Category: Obavještenja

Općinska stipendija: Konačna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija sačinila je konačnu listu studenata kojima će biti dodijeljena općinska stipendija (100 studenata prema raspoloživim sredstvima), listu studenata koji ispunjavaju uslove

Saznajte više