Imenovani član i zamjenski član Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva, imenovani su član i zamjenski član Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline na područu Općine Kakanj.

Više saznajte klikom na link

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin