi i projekat I faze izgradnje dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo vrijednosti 1.150.000 KM , čime su stvoreni neophodni preduslovi za početak izvođenja radova na izgradnji ove vrlo značajne saobraćajnice.

Radove su danas obišli načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo i direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj Zijad Neimarlija. Iako se nalazimo u izazovnom i nepredvidljivom periodu usljed pandemije korona virusa, neophodno je obezbijediti odvijanje i realizaciju zacrtanih ciljeva na optimalan način, jer životni tokovi kao takvi ne mogu u potpunosti stati.

Zbog toga značaj današnjeg datuma u aktuelnim okolnostima ima posebnu težinu i sa sobom šalje snažnu poruku nade i optimizma da ćemo iz svega ovoga izaći jedinstveniji, snažniji i mudriji.

Općinski štab civilne zaštite donio nove zaključke, preporuke i naredbe

Na današnjoj sjednici Općinski štab civilne zaštite donio nove zaključke, preporuke i naredbe:

1. Općinski štab civilne zaštite Kakanj prima k znanju Informaciju o proglašenju prirodne nesreće na području F BiH koju je proglasio Krizni štab F BiH, kao i naredbe Kriznog štaba ZDK, te poziva sve subjekte na punu primjenu naredbi i preporuka koje stižu sa svih nivoa vlasti;

2. Općinski štab civilne zaštite zadužuje Zavod za planiranje i izgradnju da angažira Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Kakanj sa ciljem provođenja obavezne (preventivne)
dezinfekcije sljedećih objekata i javnih površina: zgrada Općine, zgrada Policijske stanice, zgrada Općinskog suda, rukohvati, igrališta i druge javne površine). Javnim preduzećima, javnim ustanovama, privatnim preduzećima i svim drugim subjektima Štab sugeriše da sami, u
kontaktu s HES-om, sami organiziraju aktivnosti dezinfekcije površina o kojima brinu;

3. Općinski štab civilne zaštite odobrava utrošak 7.000 KM u svrhu nabavke neophodne zaštite opreme sa ciljem jačanja postojećih resursa (zaštitna odijela, maske…);

4. Općinski štab civilne zaštite odobrava utrošak 6.000 KM u svrhu nabavke sredstava za ličnu dezinfekciju lica angažiranih na provođenju mjera prevencije, te za dezinfekciju prostorija
kojima upravljaju javne ustanove;

5. Općinski štab civilne zaštite odobrava prebacivanje novčanog iznosa od 50.000 KM Domu zdravlja Kakanj u svrhu nabavke medicinske opreme sa ciljem jačanja postojećih kapaciteta (respirator i drugo);

6. Općinski štab civilne zaštite zadužuje upravitelje stambenih zgrada da, u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja Kakanj, izvrše obaveznu (preventivnu) dezinfekciju zajedničkih prostorija i rukohvata u zgradama, te da nakon toga svakodnevno vrše održavanje sanitarnotehničkih i higijenskih uslova u zgradama;

7. Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, preduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima
(elektrodistribucija, telekomi, pošta, šalter-sale, banke i sl), kao i trgovinama, da uvedu dvokratno radno vrijeme, te da se između dva radna vremena izvrši dezinfekcija prostorija i
površina;

8. Općinski štab civilne zaštite poziva građane na krajnju ozbiljnost u provedbi naredbe Kriznog štaba ZDK koja kaže da su zabranjena javna okupljanja. Pojašnjenja radi, zabranjeno je organiziranje svadbi u svadbenim salonima i drugim objektima, zabranjeno je masovno okupljanje na igralištima, zabranjen je rad muzeja, kina, umjetničkih galerija i slično,
zabranjeno je masovno okupljanje u fitness centrima…;

9. Općinski štab civilne zaštite poziva vjerske zajednice da, u skladu sa zabranom masovnog okupljanja, odrede modalitete prilagodbe izvršavanja zajedničkih vjerskih obreda ovim naredbama i preporukama (zajedničke molitve i obredi ukopa umrlih lica);

10. Općinski štab civilne zaštite poziva sve subjekte na punu primjenu naredbe Kriznog štaba ZDK kojom se skraćuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i sličnih objekata (disko klubovi,
noćni klubovi, kafići, restorani, kladionice i slično) i prema kojoj isti mogu raditi najkasnije do 18.00 sati, odnosno uvodi se zabrana rada za ove objekte u periodu od 18.00 sati do 9.00 sati. U zatvorenim prostorima kao javnim mjestima okupljanja većeg broja ljudi potrebno je održavati obaveznu razdaljinu između pojedinaca najmanje jedan metar, te provoditi
pojačane higijenske mjere. U slučaju da dođe do ugrožavanja uspostavljene razdaljine između pojedinaca od najmanje jednog metra ne smije se dozvoliti ulazak u prostorije novim
osobama sve do momenta kada dođe od izlaska određenog broja osoba iz prostorije.

*********************

Podsjećamo i na zaključke sa prethodnih sjednica Općinskog štaba civilne zaštite:

Općinski štab civilne zaštite Kakanj donio nekoliko važnih preporuka i zaključaka: Obustaviti rad vrtića i rad pijace, upućene preporuke poslodavcima, građani pozvani da u općinske službe, javna preduzeća i ustanove dolaze samo u iznimnim situacijama, rokovi prijava na javne pozive bit će produženi…

Općinski štab civilne zaštite Kakanj upućuje preporuku kakanjskim vrtićima da ispoštuju naredbu Kriznog štaba FBiH kojim se nalaže obustava rada vrtića;

Štab preporučuje poslodavcima da se u situacijama kada oba roditelja rade, jednom od roditelja omogući odsustvo s posla na način da mu se odobri korištenje godišnjeg odmora kako bi mogao biti uz dijete do ponovne uspostave rada vrtića;

Štab upućuje preporuku poslodavcima da se, u skladu s mogućnostima, omogući odsustvo s posla rizičnim grupama uposlenika (trudnice, bolesni, starije osobe i slično);

Općinski štab civilne zaštite upućuje preporuku Javnom preduzeću “Vodokom” Kakanj koje upravlja pijacom da u subotu 14. marta, na pazarni dan, ne rade robna i zelena pijaca;

Štab apeluje na sve građane koji su u proteklih 14 dana boravili u nekoj od stranih zemalja u kojima se pojavio koronavirus, te na osobe koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, da se telefonom obrate Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo na broj: 032/448 – 000 ili HES-u Doma zdravlja Kakanj na broj: 032/460 – 964, ili na 124. U tom smislu, policijski službenici i općinska inspekcija će aktivno raditi na identificiranju osoba koje su se oglušile na ovaj poziv i nisu izvršile prijavu, a i građani se pozivaju da prijave ove osobe Domu zdravlja ili općinskoj inspekciji. Nesavjesne osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 2.000 KM i kaznom zatvora u trajanju od jedne godine.

Obzirom da su šalter-sale, prostorije općinskih službi, prostorije javnih preduzeća i javnih ustanova i drugi slični prostori, potencijalna žarišta mogućeg širenja koronavirusa obzirom da u iste dolazi veliki broj ljudi, Općinski štab civilne zaštite poziva građane da u pomenute službe, šalter-sale i prostorije dolaze samo u posebnim i hitnim slučajevima koji ne mogu biti odgođeni. Građane pozivamo da općinske službe kontaktiraju što više telefonom, a općinski službenici će u tim situacijama pokazati punu fleksibilnost. Pozivamo građane da općinske službe kontaktiraju putem broja 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi).
Javni pozivi koji imaju svoje rokove bit će produžavani gdje god to bude moguće tako da će biti izbjegnute situacije kašnjenja prijava na određene konkursne procedure.

Masovna okupljanja u ugostiteljskim objektima mogu biti veliki problem u borbi protiv širenja koronavirusa, stoga Općinski štab civilne zaštite Kakanj upućuje inicijativu Kriznom štabu ZDK da se donese odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata u Kaknju i drugim lokalnim zajednicama na području ZDK. Nužno je donijeti jednu odluku za cjelokupno područje ZDK jer parcijalnim rješenjima koja bi obuhvatala jednu lokalnu zajednicu ne bi bio postignut željeni efekat.

Općinski štab civilne zaštite upućuje preporuku javnim ustanovama, javnim preduzećima, upraviteljima zgrada, i svim drugim subjektima da svakodnevno realiziraju mjere preventivne dezinfekcije prostora o kojima brinu;

Općinski štab civilne zaštite poziva sve javne ustanove, javna preduzeća, privredna društva i druge subjekte da odmah i bez odlaganja postupe u skladu s odlukama, naredbama, uputama i preporukama Kriznog štaba F BiH i Kriznog štaba ZDK;

Općinski štab civilne zaštite konstatuje da će Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Kakanj u potpunosti primijeniti odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te će pravovremeno informirati Štab i građane općine Kakanj o poduzetim aktivnostima;

Općinski štab civilne zaštite, općinska inspekcija i policijski službenici će pratiti poštivanje i izvršavanje pomenutih preporuka, te poduzimati mjere protiv neodgovornih subjekata koji ne budu provodili naložene mjere.

Borba protiv širenja koronavirusa: Inspekcija u odlučnoj akciji, izdata 4 prekršajna naloga, utvrđen identitet 147 osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor

Od datuma isteka rokova, počevši od petka 13. marta, koje je inspekcija naložila rješenjem,

a u vezi vršenja obavezne dezinfekcije prostora, objekata i predmeta,

izvršena su 74 nadzora nad pridržavanjem mjera od strane subjekata.

Zbog nepridržavanja naređenih mjera izdata su 4 prekršajna naloga subjektima koji nisu postupili po nalogu inspekcije.

Općinska inspekcija je u saradnji sa Domom zdravlja Kakanj i Policijskom stanicom Kakanj utvrdila identitet 147 lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor i izdala rješenja o zabrani kretanja.

Policijska stanica Kakanj redovno vrši kontrolu postupanja lica kojima je izrečena mjera zabrane kretanja, te iste procesuira prema kantonalnoj inspekciji radi poduzimanja mjera.

Općinski inspektori i komunalni redar svakodnevno provjeravaju poštivanje naloženih mjera, a naročito kod upravitelja stambenog fonda, javnih preduzeća, javnih ustanova, a danas (16. mart) je počela kontrola kod sportskih kladionica, javnih prevoznika, trgovačkih radnji i ugostiteljskih objekata.

Ovom prilikom pozivamo sva lica da poštuju mjere nadležnih organa i da svoje kretanje svedu na minimum, naročito da izbjegavaju masovnija okupljanja po objektima i sl.

Pozivamo sva lica koja posluju putem šalterskog sistema da se potrude osigurati linije rastojanja između klijenata i da izvrše potrebnu dezinfekciju na ulazu i/ili izlazu iz objekta (autobuske stanice, pošta, telekomi i dr).

Istraživanje Udruženja građana “Zašto ne”: Općina Kakanj među najtransparentnijim lokalnim samoupravama u BiH

Udruženje građana “Zašto ne” nedavno je objavilo rezultate opsežnog istraživanja pod nazivom “Otvorenost lokalnih samouprava u BiH”. Monitoring otvorenosti lokalnih samouprava za 2019. godinu obuhvatio je sve jedinice lokalnih samouprava u BiH, ukupno 145 (u istraživanje su uključeni i Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, te Distrikt Brčko).

Analiza je urađena na osnovu četiri principa:

1. Transparentnost (bužetska transparentnost, javne nabavke, organizacijske informacije),
2. Pristupačnost (interakcija sa građanima, javne konsultacije i rasprave, pristup informacijama),
3. Integritet (plan integriteta, antikorupcijske politike i strategije),
4. Učinkovitost (izvještavanje općinskom/gradskom vijeću, monitoring i evaluacija rada, strateško planiranje).

U okviru navedenog istraživanja, Općina Kakanj ocijenjena je kao jedna od 10 najotvorenijih jedinica lokalne samouprave u BiH.

Ovo je još jedna zvanična potvrda strateške opredijeljenosti Općine Kakanj da svoj rad kontinuirano prezentuje na uvid javnosti, dajući time priliku za otvaranje šireg dijaloga i iznalaženje rješenja u korist svih građana.

Više informacija o samoj analizi dostupno putem sljedećeg linka: https://zastone.ba/app/uploads/2020/03/LIO-prelom.pdf

Borba protiv širenja koronavirusa: Pokrenute aktivnosti na dostavi osnovnih životnih potrepština i lijekova za starije osobe i druge rizične grupe

U okviru opće borbe protiv širenja koronavirusa, Crveni križ Kakanj u saradnji s Općinom Kakanj, pokreće aktivnosti na organiziranju dostave osnovnih životnih potrepština i lijekova za starije osobe i druge rizične grupe. Aktivnost se odnosi na one osobe koje u neposrednoj blizini nemaju nikoga ko bi umjesto njih mogao izvršiti pomenute obaveze.

Pozivamo predstavnike mjesnih zajednica i druge građane da u slučaju postojanja ovakvih osoba u njihovom okruženju informaciju o tome dostave Crvenom križu općine Kakanj putem telefona 032/554 968.

Općinski štab civilne zaštite Kakanj donio nekoliko važnih preporuka i zaključaka: Obustaviti rad vrtića i rad pijace, upućene preporuke poslodavcima, građani pozvani da u općinske službe, javna preduzeća i ustanove dolaze samo u iznimnim situacijama, rokovi prijava na javne pozive bit će produženi…

Općinski štab civilne zaštite Kakanj upućuje preporuku kakanjskim vrtićima da ispoštuju naredbu Kriznog štaba FBiH kojim se nalaže obustava rada vrtića;
Štab preporučuje poslodavcima da se u situacijama kada oba roditelja rade, jednom od roditelja omogući odsustvo s posla na način da mu se odobri korištenje godišnjeg odmora kako bi mogao biti uz dijete do ponovne uspostave rada vrtića;
Štab upućuje preporuku poslodavcima da se, u skladu s mogućnostima, omogući odsustvo s posla rizičnim grupama uposlenika (trudnice, bolesni, starije osobe i slično);
Općinski štab civilne zaštite upućuje preporuku Javnom preduzeću “Vodokom” Kakanj koje upravlja pijacom da u subotu 14. marta, na pazarni dan, ne rade robna i zelena pijaca;
Štab apeluje na sve građane koji su u proteklih 14 dana boravili u nekoj od stranih zemalja u kojima se pojavio koronavirus, te na osobe koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, da se telefonom obrate Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo na broj: 032/448 – 000 ili HES-u Doma zdravlja Kakanj na broj: 032/460 – 964, ili na 124. U tom smislu, policijski službenici i općinska inspekcija će aktivno raditi na identificiranju osoba koje su se oglušile na ovaj poziv i nisu izvršile prijavu, a i građani se pozivaju da prijave ove osobe Domu zdravlja ili općinskoj inspekciji.
Obzirom da su šalter-sale, prostorije općinskih službi, prostorije javnih preduzeća i javnih ustanova i drugi slični prostori, potencijalna žarišta mogućeg širenja koronavirusa obzirom da u iste dolazi veliki broj ljudi, Općinski štab civilne zaštite poziva građane da u pomenute službe, šalter-sale i prostorije dolaze samo u posebnim i hitnim slučajevima koji ne mogu biti odgođeni. Građane pozivamo da općinske službe kontaktiraju što više telefonom, a općinski službenici će u tim situacijama pokazati punu fleksibilnost. Pozivamo građane da općinske službe kontaktiraju putem broja 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi).Javni pozivi koji imaju svoje rokove bit će produžavani gdje god to bude moguće tako da će biti izbjegnute situacije kašnjenja prijava na određene konkursne procedure.
Masovna okupljanja u ugostiteljskim objektima mogu biti veliki problem u borbi protiv širenja koronavirusa, stoga Općinski štab civilne zaštite Kakanj upućuje inicijativu Kriznom štabu ZDK da se donese odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata u Kaknju i drugim lokalnim zajednicama na području ZDK. Nužno je donijeti jednu odluku za cjelokupno područje ZDK jer parcijalnim rješenjima koja bi obuhvatala jednu lokalnu zajednicu ne bi bio postignut željeni efekat.
Općinski štab civilne zaštite upućuje preporuku javnim ustanovama, javnim preduzećima, upraviteljima zgrada, i svim drugim subjektima da svakodnevno realiziraju mjere preventivne dezinfekcije prostora o kojima brinu;
Općinski štab civilne zaštite poziva sve javne ustanove, javna preduzeća, privredna društva i druge subjekte da odmah i bez odlaganja postupe u skladu s odlukama, naredbama, uputama i preporukama Kriznog štaba F BiH i Kriznog štaba ZDK;
Općinski štab civilne zaštite konstatuje da će Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Kakanj u potpunosti primijeniti odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te će pravovremeno informirati Štab i građane općine Kakanj o poduzetim aktivnostima;
Općinski štab civilne zaštite, općinska inspekcija i policijski službenici će pratiti poštivanje i izvršavanje pomenutih preporuka, te poduzimati mjere protiv neodgovornih subjekata koji ne budu provodili naložene mjere.