Čestitamo rođendan: 11.aprila 1994. godine osnovana NTV IC Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

NTV IC Kakanj je osnovana 11.aprila 1994. godine. Cilj njenog osnivanja bila je potreba tog ratnog vremena da se stanovništvu blagovremeno prenese istina sa ratnih linija i pruži podrška herojskoj borbi boraca Armije R BiH.

Dvadeset četiri godine poslije njeni programski ciljevi usmjereni su prvenstveno na edukaciju, promociju ljudskih vrijednosti,  kulturno-historijskog nasljeđa BiH, pozitivnih, edukativnih i humanih vrijednosti.

Jedan od njenih glavnih ciljeva jeste da vlastiti proizvedeni program bude nosilac u ukupnoj programskoj šemi.

Veliki je broj organizacija, sportskih društava i pojedinaca kojima je NTV IC  pružila podršku u afirmaciji i promociji, o čemu govore mnoga priznanja i zahvalnice. Između ostalih izdvajamo Zahvalnicu Općine Kakanj  dodijeljenu 2006.godine (Petnaestoaprilsko priznanje), priznanje za razvoj i doprinos sportu općine Kakanj dodijeljeno 2010.godine, nagradu za najboljeg sportskog novinara 2014. i 2015. godine na općinskom i kantonalnom nivou, te priznanje za emisiju IC sport (za doprinos razvoju sporta kroz medije za 2017.godinu).

Signal NTV IC je proširen uključenjem u sistem BH Telecoma “Moja TV” i sisteme kablovskih operatera Telemah, HS, HaKaBe NET, MH kompani i dr.

Strateški pravci televizije su osigurati njenu budućnosti, obogatiti programski sadržaje, te modernizacija i jačanje tehničkih kapaciteta.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin