Čestitka načelnika Aldina Šljive povodom završetka školske godine: Budite i dalje vrijedni, kreativni i odlučni

Dragi učenici, okončanje školske 2019/2020. godine dočekujemo u nešto drugačijim i netipičnim okolnostima. Pred vas, vaše nastavnike i profesore ispriječila se viša sila, izvukavši vas iz učionioca, sala i školskih klupa. Zvono se više nije oglašavalao da označi početak i kraj svakog školskog dana.

Međutim, niste se dali pokolebati, marljivo i vrijedno ste radili zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima, te dočekali zaslužene zaključne ocjene. Bila je to prilika da pokažete neke nove vještine, kreativnost i inovativan pristup u rješavanju školskih obaveza, uz nastavnike i profesore koji su vam, zajedno sa roditeljima, bili istinska podrška u učenju. Stoga čestitku upućujemo i njima, odajući time priznanje za strpljiv i predan rad na vašem obrazovnom putu.

Općina Kakanj je i ove školske godine bila dodatna podrška u vašem radu, trudu i zalaganju. Dodijeljene su poklon knjige za najbolje učenike osnovnih škola za proteklu školsku godinu, kroz đačke stipendije stipendirali smo učenike osnovnih i srednjih škola, prvi puta su obezbijeđeni besplatni udžbenici za učenike prvih razreda i s tom praksom se nastavlja naredne školske godine, učestvovali smo u sufinansiranju troškova prevoza za naše srednjoškolce. Također, uveden je novi vid stipendiranja učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarnja zanimanja. Dakle, naše nastojanje da budemo oslonac u vašem školovanju se iz godine u godinu unapređuje. Svjesni smo da je ulaganje u obrazovanje najsigurnija investicija.

Dragi učenici, nastavite tradiciju da svojim radom, trudom i zalaganjem potičete i druge školske kolege, dijelite s drugima, budete vrijedni, kreativni i odlučni, rezultati i dobre ocjene ne mogu izostati! Neka vas postignuti uspjeh motivira da budete još bolji i uspješniji u sticanju novih znanja, vještina i spoznaja.

Želim vam sretan završetak školske godine i ugodan zasluženi ljetni raspust!

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) u 2020. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva i koji imaju podignute intenzivne zasade visokostablašica  (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  minimalne površine od 2 dunuma, a maksimalne 20 dunuma. U voćnjaku moraju biti provedene neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere predviđene principima uzgoja u intenzivnoj ili poluintenzivnoj proizvodnji.

Minimalan broj zasađenih stabala u intenzivnom voćnjaku za koji se aplicira (vidljivo iz registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2020. godine) i na terenu:

 • jabuka 2.000 komada/ha,
 • kruška i višnja 1.500 komada/ha,
 • šljiva 900 komada/ha,
 • trešnja, breskva, kajsija i lijeska 700 komada/ha,
 • dunja 1.000 komada/ha,
 • okalemljeni orah 260 komada/ha,

Podsticaj za intenzivne voćnjake iznosi:

 • 90,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu

    djelatnost (samostalni poljoprivrednici),

 • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost

Minimalan broj zasađenih stabala u poluintenzivnom voćnjaku za koji se aplicira (vidljivo iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2020. godine) i na terenu:

 • jabuka 1.000 komada/ha,
 • kruška 1.000 komada/ha,
 • šljiva 500 komada/ha,
 • višnja 1.200 komada/ha
 • trešnja, breskva, kajsija i lijeska 500 komada/ha,
 • dunja 500 komada/ha,
 • okalemljeni orah 150 komada/ha.

Podsticaj  za poluintenzivne voćnjake iznosi:

 • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu

    djelatnost (samostalni poljoprivrednici),

 • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini,
 • lista korištenja iz RPG i RK – detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2020. godine,
 • rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
 • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 26.06.2020. godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.

Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Obavještavaju se vlasnici obrtničkih radnji u osnovnom zanimanju, te trgovačkih i ugostiteljskih radnji i preduzeća – d.o.o. koji registruju djelatnost na području općine Kakanj u periodu od 17.12.2019. – 15.12.2020. godine, da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu. U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova registracije novoosnovanih poslovnih subjekata, registrovanih na području općine Kakanj (obrtničke radnje u osnovnom zanimanju, trgovačke i ugostiteljske radnje i preduzeća – d.o.o i dr).

Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu tokom godine, a najkasnije do 15.12.2020. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu (Program se nalazi na stranici Općine Kakanj – www.kakanj.com.ba). 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za Lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Posjeta općinskog načelnika i predsjednika Saveza “KAP”: Bračni par Tunjić iz sela Vukanovići primjer održivog ruralnog razvoja

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja – Kakanjska poljoprivreda “KAP” posjetili su poljoprivredno imanje Anđelka i Marije Tunjić u selu Vukanovići. Povod jesu zapaženi rezultati koji se bilježe na ovom poljoprivrednom gazdinstvu koje broji 148 grla krupne stoke.

Podsjećamo, Tunjić Marija je proglašena jednim od najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača općine Kakanj za 2019. godinu u oblasti govedarstva.

Priča bračnog para Tunjić sinonim je snage volje, rada i truda, ali ujedno i praktičan primjer održivog ruralnog razvoja koji itekako ima svoju perspektivu. Nakon povratka iz inostranstva započinju podizanje poljoprivrednog gazdinstva. Bave se obradom zemljišta, uzgojem junadi i svinjogojstvom. Oboje su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar poljoprivrednika Općine Kakanj, što im je omogućilo ostvarivanje općinskih podsticaja.

Tako je u periodu od 2013. do 2020. godine iz Budžeta Općine Kakanj na ime različitih podsticaja bračnom paru Tunjić isplaćeno 21.257,56 KM novčane podrške. Posjeta općinskog načelnika Aldina Šljive i predsjednika Saveza “KAP” Almira Trakića upriličena je s ciljem terenskog sagledavanja potreba, izazova i samog načina rada navedenog poljoprivrednog imanja, kako bi se stabilna podsticajna podrška Općine Kakanj nastavila i u budućem periodu. Tom prilikom domaćinima posjete uručeni su prigodni pokloni sa proizvodima kakanjskih poljoprivrednika okupljenih u Savezu “KAP”.

Novčana pomoć za novorođenčad: U 2019. i prvih 5 mjeseci 2020. godine iz Budžeta Općine Kakanj isplaćeno 166.050 KM za 533 porodilje

okom 2019. godine i prvih 5 mjeseci 2020. godine u svrhu jednokratne novčane pomoći porodiljama iz Budžeta Općine Kakanj isplaćeno je 166.050 KM za ukupno 533 korisnice. Isplate se vrše putem Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Kakanj.

Podsjećamo, po prijedlogu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive Općinsko vijeće Kakanj je na svojoj sjednici od 03.04.2019. godine usvojilo izmjene i dopune Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta broj: 01/1-29-121/19, kojom se jednokratna novčana pomoć namijenjena zaposlenim i nezaposlenim porodiljama podsticajno uvećala uz retroaktivno dejstvo primjene, počev od 01.01.2019. godine, u sljedećim iznosima:

a) za zaposlene porodilje: 200,00 KM za prvorođeno dijete, 250,00 KM za drugorođeno, te 300 KM za treće i svako naredno dijete,

b) za nezaposlene porodilje: 250,00 KM za prvorođeno dijete, 350,00 KM za drugorođeno, te 500 KM za treće i svako naredno dijete.

U vremenu kada se isplata novčane pomoći porodiljama sve češće dovodi u pitanje, Kakanj je postao jedna od rijetkih općina u kojoj se redovno, blagovremeno i u iznosima koji nadilaze lokalne okvire vodi briga o institucionalnoj podršci namijenjenoj novorođenčadi i porodiljama, a sve u cilju poticanja nataliteta i osnaživanja porodice.

Tome svakako idu u prilog podaci prema kojima je tokom 2019. godine u matične knjige rođenih u Kaknju izvršeno 457 upisa, dok je u matične knjige umrlih zabilježen 391 upis.

Kakanjska radionica “Zagrljaj”: Vrijedni i nepokolebljivi kolektiv ponovo otvorio svoja vrata, podržimo njihov kreativni rad

Društvo sa ograničenom odgovornošću za radno i profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Zagrljaj” nastavilo je sa svojim marljivim radom nakon opravdanog zastoja izazvanog pandemijom koronavirusa.

Zahvaljujući predanom i nesebičnom angažmanu direktorice Aide Skorupan za vrijeme obustave rada, ovaj vrijedni kolektiv održao se na okupu, te nestrpljivo dočekao ponovno otvaranje.

U novim prostorijama koje se odnedavno nalaze u prizemlju solitera 3 danas ih je posjetio načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo. Povod posjete jeste ozvaničenje nastavka rada, ali i ostvarivanje kontinuiteta podrške lokalne zajednice. Načelnik je pohvalio izraženi kolegijalni duh koji vlada među članovima vrijedne radionice, zahvaljujući kojem su, uz doprinos svoje mentorice, ponovo otvorili svoja vrata.

Poteškoće koje su zadesile čitavo društvo izazvane koronavirusom nisu bile prepreka nepokolebljivim mladim ljudima iz radionice Zagrljaja. Stoga oni danas spremno dočekuju nove poslovne izazove i narudžbe, kako bi svoje pažljivo izrađene rukotvorine i proizvode mogli plasirati ka zainteresovanim kupcima.

S tim u vezi, Općina Kakanj će za potrebe uručivanja poklona svojim partnerima naručiti kreativne rukotvorine i proizvode kakanjske radionice Zagljaj sa motivima Kaknja, kako bi na taj način potaknula što masovniji interes koji bi ovom marljivom i talentovanom kolektivu značio veliki podstrek.

Stoga ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posjete radionicu Zagrljaja i uvjere se u njihove impresivne sposobnosti.

Pozitivni trendovi kakanjske poljoprivrede: Zabilježen rast proljetne sjetve po hektarima, odobreno 105 prijava za unapređenje biljne proizvodnje, povećane površine pod plasteničkom prozvodnjom

Ovogodišnja proljetna sjetva i sadnja realizovala se u specifičnim okolnostima zbog pojave pandemije koronavirusom. Također, zbog vremenskih uslova (niže temperature) i suhog zemljišta proljetna sjetva i sadnja je ovoj godini kasnila, odnosno nije se obavila u optimalnom vremenskom roku.

Zahvaljujući mjerama podrške u oblasti poljoprivrede od strane FBiH, ZDK i Općine Kakanj značajno su se povećale obradive i zasijane površine pod ratarskim i povrtlarskim kulturama, kao i krmnim biljem u proljetnoj sjetvi i sadnji.
Sjetva žitarica u odnosu na prošlu godinu veća je za oko 60 hektara ili za oko 20%, sjetva i sadnja povrtnog bilja za oko 65 hektara ili za oko 20%, krmnog bilja za oko 110 ha ili za oko 10%, te pod plasteničkom proizvodnjom za oko 0,35 ha.
Imajući u vidu da se nabavio i posijao kvalitetan sjemenski i sadni materijal, da se uradila pravovremena zaštita i prehrana poljoprivrednih kultura, te uz povoljne vremenske uslove, u ovoj godini očekuju se znatno veći prinosi poljoprivrednih kultura u odnosu na prošlu godinu.

Općina Kakanj je, shodno Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnog ministarstva finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kantoni i Općine“ broj: 97/19 od 25.12.2019. godine, dobila sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za unapređenje biljne proizvodnje. Općina Kakanj je 11.03.2020. raspisala Javni poziv za unapređenje biljne proizvodnje na području općine Kakanj, odnosno za nabavku sjemenskog ili sadnog materijala, UV plasteničke folije, sredstava za prihranu i zaštitu, kao i poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Na javni poziv je aplicirano i obrađeno 105 (stotinupet) zahtjeva. Potrebna sredstva za isplatu ovog podsticaja iznose 26.397,93 KM.

U narednom periodu Lista poljoprivrednih proizvođača koji su ispunili neophodne kriterije će biti upućena Službi za finansije Općine Kakanj na isplatu.

Preostali dio sredstava će se utrošiti na proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta, a javni poziv za prijavu je aktuealan do 19.06.2020.godine.

Shodno Memorandumu o razumijevanju (MoR), broj: 02/1-962/20 od 07.02.2020. godine, potpisanom između Općine Kakanj i Caritasa Švicarske, a vezano za Projekat „Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – (IGAS)“ , u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane „Caritas Švicarske“ u iznosu od 40%, Općine Kakanj u iznosu od 50% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 10%, a u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Kakanj, Općinski načelnik je raspisao Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta. Na Javni poziv se prijavilo 50 aplikanata.

Imajući u vidu veliki broj prijava na dodjelu plastenika, Općina Kakanj je u saradnji sa Caritasom Švicarski izrazila spremnost da umjesto 20 planiranih plastenika izvrši nabavku 30 plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom.

Komisija je na terenu obišla aplikante koji su ispunili opće uslove po javnom pozivu, utvrdila činjenično stanje, fotografisala parcele, te nakon toga izvršila bodovanje po svim kriterijima navedenim u javnom pozivu, sačinila preliminarnu listu i istu dostavila općinskom načelniku i Caritasu Švicarske na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti od strane općinskog načelnika i Caritasa Švicarske utvrđena je Rang lista 30 krajnjih korisnika koji imaju najviše bodova i koji su ostvarili pravao na dodjelu plastenika.

Svi aplikanti koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu plastenika su pismeno obavješteni o rezultatima bodovanja po Javnom pozivu.

U narednom periodu krajnji korisnici sa Rang liste će biti obavješteni o terminima potpisavanja tripartitnih ugovora o dodjeli plastenika i održavanja teoretske edukacije iz plasteničke proizvodnje.

Na ovaj način na području općine Kakanj će se povećati površine pod plasteničkom proizvodnjom za 0,3 ha, a što će povećati proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru za oko 60 tona godišnje.

Predstavljamo inovativno rješenje namijenjeno poboljšanju komunalne slike: Mladi i uspješni Kakanjci kreirali elektronski nadzor kontejnerskih mjesta

U VIP sali Općine Kakanj danas je prezentovan inovativni elektronski sistem nadzora kontejnerskih mjesta.

Radi se o rješenju koje su kreirali mladi i uspješni Kakanjci Elmin Delibašić, bach. ing. el., Mirzad Hadžić, elektrotehničar, i Faris Heganović, student Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Podsjećamo, Elmin i Faris bili su učesnici takmičenja Sarajevo Business Forum (SBF) Start-Up Challenge, na kojem su osvojili 2. mjesto predstavljanjem projekta pametne poljoprivrede (smart agriculture) baziranog na uređaju koji prima podatke (temperatura, vlažnost zraka, vlažnost tla) i šalje Android aplikaciji instaliranoj na mobitelu, pomoću koje je moguće paliti i gasiti pumpu za vodu kako bi se vršilo pravovremeno zalijevanje.

E-sistem nadzora zasniva se na aplikaciji koja putem odašiljača postavljenih u kontejnerskim mjestima pruža informacije o popunjenosti njihovih kapaciteta, uz pomoć Wi-Fi ili 3G mreže. Riječ je o uređaju koji je zahvaljujući manjim dimenzijama praktičan i pouzdan za instaliranje i upotrebu. Bio bi to prvi model ovog tipa do sada osmišljen u BiH, budući da nisu zabilježene komercijalne niti testne verzije.

Svaki uređaj programiran je jedinstvenim kodom koji upućuje na tačno određeno kontejnersko mjesto. Njegovo napajanje obezbijedilo bi se putem solarnih panela, dok se popunjenost mjeri na način što očitava udaljenost do prve prepreke koja se nađe pred njim.

Aplikacija za nadzor popunjenosti kontejnera bila bi kreirana za Android TV uređaje, putem koje bi osoba koja nadzire sistem u svakom trenutku imala informacije o količini otpada u kontejnerima, zahvaljujući satelitskoj mapi grada i pregledu rasporeda kontejnerskih mjesta.

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo čestitao je mladim sugrađanima na inovativno osmišljenom konceptu poboljšanja komunalne slike i iskazao interesovanje da se Općina Kakanj aktivno uključi u implementaciju navedenog e-sistema.

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava u okviru projekta “Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima”

Objavljujemo Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava u okviru projekta “Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima”.

Podsjećamo, općine Kakanj, Konjic i Jablanica zajedno učestvuju u projektu pod nazivom “Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima” koji se finansira iz fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.393 eura.


Projekat će pružiti direktnu podršku za 130 pripadnika ranjivih kategorija, od koji je 70 nezaposlenih žena, 15 osoba s invaliditetom, 10 pripadnika nacionalnih manjina i 35 osoba starijih od 50 godina. Krajnji korisnici će dobiti mogućnost za jačanje poduzetničkog duha za 130 osoba (individualni rad i razvoj ideje i kreativnosti), 100 osoba će proći obuku, najmanje 20 će biti podržano da osnuje nove biznise u agroruralnom i turističkom sektoru, a dobit će i mentorsku i stručnu podršku u prvoj godini rada.
Pored ovih krajnjih korisnika, procjena je da će još 150 osoba koje ne pripadaju ranjivim kategorijama biti korisnici sveobuhvatnog sistema podrške tokom trajanja projekta u 3 općine. Naime, pomenute 3 općine i same izdvajaju sredstva u svrhu podrške biznisima, pa će objedinjena sredstva biti dio sveobuhvatnog sistema podrške, a ukupan broj krajnjih korisnika u 3 općine za vrijeme trajanja projekta će biti 280.


Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ u partnerstvu implementiraju: Općina Jablanica, Općina Kakanj, Općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.

Pravilnik-o-načinu-ostvarivanja-podrške-JAKAKO-FINAL-1

Preliminarna lista za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020.

Objavljujemo Preliminarnu listu za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godine.

Na preliminarnu listu kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objave liste. Prigovor se podnosi Komisiji u pisanom obliku putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Lista se može vidjeti na sljedećem linku:

Preliminarna-lista-Refundacija