Haos na granici općina Visoko i Kakanj na širem području Slapne Gore, molimo sve one koji imaju bilo kakva saznanja o ovom slučaju da nam dojave

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin