Danas u 14.00 sati centralna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U toku je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu. Svi zainteresirani svoje primjedbe, mišljenja i sugestije mogu dostaviti direktno na protok0l ili poštom Službi za finansije Općine Kakanj ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Materijale koji su predmet javne rasprave možete preuzeti klikom na naslove:

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

Kontakt osobe za provođenje javne rasprave su Džihad Berbić – Služba za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić– Stručna služba za poslove Općinskog načelnika (tel. 032/555-301).

Javna rasprava je otvorena do 14.12.2018. godine.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi zainteresirani moći dobiti dodatna pojašnjenja bit će održana u četvrtak 13.12.2018. godine u sali Općinskog vijeća Kakanj s početkom u 14.00 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin