Čestitka povodom 21. decembra – Dana rudara

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Više od 100 godina duga tradicija rudarstva u Kaknju satkana je od brojnih radnih pobjeda, rekordnih dostignuća u proizvodnji i stalnih pomicanja granica ljudskih mogućnosti u pogledu radnog učinka.

Uz činjenicu da je progres Kaknja decenijama vezan za proizvodnju uglja, za lokalnu zajednicu posebno je važna tradicija humanosti kakanjskih rudara koja se ogleda u kontinuiranim humanitarnim aktivnostima kojima se pokazuje nesvakidašnja rudarska solidarnost.

Kakanjski rudari su simbol snage, napretka, optimizma, humanosti, solidarnosti i zajedništva. Zbog toga se Kakanj ponosi svojim rudarima.

Sa željom da ih kroz život prati zdravlje i sreća, menadžmentu, svim članovima uprave, te svim kakanjskim rudarima i uposlenicima RMU Kakanj i rudarima u drugim rudarskim gradovima upućujemo srdačnu čestitku povodom 21. decembra – Dana rudara.

Predsjedavajući OV                                                  Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj

Slaven Katičić                                                                                    Aldin Šljivo

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin