Dežurni telefoni – zimsko održavanje puteva: 062/906 794 i 062/906 978 – JP “Vodokom” Kakanj, 032/55 53 57 – “Trgošped” Kakanj, 061/ 32 68 88 – za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza i za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, zimsko održavanje lokalnih puteva na području Kaknja vrši  kakanjsko preduzeće “Trgošped”.

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju  izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, preduzeće “Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca:

  • Kakanj-Bijele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje;
  • Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo;
  • Brežani –Bištrani;
  • Haljinići-Veliki Trnovci;
  • Čatići-Slapnica;
  • Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići;
  • Kakanj-Desetnik;
  • Ivnica-Vukanovići;
  • Bjelavići- Ričić;
  • raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic.

Za zimsko održavanje gradskog i prigradskog područja Kaknja, Općina Kakanj je kroz ugovorni odnos za ove poslove angažirala JP “Vodokom” Kakanj. Ugovorom je definirano  održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare:

Ulica Alije Izetbegovića, Ulica branilaca, Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarska ulica, Ulica Mehmeda Skopljaka, Ulica Zeničkog partizanskog odreda, transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće, plato ispred zgrade P+4+M, Ulica Melente Bošnjaka, Ulica 4.jula, prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, Ulica šehida, “mala ulica” i gradsko šetalište, prilazi iza zgrada u maloj ulici, parkinzi oko solitera 1,2 i 3,  prilaz zgradi javnih preduzeća, prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, parking iza direkcije RMU, plato ispred zgrada P+2, P+3 i   P+4, Ulica Osmana Đafića, Stadionska i parking zanatskog centra, Ulica Stjepana Kovačevića, Ulica Rudija Čajaveca, Podvarda, lamele kod bivše Kule, Ulica 309.brdske brigade, Ulica Omera Maslića, Ulica V Divizije NOP-a, potez: Egipat-Moca-Elita, Ulica Vehbije Kulovića, Ulica 8. aprila, Ulica Ive Lole Ribara, parking kod zgrade „Ara“, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Ulica Paše Kubata , Rudi Mali ulica, Ulica 1. maja, naselja Bare i Plandište, naselje kod Tvornice cementa, naselja Pope i Varda, Ulica bratstva i jedinstva, Patriotske lige ulica, Ulica Almira Hasagića, Vinski put , Ulica 29. novembra i Ulica 25. novembra, naselje Povezice, naselje Termoelektrana, ulice u naselju Čatići, ulice u Kraljevoj Sutjesci, te saobraćajnice Kakanj – Brnj, Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac, Čatići – Gora, Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač, Kakanj-Bičer, Čatići-Poljice, Hrasnice, Aliefendići i Brus, te putni pravci Kakanj-Tršće-Ponijeri i Donji Kakanj-Kamenolom Trgošpeda.

Tokom zimske sezone po potrebi se angažira i dodatna mehanizacija, a očekuje se i volontersko učešće mještana u ovim poslovima obzirom da su u sve mjesne zajednice odvezene dovoljne količine posipnog materijala.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

062/906 794 i 062/906 978 – JP “Vodokom” Kakanj,

032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

061/ 326 888 – Kontakt telefon za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin