Brutalan napad na kakanjske općinske inspektore, inspekcija nastavlja odlučan rad, reda mora biti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U subotu 30. marta 2019. godine obavljajući svoje redovne poslove nadzora i kontrole komunalni inspektor i komunalni redar bili su meta napada.

Naime, nakon više verbalnih prijetnji i napada na inspektore koji su bili na dužnosti od strane lica M.R. iz Zenice zbog ispostavljanja prekršajnih naloga,  intervenisala je policija PS Kakanj i time omogućila dalji rad inspektorima, te spriječila dalje nasrtaje.

Policija je pravovremeno reagovala i na fizički napad od strane F.J. i F.N. na komunalnog inspektora D.M. koji tog dana nije bio na dužnosti nego je privatnim poslom došao na pijacu, ali je pretrpio napad radi  toga što je prije sedam dana, kada je bio na dužnosti, istoj osobi pisao prekršajni nalog radi počinjenog prekršaja iz Odluke o komunalnom redu. Tom prilikom inspektor je pretrpio fizički napad i otimanje mobitela kojeg je ta osoba bacila i polomila.

Još prije sedam dana (dva dana nakon ispostavljanja prekršajnog naloga)  inspektora koji je tada bio na dužnosti D.M. verbalno su napali F.J. i F.N. na putu popriječivši put s vozilom kuda se inspektor kretao, ali lice nije prijavljeno uz obrazloženje da je to sastavni dio posla svakog inspektora. Ohrabreni tim neprijavljivanjem, prekršioci su počeli prelaziti mjeru i počeli fizičke nasrtaje pravdajući se da im inspektori ne daju živjeti pa i po cijenu da se prave prekršaji. Često se, pa tako i u ovom slučaju, radi o bespravnim prodavačima velike količine tekstilne robe, nakupcima i švercerima, pa čak i osuđenicima za razna krivična djela.

Uprkos navedenom, inspektori će pojačati sa izdavanjem prekršajnih naloga, vršenjem prijava nadležnim organima protiv prekršioca propisa, te dobru saradnju sa policijom i drugim organima i službama u suzbijanju svih oblika nepravilnosti koje nadziru.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin