Foto: Korak po korak, gradimo zajedno novi, ljepši, moderniji, urbaniji, naš Kakanj, sljedeće godine na redu je i Ulica branilaca (od nove zgrade Općine do “Kaome”)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin