Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu: 50.000 KM u svrhu refundacije troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu planiran je i iznos od 50.000 KM u svrhu refundacije troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama.

Predlaganjem i usvajanjem ove budžetske stavke izraženo je razumijevanje stavova roditelja djece koja pohađaju privatni vrtić “Pčelica”, a koji su u nekoliko navrata ukazivali na diskriminirajući odnos prema njihovoj djeci u odnosu na djecu koja pohađaju vrtić “Mladost”.

Naime, Općina Kakanj je osnivač i finansijer vrtića “Mladost”, a cijena koju plaćaju roditelji za boravak djece u ovom vrtiću iznosi simboličnih 50 KM, dok je cijena boravka djece u privatnom vrtiću “Pčelica” 170 i 180 KM.

Sljedeći korak u realizaciji budžetske stavke koja se odnosi na refundaciju troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama je definirane kriterija za dodjelu sredstava.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin